Fokozott erővel tombol a Sátán … Végidő …

BD – 1952.08.21.
5467. – Fokozott erővel tombol a Sátán … Végidő …

 

Gyarapodni fognak a jelek, melyek a végre utalnak … És a Sátán tevékenysége egyre világosabban felszínre lép, mert mindazok, akik Felém igyekeznek, meg fogják érezni az ő ellenséges üzelmeit. Őket is megpróbálja majd kétségbe ejteni és zavarba hozni, és sokszor nem siker nélkül. De Én megvédem az Enyéimet és rávilágítok az üzelmeire, úgy hogy az mindazok számára felismerhetővé válik, kinek a célja komolyan Én vagyok. Ezek az idő jelei, mert szüntelen tevékenyek a sötétség erői, mivel hogy közeleg a vég … De Én azt mondom nektek, legyetek éberek és imádkozzatok és mindig csak Én hozzám igazodjatok, és akkor nem fog tudni kárt tenni bennetek.

 

Fény és sötétség viszályozik egymás ellen, mert a sötétség gyűlöli a fényt és mindig árnyékként fog megjelenni ott, ahol egy világos fény világít. De Én rendelkezem azon hatalommal is, ami elkergeti az ilyesfajta árnyékot, és az eddiginél is fényesebben fog világítani a fény. De sohasem örülhettek a nyugalomnak, ez egy állandó küzdelem marad az ellenségemmel, mind ameddig a Földön tartózkodtok. Mert ő a végsőkig azon fáradozik, hogy kárt okozzon nektek, mert tudja, hogy elvesztett titeket, és mert úgy hiszi, hogy újra visszanyerhet benneteket.

 

Az ellenségeskedések azok felől, akik hozzá tartoznak, gyarapodni fognak, és ezt annál inkább, minél világosabban sugároztok, amit nagyon is jól felismer. De ő gyűlöli a fényt, mert gyűlöli az igazságot, és ezért fellép az igazság ellen … Tehát amíg a Földön az igazságot igyekeztek terjeszteni, kihordani Szavamat az embertársaitokhoz, mindaddig ellenségként fog kezelni titeket és megpróbál titeket elpusztítani. És nyíltan támadni fogja az igazságot, és rágalmazni fog benneteket, szélhámosként fog beállítani titeket, hogy ezzel a szellemi értéket is hiteltelenné tegye, amit ti képviseltek … és mégsem fog érvényesülni veletek szemben, mivel mögöttetek és az igazság mögött Én magam állok.

 

Azonban sikerülni fog neki, hogy szétkergessen titeket, képviselőimet, sikerülni fog neki elszigetelni titeket, mert nem tetszik neki a közösségi munka, mert sikerrel számol az egyén elleni harcban. De még akkor is megvédem a fényt, a tiszta igazságot, amit nem fog tudni érvényteleníteni. De ti legyetek éberek és imádkozzatok … mert mindig veszélyében vagytok annak, hogy gyengék legyetek, ha nem hívtok fel Engem védelemért az ellenség minden támadása ellen. Mert közel a vég, tomboljon mégoly fokozott erővel … eljött az ő ideje, mivel kötve lesz, ahogy az meg van hirdetve. És az igazság érvényesülni fog és elősegíti mindenki üdvözülését, akik hallgatnak rá és ezzel elfogadják a fényt, amit Én villantok fel, hogy segítsem őket kijutni a szellem sötétségéből, a halál éjéből a fénybe, az életbe és hogy üdvözüljenek az igazság által … Ámen

 

Isteni kinyilatkoztatás Bertha Dudde által

„Kezdetben volt a Szó …. Egy dicsőítő ének a Menny és a Föld Teremtőjének ….

Ti mindannyian az Ő teremtményei vagytok, akik egyvalamikor elvesződtek ….

És Ő nem fog nyugodni mindaddig, míg vissza nem nyerte minden egyes bárányát …“