Legyetek egymáshoz testvérek

Üzenet a világnak 2020. május 3-án

 

 

Valóban, valóban mondom nektek, Én vagyok Krisztus, a Feltámadott. Eljövök az emberiséghez, ahogyan akkoriban a halálom után is visszatértem a tanítványaimhoz. Igen, a lélekvilágokba is szólok. Az üzenetek, amiket itt hallotok, azok az irgalmasság és az igazság üzenetei. Tisztán és félreérthetetlenül lesz kimondva a szó, az igazság, az irgalmasság, a jóság és a szeretet! Felhívtok Engem kínotok közepett, ezt imának nevezitek, kérésetek segítségért és gyógyulásért. De tudjátok, a gyógyulás csak a jó és a rossz feletti felismerésetek felől jöhet. Az Én nyelvem tiszta és félreérthetetlen és felmutatja nektek az utat, ami kivezet titeket az ínségből, de ti csodákat reméltek. És kérdem tőletek: Minek? Hogy tovább folytassátok műveiteket megszállottságotokban? Miért nem látjátok, hol álltok, nem akarjátok látni, aminek részesei vagytok és amit fenntartson nektek az Atya, egészségeteket, jóléteteket, biztonságotokat?

 

Kormányaitok, amiket ti választottatok, felfegyverkeznek. Sok pénzt adtok a háborús felfegyverkezésbe. Azonban Én, Krisztus, ismételten mondom nektek: Tegyétek kardotokat a tokjába. Mint akkoriban, ma is érvényes a «Ne ölj!» parancsolata. De mit tesztek ti? Tudjátok, ti parancsnokok, tudjátok ti tisztek és ti katonák, országaitok védelme se igazolja állásotokat! Úgy vélitek, ti vagytok a fölényesebbek és erősek egyenruhátokban és gépezetekben, de valóban, valóban azt mondom nektek, ezzel bevonultok a saját vészetekbe, azon vészbe, amit magával hoz minden háború! Minden fegyver pusztításra építtetett és a ti fegyvereitek egyre kifinomultabbak, de kegyetlenebbek is. Nagy szenvedést és ínséget hoznak majd a Földre és az embereknek. Ezen a megtapasztaláson sokat szenvednek a lelkek, megrázkódtatásban szenvednek vagy megmérgezte őket a végtelen bosszú. Ha újra a Földre jön az ember, mit fog tenni? Melyik utat választja majd? Ne lenne inkább vége ennek? Mikor lesz elegetek ebből?

 

Ti anyák, ti apák, kik büszkék vagytok fiaitokat egyenruhában látni, tudjátok-e még, mit csináltok? Az ellenteremtés áldozati oltárára viszitek fiaitokat és még büszkék is vagytok rá!

Eközben ők megtanulnak ölni, megtanulják használni és kezelni a pusztító fegyvereket, és ölni fognak, előbb-utóbb. De az ennek a történetnek a megrázó végzetessége, a katonai kiképzés során a saját akarat is megölésre kerül. Mindaddig tart a küzdelem a saját érzés ellen, míg az nem áll többé útban, nem figyelmeztet és nem zavar többé. De a lelkiismeret az, a lelkiismeret, ami adatott az embernek összeköttetésként Isten szellemével.

 

Európa országai és népei, ti is részt vesztek ebben, úgy vélitek védekeznetek kell és Én azt mondom nektek, nem veszitek hasznát. Hagyjátok el a felfegyverkezés útját, legyetek azzá, ami lenni akartok, amit zászlaitokra írtok és himnuszaitokká emeltetek, legyetek egymáshoz testvérek. Nagy testvérek, akik a világ szegényeire fordítják képességüket, akik osztoznak velük. «Vannak sok szociális és humán intézményeink, melyek segédkeznek és jót tesznek.», Hallom mondani. Nem látjátok álszentségeteket? Könyörtelenül kizsákmányoljátok a szegény országokat, saját érdekeitekre használjátok fel őket gátlástalanul és ha aztán országhatáraitok előtt állnak ezen embertestvérek, akkor mindent megtesztek, nehogy lerohanjanak titeket. Szerződéseket köttök, nehogy eljussanak hozzátok. Ezzel ráhagyjátok őket egy gátlástalan rendszerre emberi jogok és méltóság nélkül! Megszólítom mindazokat, akik érzik bensőjükben és tudják, azok szívét szólítom meg, akik akarják még a jót és a kormányzók felelősségében állnak. Ha igazságosságot akartok és komolyan gondoljátok, akkor kövessetek Engem! Ne gyakoroljátok a fegyverviselést, hanem az emberekkel való viselkedést gyakoroljátok. A «Képzeld el, háború van és senki nem megy harcolni» mondásban felismerhető, hogy ti emberek nagyon is jól ismeritek a lehetőségeiteket és tudjátok, hogy ez minden egyén önfelelősségében áll. Úgymint a szülőkében is, akiknek tanítania kellene gyermekeiket az emberiesség értékeiért való kiállásra. Ez az erősség, melyre Én, Krisztus építek. Győzelmi menetem sokakat megérint majd szívében és katonák, tisztek be fognak lépni majd az Én seregembe. S ha eljön majd a következő nagy háború, ami már teljesen megtervezett, titkos tárgyalásokon rajtra vár, jóváhagyásra vár, sokkal kevesebb emberéletet követelne, kevesebb várost, falut és otthont pusztítana el, ha a hódítók nem ellenségre találna ellenséges hadjáratán, hanem testvérekre lelne, olyan testvérekre, akik tudják, hogy minden embernek csak egy az Atyja. Mi lenne akkor? «Igényes.», gondoljátok talán, de Én azt mondom nektek: Ilyen a valódi keresztények lelkülete!

 

Megszólítom a politikusok szívét és felhívom őket, lépjenek a valódi felelősségükbe! Megszólítom a tiszteket és katonákat, boruljanak térdre és kérjék az isteni támogatást! Ó ti, kik még azt hiszitek a jóért harcoltok, kit szolgáltok valójában? Hol és miben működtök együtt? Se hal, se hús nem vagytok! Hol vannak a hangok, melyek hitükből merítik a feljogosítást az Én értelmemben és szellememben történő forradalmi változásra? Meddig akarjátok még járni vészterhes utatokat? Az Én utam bátorságot és erősséget igényel, hitbéli erőt és áldozatkészséget, erre építek Én, Krisztus! Ezen az alapzaton épül fel a Békebirodalom Én magam vezetem, aki magában hordozza a békét, aki tokjában hagyja a kardot, aki leteszi a fegyvert és kezével kézimunkát végez és földet művel. Krisztus vagyok, a Békeherceg vagyok és bevezetem követőimet ebbe a békébe, minden kifogás nélkül! Az én szántóföldemen csakis testvérre lel az ellenség. Nem érzitek az új szellemet, ami fúj már a német anyanyelvű országokon át? Ahogyan az eső adatott számotokra ajándékként, éppoly gyengéden megy végbe az Én forradalmam, végbemegy az Én követőim szívében.

 

Tudjátok, minél többet gyakoroljátok ezen Én tanításomat, annál jobban felismeritek, mennyire vagytok még az ellenteremtés részesei. Függők, alkalmazkodók, begörbültek, teli félelemmel, arra figyelve, nehogy az ellenteremtés lövésvonalába kerüljetek, amibe már oly gyakran kerültetek. De valóban, valóban azt mondom nektek, elmúlt az egyénharcosok ideje! Most sokan együtt fogják önmagukban feltámasztani az Én forradalmi szellememet. Ó, ti milliók, ti sokak, érezzétek: Vége van a rabszolgaság idejének! Vége van, ha ti emberek legyőzitek a félelmeteket a háború elől, a hatalmasok hatalma elől, azok gúnyolása elől, akik nem értenek, igen, még a halál elől is. Így juttok el az örök élet feltámadásához, így hagyjátok el az újjászületés kerekét, ami újra és újra levezet titeket a kiegyenlítésbe, a bűnhődésbe és a jóvátételbe és ezzel ide ebbe a világba. Áthaladtok majd a kapun, ami visszavezet titeket az Első Valóságból át a Második Valóságba, a lélekszintre, a bizalom hídján át a Harmadik Valóságba, a Szellemi Valóságba, vissza a paradicsomba.

 

Kinek füle van, az hallja, aki képes megérteni, az értse! Ne csodálkozzatok, hogy üzenetek üzenetek hátán ér titeket, sokkal inkább jelnek tekintsétek, kegyelemnek, hogy nem marad már sok idő, melyben megállíttatott most a világ. Bárhogy is látjátok, akarjátok látni, vagy tudni vélitek, az nem jelentős, nem fontos. Használjátok az időt, ami nyugalmat ad nektek!

 

Legyetek az okos szűzleányok, akik teletöltötték olajjal lámpájukat. Térjetek magatokba és gondoljátok át az életeteket, műveiteket és műveitek értelmét. Csakis a végtelenség létezik, melyben álltok, de ti a végesre szegezitek tekinteteteket, olyan nehéz számotokra hinni, hinni Nekem és az igazságomnak és bízni Bennem. Miért, kérdezzétek magatokat, miért van ez így?

 

 

A Harmadik Idő

Én, az Istenetek és mennyei Atyátok újra megemelem Szavam a Harmadik Időben,

megtisztult és letisztult csatornákon keresztül, a Harmadik Időben adott üzenetek által,

szellemtől szellemhez, amelybe Krisztus elvezeti a követőit.