Egy nagyon nagy szó

Üzenet a világnak 2020. május 6-án

 

 

Én, Krisztus, osztozom veletek utatokon, mellétek álltam, ahogy akkoriban is a két fivérem mellé álltam. Kereszthalálom után elhagyták Jeruzsálemet, csalódottan és mély szomorúsággal mesélték Nekem mi minden történt az utóbbi napokban. Elmagyaráztam nekik az összefüggéseket, megmutattam nekik, hogy mindent túl emberien látnak, igen, elmagyaráztam nekik a próféták kijelentéseit, az Első Időről szóló jövendöléseket és megismételtem azon szavakat, amiket akkoriban Jézusként adtam nekik. Emlékeztettem őket arra, hogy beszéltem nekik erről, a halálomról. Ők azonban nem ismertek fel Engem szavaimban.

 

Így ma is mellettetek vagyok, az oldalatokon, mint akkoriban a fivéreiteknél az Emmauszba tartó úton. Nektek is adok belátást és adok áttekintést a szolgaságban és a szolgaságról, melyben éltek. Azonban a ti szemetek is visszafogott. Nem látjátok, ami éppen megtörténik, úgy vélitek, mindent agyon kell vizsgálnotok és szét kell szednetek az elmétekkel. Olyannyira beilleszkedtetek az óriások rendszereibe, kecsességként megteremtettétek magatoknak a saját területeiteket, hogy már nem vagytok hajlandóak a változásra. Így hát még egyszer megkérdezem tőletek: Kinek szolgáltok? Kinek adjátok el becsületeteket, méltóságotokat és belső nemességeteket? Melyik játszmákban vesztek részt? Miért tudjátok tartani magatokat rendszereitekben? Sőt, tisztelnek titeket, megvan az állásotok, a felsőbbségek elismerése. De Én, Krisztus, kérdezem tőletek: Mitől váltok játszótárssá az ellenrendszerben? Mit tesztek a hozzátartozásért? Tudatosuljon bennetek, emberek, kik igazságosságra szomjaztok, nem fogtok rátalálni világaitok rendszereiben! Éppúgy, ahogy a szeretet utáni kereséseteket sem fogja tudni teljesíteni egy ember sem. De hisz az Istenszeretetről van szó, ami nem vár el és nem akar magának! Ismerjétek fel az emberies szereteteteket, lekötött és leköt, ez nem szeretet. A szeretet elenged és szabadon enged, viszont minden feltétel alatt és feltételben hű marad. Így hát fel vagytok szólítva, vizsgáljátok meg az egymáshoz fűző kapcsolataitokat, váljon tudatotokra a saját gyengétek és ismerjétek be őket és kérjetek megbocsájtást és bocsássatok meg másoknak is!

 

Tudjátok azt is, mi áll még régi alapokon és falakon, mert azt nem bírja el új ház. De pont így cselekedtek. Váltogatjátok a kapcsolataitokat anélkül, hogy felfognátok, mi az ami sértődést, fájdalmat vagy csalódást okozott, anélkül, hogy felismernétek, mely tanulási folyamat volt az, ami hozzávonzott társatokhoz. Magasra teszitek az igényeiteket. De vajon hajlandóak vagytok-e viszont megadni az igényeiteket? És mivel megadtam nektek az Új Parancsolatot Jézusként: Szeresd felebarátodat, mint önmagadat. Ismerjétek fel, milyen hamar átsodortok ezen és úgy vélitek megértettétek. De valóban, valóban, még még el sem kezdtétek megérteni. Ha valóban élnétek e parancsolat szerint, a Földön már paradicsomi körülmények uralkodnának. Ismerjétek fel, e parancsolat két oldalt szólít meg. Azok, akik mindenek előtt önmagukat szeretik, önmagukra gondolnak legelőbb, azoknak meg kellene tanulniuk, hogy a felebarátjukra gondoljanak legelőbb és szeressék felebarátjukat! Azok, akik úgy vélik, mindent meg kell tenniük felebarátjukért, meg kell segíteniük őket, azoknak meg kellene tanulniuk önmagukat szeretni. Eközben láthatóvá válna, mi is valójában a szeretet. A szeretet egy nagyon nagy szó. Egy szó, mely már nagyon eltávolodott az eredetétől. Így hát kezdjétek elfogadni felebarátotokat, de kezdjétek elfogadni önmagatokat is minden részében, amilyenek vagytok, amilyen a felebarát. Mindeközben nem a fejlődésnek beállított elismerésről és elfogadásról szólok, ami valójában páratlan felszínességet és közömbösséget takar; tanuljátok meg három szinten látni a szeretetet: Az elfogadásban, a befogadásban és a szeretetben. A felebarátot elfogadni olyannak amilyen azt jelenti, nem akarni megváltoztatni őt! Befogadni hívjuk a második lépést, igyekezni megérteni, a jelen helyzetében megérteni a felebarátot! Aki gyakorolja ezt, újra és újra csak gyakorolja, az tanulni fog, tudni fog szeretni! Ez is érvényes a felebarátra, de önmagára is. És ha úgy vélitek, hogy erre már képesek vagytok és eszerint cselekedtek, akkor ismét azt mondom nektek: Könnyű szeretni azokat, akik titeket is szeretnek. De gondoljatok arra, hogy a szeretet, az Isten szeretete sohasem rekeszt ki. És ilyen az Én követőim szeretete: Látja bár a hibákat, de azokon túl is lát. A szeretet nem a hibákra és a gyengékre tekint, hanem látja az igyekezetet, erősít, támogat minden körülmények alatt és között. A szeretet több, a szeretet több, a szeretet egy nagy igényt jelent. Gyakoroljatok, ó gyakoroljátok! És minél jobban bíztok a felebarátotok iránti szeretetetekben, annál jobban meg fogtok bízni az emberekben, annál jobban képesek lesztek leépíteni bizalmatlanságotokat és féltékenységeteket. Ne használjátok szavaimat a szeretetről testi szenvedélyességeitekre és ösztönösségeitekre, melyek kárt okoznak bennetek és lelketekben, ismerjétek fel a különbséget és törekedjetek életetekben igazságra és méltóságra. Ó, lássátok ti emberek, lássátok a gyermekszemeket, melyek látják mit műveltek, akik a ti példátokból tanulnak és saját életük mércéjének veszik. Ne higgyétek, hogy nem tudják, kik vagytok és mit tesztek! Megérzik, igen ők még éreznek, gyermekeitek érzik a «szereteteket», ami teljesítményre, becsvágyatokra épül és gyermekeken keresztül akarja megvalósítani a saját álmait. Gyermekeiteket így sportban és játékban – ami valójában nem más, mint a győzelem és vereség harcmezeje – észrevétlenül bevezetitek az óriások kártevő rendszereibe, s épp így van ez oktatási rendszereitekkel is. Ők is az erősebbekre összpontosítanak, kirekesztenek és kiképeznek egy vezető réteget, és egyenest az óriások rendszereibe vezetnek. Sokak számára végzetessé válik a kecsességek játéka, némelyeket sakk-mattra visz a ravaszságuk, ármánykodásuk és játszmájuk a csábítással, amit mesterien elsajátítottak és megtanultak.

 

Ó, nézzetek a világotokra, nézzétek mily értékekkel kötitek le gyermekeiteket és kérdezzétek magatokat, valóban így akarjátok-e. Gyermekeitek függőek tőletek, a ti védelmetek és gondoskodásotokba adattak. Tudjátok és tudatosuljon bennetek, mit jelent a szülői szeretet valójában és igazában. És azoknak, akik valóban komolyan gondolják, és kézen fognak, azt mondom: Tanuld meg felismerni a szeretethiányodat, és akkor Én, Krisztus segíteni fogok neked kifejleszteni és élni az igazi Isten- és felebarátszeretetet. Mert egy Új Parancsolatot adtam nektek, hogy szeressétek egymást, ahogyan Én szerettelek benneteket. A szeretet nem ismer kifogást, a szeretet egyszerűen csak van!

 

Így hát Én, Krisztus, felhívok minden kecsességet, hagyják el a csábítások mezejét! Felhívlak benneteket, alakítsátok a birtokolni akarást adni tudásra, és boldogok lesztek, soha többé nem kell szomjaznotok szeretetre, tudni fogjátok osztani és adni másoknak, mindenkinek ugyanúgy, koldusnak mint királynak, az úrnőnek mint a szolgalánynak, különbség nélkül mindenkinek! Ez az egyenlőség, az élt egyenlőség, ez a Mennyek hatalma! Felhívom az embereket, igen az emberiséget, minden népet, lépjetek be a Mennyek erejébe, hatalmába és gyönyörűségébe, mi bennetek él, amit magatokban hordotok és ami felépül az Új Földön!

 

Kinek füle van, az hallja, kinek szeme van, az lássa! Aki képes megérteni, az értse. Én vagyok a feltámadott Jézus Krisztus, újra eljöttem, hogy mellettetek menjek, segítsek nektek, hogy tudjátok megérteni és felfogni, hogy az Én Országom nem e-világról való!

 

 

A Harmadik Idő

Én, az Istenetek és mennyei Atyátok újra megemelem Szavam a Harmadik Időben,

megtisztult és letisztult csatornákon keresztül, a Harmadik Időben adott üzenetek által,

szellemtől szellemhez, amelybe Krisztus elvezeti a követőit.