Elesett a vörös sárkány

 

Üzenet a világnak 2020. április 8-án

 

Jézus, a Krisztus útjának előkészítőjeként újra megemelem szavam, ami eléri az alvilágokat központjukban teli sötét titkaikkal: Hozsanna! Ujjongjatok, mert elesett a vörös sárkány! Rászámoltatott a parázna Babilon hatalmára és gazdagságára!

 

Ezek mindazok, akik paráználkodtak a hatalommal és gazdagsággal, az Isten nevével és fiának, Krisztus nevében, mindazok, akik külső rítusokba és dogmákba vezették az embereket, lekötötték és hamis ígéretekkel csalogatták őket, miben «javítottak» a Nazarénus, a galliai férfi egyszerű tanításán, miben létrehoztak intézményeket, papokat, püspököket, bíborosokat, sőt Isten földi helybélijét. Azok álszentsége, akik kijelentik, hogy az Isten nevében hirdetik és tanítják az igét, akik saját magukat ünneplik istentiszteletükön, miséjükön, szintúgy bekerülnek vetésük aratásába. Mindazok, akik lekötötték, függővé tették és agyafúrtságukkal átverték a jóhiszeműeket, nekik most fel viselniük kell ezért a felelősséget, de nem csak az emberek előtt, hanem az Isten előtt is. Nem fognak tudni kibújni ez alól, bármennyire is tekeregnek, bármennyire is szeretnének kibújni felelősségük alól. Minden csoportosulás, mely hamis prófétaként zavarodottságba vezette a jóhiszeműeket, mely báránynak adja ki magát, valójában viszont marcangoló farkas, ős sem fognak tudni elbújni. Tudatosulnia kell bennük az álszentségük, azoknak, akik bíborban és pompában állnak arannyal és ezüsttel díszített palotáikban és templomaikban. Térdre kellene borulniuk a szív templomában, az Egy-Mindenség világegyetemi palotájában és tróntermében! Nem vagytok méltóak erre! Elvakultak vagytok, és ha őszinték vagytok, tehetetlenek is. Aléltságban vagytok, melyben térdre kellene ereszkedni az embernek minden alázatban. Hagyjátok el hamis útjaitokat és lépjetek be benső templomotokba! Rámoljátok ki és vessétek ki házatokból azt, aki elcsábít és elcsábított titeket, aki parázna Babilonná tett titeket és szervezeteiteket. Az egek végett legyetek őszinték, őszinték magatokkal szemben! A közjó jegyében cselekedjetek, így a saját jólétetek jegyében cselekedtek. Halljátok és tudjátok: Én, Mihály, beledöftem kardom gyülekezeti helyeitekbe. Nem éri meg értük, már elbuktak.

 

Most szívesen megnyitnátok templomaitokat, hogy újra vezethessétek azokat, akik most támaszt keresnek és újból a hitet keresik. Azok, akiket áldozatokká, bólogatókká tettetek előadott rítusaitok és imatételeitek által. Hagyjatok fel ezzel! Ismerem műveiteket, ismerem valóságotokat és azt mondom nektek: szabad esésben vannak már. Nos, nézzétek, üresen maradnak templomaitok, az ajtók zárva vannak, de nem azok, és sosem voltak azok, amit színlelnek.

 

Ó, ti hívők, akik igazhitűek vagytok, hagyjátok el az álszentség helyét, ami sok mindenkit magával fog rántani a mélybe. Tudjátok, az Isten ítéletei igazságosak. Továbbra is fog értetek szólni a harang, de az Isten szolgálatába álltak és emeltek. Hívnak titeket bensőtökben, emlékeztetnek az istentiszteletre, amire hivatottak és elhivatottak vagytok minden egyes nap, az Isten- és felebarátszeretet szolgálatára. Ehhez nincsen szükségetek közvetítőkre, akik kezelik az örökségeteket és ravasz kígyóként iskolázott, csiszolt szavakat választanak, édes beszéddel továbbra is áldozattá teszik a jóhiszeműeket. Kérdezzétek magatoktól, mi van, ha vakok vakokat vezetnek? És mi van, ha megtévesztettek megtévesztetteket vezetnek?

 

És ha kérditek mi marad a végén, úgy megválaszolom kérdéseteket: Semmi sem marad meg abból, amit sajátotoknak mondotok, ami dicsőséget, hírnevet, tekintélyt és gazdagságot hozott! Mindez semmit sem jelent Isten orcája előtt, nem helyes! Ez az alvilág és az árnyékvilág a rangsor alapú szerkezetével, melyben egy szerepet játszotok és játszani akartatok. Ez egy gonosz játék, melyben hatalomról és befolyásról van szó, a lenni akarásról és birtokolni akarásról. Mindazok, akik jóhiszeműen hisznek a becsületben és hűségben, a tisztességben és méltóságban, azok az átvertek és becsapottak. A gyerekeket megbecstelenítik, bizalmukat szégyenletesen kihasználják! Ti, akik továbbra is letagadjátok és eltussoljátok vétkeiteket: Még meddig maradjanak büntetlenül a műveitek? Ti is a vetés és aratás törvénye alatt álltok, rátok is érvényes az igazságosság mérlege, mellyel ti is mértetek!

 

Mindenki, aki vágyódik az igazságosságra, mindenki, aki kívánja az igazságosságot és szomjazik utána, felfogja tudni ismerni az Isten igazságosságát az eljövendő kihatásokban. Még van idő, egy rövid idő. Így hát gondoljatok Jézus szavaira, ki a kereszten lógott és a mészároshoz szólt: «Még ma a paradicsomban leszel velem.», és értsétek, azok, akikben tudatosul a vétkük, megbánják és lássák ami helytelen volt, mindazok számára mondottak e szavak, érvényesek voltak akkoriban, érvényesek ma is és érvényesek maradnak míg élnek lelkek a bukás világaiban.

 

Ó, halld meg a Názáreti Jézus ezen szavait! Rád is érvényesek, ki olvasod és hallod ezen üzeneteket, melyek a mennyek tetejéből jönnek! Ez az Isten életvize, melyet mindenkihez nyújtanak, akik szomjaznak. Szavak, melyek az Isten szelleméből jönnek, azon szellemből, mely egyre jobban ki lesz öntve minden ember és lélek felett. Az Isten szelleme nem áll meg zárt ajtók előtt, ez a szellem behatol emberbe, lélekbe, házakba, falvakba, városokba, népekbe és országokba! Ez a szellem kitölt teret és időt ellenállhatatlan erővel és hatalommal. Szélsebesen el fognak terjedni ezen üzenetek az egész Földön, a bukás világaiban és minden lélekszinten, támasztva és terjesztve azok által, akik ezen szellemben élnek és hatékonykodnak. Ők nem kérdeznek, hogy lehetséges-e; ők tudják, hogy így van.

 

Lépjetek be a béke kórusába, a békeküldetésbe, a királyok királyának győzelmi felvonulásába! És ha kérditek: «Hogyan tehetem meg?», úgy azt mondom: Miben békét teremtetek és békét tartotok, miben győzedelmeskedtek magatokban a bűn felett! És ha zászlótokon viselitek az igazságosságot, vívjátok ki magatoknak, miben igazságosak lesztek és vagytok, igazságosak gondolatitokban, szavaitokban és műveitekben! Ez a Názáreti Jézus, a galliai férfi útja, aki előttetek járt, aki igazságos maradt a legnagyobb igazságtalanság ellenére is, aki irgalmas maradt a legnagyobb irgalmatlanság ellenére is. Ez volt a küzdelme azon hatalmakkal, amiket le kellett győznie és amiket le is győzött! De ti emberek nem látjátok, nem értitek, nem fogjátok fel, mit is jelent ez számotokra. Valójában nem is hiszitek el. Számotokra ez csak egy történet, amit nem fogtok fel, aminek a hordereje nem tudatosul bennetek.

 

Higgyetek, higgyetek ezen szavakban, melyek megtérésre és betérésre intenek titeket, melyek igazak, igen, melyek maga az igazság! Menjetek alázatosan, menjetek térdre a nagy Teremtő Istenetek előtt, és egy szerető, gondoskodó Atyára leltek!

 

És ha bennetek a kérdés: «Hová forduljak?», úgy hát halljátok a mennyek hangját, mely azt mondja nektek: Menjetek bensőtökbe! Forduljatok befelé és ezzel az Isten felé fordultok. Térjetek be a belső templomotokba, tisztítsátok meg az Isten dicsőségére, aki bennetek kíván lakni!

 

Ó lássátok, értsétek és fogjátok fel: Az elveszett fiú, az elveszett leány hazatérése az isteni család ünnepsége lesz! A hazatérők most fel lesznek készítve a házassági ünnepségre, miben egyesülni fog minden sejt Krisztus testén, az egységbe, az isteni létbe!

 

Kinek füle van, az hallja és tudja: A lélek tudja! Tudja, hogy ő a bárány mennyecskéje, mely az Isten báránya által, a Názáreti Jézus áldozata által betérhet az egységbe!

 

A Harmadik Idő

Én, az Istenetek és mennyei Atyátok újra megemelem Szavam a Harmadik Időben,

megtisztult és letisztult csatornákon keresztül, a Harmadik Időben adott üzenetek által,

szellemtől szellemhez, amelybe Krisztus elvezeti a követőit.