Felrázlak benneteket, mert itt az ideje felébrednetek!

Ünnepóra 2015. július 11-én Radentheinban

 

ikon-biblia-szivBensőleg szeretett Üdvösségünk Jézus Krisztus, szeretett mennyei Atyánk, köszönjük jelenléted és kérjük védelmed és az áldásod reánk és erre a házra, mindenkire, akik ebben a házban élnek és dolgoznak. Köszönjük Neked az élelmet, a szavadat, amivel most megszeretnél ajándékozni minket. Ismered szívünk állapotát és tudod mire van szükségünk.

 

Így most kérhetjük a szavadat a Te szerető atyai szívedből, üdvösségünkért, a mi és a testvéreink és a világ és a világmindenség  áldására. A Te fényed ragyogjon minden teremtettre, az egész teremtésre és a szellemi világokban is, mert ott is szükség van a Te fényedre és a Te szeretetedre, a Te áldásodra különképp.

 

Legyen Tiéd a hála és a dicséret és a dicsőség, most és mindörökké.

Ámen

 

Szeretett fiaim és szeretett leányaim, történik némely dolog az éltetekben, ami felráz benneteket, mélyen megérint és kérditek: miért? Igen, ezt a kérdést, hogy „miért”, gyakran hallom. Sok mindent nem tudtok megérteni, hogy miért van ez a vész, miért van ítéletidő, miért van az a sokoldalú természeti visszahatás?

 

Olyan bolygón éltek, melynek embergyermekei különféle beállítottsággal, különféle világnézettel, különféle hitrendszerekkel rendelkeznek ill. egyáltalán semmiben sem hisznek. Olyan bolygón éltek, melyen nagyon sok láthatatlan lény él, akik szintén a legkülönbözőbb beállítottsággal rendelkeznek, a világos lényektől fogva a sok kereső, zavarodott, eltévedt lényekig, és azon sötét lényekig, melyeknek célja a ti nyugtalanításotok, elcsábításotok, szenvedtetésetek és sok minden más.

 

A bolygótokon uralkodó lendület ebből kifolyólag nagyon sokrétegű és nap mint nap tapasztaljátok, mennyire kihívó ez számotokra. Hogy miért van ez így? – Alapjában ismeritek a választ. Sok embergyermek nem hisz az Én szeretetemben, nem hisz a létemben, csakis magukban hisznek és eladták lelküket a kísértőnek. Miért is csodálkoztok a Földön uralkodó állapotokon? Mert mindennek kihatása van, amit az embergyermekeim itt cselekednek. Minden gondolat, minden szó, minden tett hatással bír gyermekeim szívére, hatással bír a természetre, a világegyetemre. Ezalapján minden, ami a bolygótokon történik, az a sok, végtelen sok helytelen gondolat, szó és tett következménye.

 

Emiatt: Min csodálkoztok, miről panaszkodtok? Ez a földi életetek ára, és ismeritek a földi élet értelmét, a saját életetek értelmét is. Ismétlem: Életetek értelme, hogy figyelmesek és ébren legyetek, hogy keressetek Engem és megtaláljatok Engem a szívetekben, hogy felismerjétek, a mennyei Atya szeretett gyermekei vagytok, az Én szeretett gyermekeim vagytok és Én köztetek Vagyok. De a gyermekeim közül hányan nem akarnak hinni ebben, elutasítják ezt a gondolatot.

 

S mindez hozzájárul ahhoz, hogy a természeti erők olyan módon bontakoznak ki, ahogy azt nap mint nap megélitek.

 

Most az a kérdés: Mit tehettek? – Mert ha a szívetekbe tekintek, látom, hogy megértettétek miről van szó: a Velem való szeretetteljes kapcsolatról. Épp a hatalmas rengés közepett vagytok, mely áthalad a Földön. Választás előtt álltok: Kétségbe estek, siránkoztok, jajgattok, ítélkeztek, kételkedtek Bennem, megkérdőjeleztek Engem. Igen, rendelkeztek a választás szabadságával vagy felismeritek a hátteret és úgy döntötök, nem álltok sorba, hanem más úton jártok, a szeretet útján, a megbánás útján, az alázatosság útján, az odaadás útján.

 

Mindezeket a szavakat ismeritek. Mit jelentenek? Mit jelent a szeretet útján járni? – A megbánást jelenti, a szívetek megnyitását az Én szeretetem előtt, a szeretet küldését testvéreitek szívébe, a nyitott szívet jelenti testvéreitek és a természet szükségét látván, mindent a szívemhez hozni jelenti független a személy tekintélyétől és világnézetétől.

 

Mit jelent járni a megbánás útját? – Felismerni, hogy ti sem voltatok és vagytok hibátlanok, hogy a ti hosszabb vagy kevésbé hosszabb életetekben is voltak olyan dolgok, amik az Én isteni rendem ellen irányultak. Nézzétek meg, ismerjétek fel, ismerjétek el és hozzátok el Nekem megbánó szívvel! Egyetlen ember sem hibátlan. A bűn mindenhol lesben áll, csak nem akarjátok elhinni, hogy benneteket is csábít, hogy az ellenfél benneteket is minden egyes nap megpróbál letéríteni a szeretet ezen útjáról.

 

Mit jelent az alázatosság útján járni? – Felismerni, hogy túl gyengék vagytok ellenállni minden csábításnak és annak, ami felszáll bennetek akarásvágy, tulajdonvágy, vélemények és ítéletek formájában – és hogy szükségetek van Rám, hogy hatást fejthetek ki bennetek, változást fejthetek ki bennetek, gyógyulást fejthetek ki bennetek, hogy Énvelem mindenre képesek vagytok. De vajon elhiszitek-e ezt? Szikla szilárd meggyőződésetek-e, hogy hegyeket mozgathattok Énvelem?  – Nem, nem ez a meggyőződésetek. A kétség koptatja a hitet. Másoktól kívánjátok magatoknak, de az Én gyermekeim vagytok, ti vagytok azok, akik a kezembe adtátok az életeteket, akik Énvelem akarnak haladni. Tehát lássátok, hogy tud-e hegyet mozgatni a hitetek!

 

Az odaadás útja: Igen, adjátok oda magatokat, az életeteket, az utolsó következményig, jelentsen ez bármit a mai időtökben! Az alázatosság útja: Mennyire vagytok bátrak felállni és az Én nevemet hirdetni? – Mennyire vagytok bátrak?

 

Szeretteim, jól vagytok az anyagi világotokban, de ez az anyagi világ a legnagyobb csábítás, mert lagymataggá tesz. Ködösít, eltereli a figyelmeteket. Hát ne hagyjátok magatokat megvakítani! – Lehet, jól vagytok, de a lelketekről van szó, és mit értek a jólétetekkel az Én világomban? Semmit, semmit, semmit! – Legyen bármily ijesztő elveszíteni mindent, mégis áldás, mert ha már semmitek sincsen, akkor tudjátok meg, hogy ki az, aki felfog benneteket, aki szerete benneteket. Akkor felismeritek az igazságot.

 

Szeretteim, füleljetek a szívetekbe, érezzetek a szívetekbe, hogy mennyire szeretlek benneteket.

 

Te vagy az Én szeretett gyermekem, fogd a kezem és jöjj a szívemhez. Béke legyen veled.

 

Ámen

Vélemény, hozzászólás?