Egyedüli-üdvözítő egyház …

BD – 1952.08.04.
5456. – Egyedüli-üdvözítő egyház …

 

Nem létezik egyedüli-üdvözítő egyház, ha ezalatt egy szervezet értendő. De ha valaki az Általam e Földön alapított egyházhoz tartozik, az meg is fog üdvözülni, mivel már ez maga garantálja neki az örök üdvösséget, hogy ő az Én egyházam egyik láncszemét képezi, tehát hogy abban a hitben él, ami élővé vált a szeretet által. Nem az „egyház“ biztosítja az embereknek az üdvösséget, hanem a hit és a szeretet … melyek akár teljes egészében hiányozhatnak egy egyházhoz való hozzátartozásból, melyet emberek hívtak életre és állítólag Általam lett alapítva „egyedüli-üdvözítő“-ként. Valóban születhetnek bármely egyházban vagy hitbéli irányzatban igazi tagjai az Én egyházamnak, mert csakis a hit és a szeretet határozza meg ezt; azonban soha nem tartozhat ezen egyházamhoz olyan ember, aki nem hordozója ezen jelölőknek … Mint ami az Én szellemi tevékenységem, aminek a hit és a szeretet szolgál alapjául.

 

Az Én birodalmam nem e világról való, és eszerint hangoztak el szavaim ezen világ emberei felé, de szellemi értelmük volt, mert hivatottak voltak szellemi birodalmam megalapításának elősegítésére, adva voltak azon birodalomra nézve, ami ezen világon kívül áll fenn, ami örökkön nem múlik el. Amit kértem az emberektől, az egy örök életet biztosított volna számukra a szellemi birodalomban, teljesíteniük kellett volna a Földön a kéréseimet, de nem földi tettekkel, melyeknél a lélek részvétel nélkül maradhatott … hanem a léleknek kell teljesítenie az Én akaratomat … Egyedül neki kell útra vinnie az átalakulását. És ha őszintén törekszik erre, akkor már tagja az egyházamnak, mert akkor már hittel is rendelkezik az ember, és ami bensőleg hajtja őt szorgos igyekezetre, ez az Én szellemem, a hangom, melyet észlel és amit igyekszik követni. És ezen szellemi tevékenység bizonyítja az egyházamhoz való hozzátartozást … ami aztán üdvözít is …

 

Elhoztam az embereknek a tiszta evangéliumot, felvilágosítottam az embereket mindenről, ami szükséges volt, hogy bemehessenek a birodalmamba, ami nem e világi … Tanítottam őket szeretet gyakorlásra és ezzel megmutattam nekik az utat, ami kivezet az üdvösség birodalmába, Magam körül gyűjtöttem mindazokat, akiket eddig hamisan tanítottak, tehát Én voltam a hirdető, Aki képviselte az egyházát és azon emberek felé fordítani akarta üdvözítő hatását, akik hallgattak Reá … Megalapítottam utána az igazi egyházat, mikor a Földön jártam, és felvettem mindenkit … zsidókat, pogányokat, vámosokat és bűnösöket … és akik hittek Bennem, akik elfogadták tanításomat és aszerint is éltek, azoknak a halálom után el is küldtem a szellememet … egyházam ismertetőjelét, ami a pokol kapui által legyőzhetetlen …

 

De hol van azon egyház szellemi tevékenysége, mely „egyedüli-üdvözítőnek“ nevezi magát? Bár ott is fújhat szellemem, viszont annak elöljárója kellett lennie az Én egyházammal való kötődés, mert egyedül Én öntöm ki szellememet, és mindig csak ott, ahol teljesülnek a követelmények, melyek következménye a szellemem tevékenysége. És ott lesz felismerhető Krisztus igazi egyháza, mert bármibe is fogjanak azok ellen, akik hozzá tartoznak, őket nem fogják tudni legyőzni vagy kirekeszteni, még akkor sem, ha maga a pokol lép fel ellenük … legyőzhetetlen, mert az Én művem … mert egyedül az a szellemi egyház, mely üdvösségbe vezet, mert nem lehetnek benne látszatkeresztények, mivel ezek önmaguktól kizárják magukat a hívők közösségéből és épp ezért nem igazi Krisztus-vallók és nevem hívő képviselői, ha próbára állítva lesznek.

 

És ez a hitpróbatétel meg lesz követelve tőlük, mindenkitől meg lesz követelve, akik hívőknek nevezik magukat, és akkor majd megmutatkozik, ki tartozik az igazi egyházhoz, azon egyházhoz, melyet Én magam alapítottam; akkor majd megmutatkozik, hol tevékeny az Én szellemem és mily erőt képes nyújtani azoknak, akiket az Én nevem miatt támadnak, de akik mégis örömmel adnak tanútételt Mellőlem a világ előtt, ha megkövetelt a döntés.

 

És akkor majd az is megmutatkozik, mennyire kevésbé tartja be azon egyház, amit ígér, amely egyedüli-üdvözítőnek nevezi magát … mint ahogy bukni fognak mindazok is, akik hozzája bár igen, de az Én egyházamhoz nem tartoztak, akik aztán felismerik tarthatatlanságukat, de azon egyház szellemi értékét nem, ami a hiten alapszik, ami Péter erősségével bír … Mert minden egyes szavam szellemileg értendő ma is és anno, és csak akkor lehet megérteni, ha hatni tud az emberben a szellemem. De akkor már élő a hite, és már csak azon birodalomra felé igyekszik, ami nem ezen világról van … Ámen

 

Isteni kinyilatkoztatás Bertha Dudde által

„Kezdetben volt a Szó …. Egy dicsőítő ének a Menny és a Föld Teremtőjének ….

Ti mindannyian az Ő teremtményei vagytok, akik egyvalamikor elvesződtek ….

És Ő nem fog nyugodni mindaddig, míg vissza nem nyerte minden egyes bárányát …“