Sion

Üzenet a világnak 2020. április 20-án

 

 

Hívó Szavam küldöm északra, délre, keletre és nyugatra: Kelj fel kereszténység! Én, Krisztus hívom mindazokat, akikben ég még a parázs: Gyújtsátok meg hitetek tüzét szívetekben! Sion itt van! Bennetek van! Ez az a hegy, amelyen mindenki találkozik és együtt ünnepel, a hegy, mely az árnyékvilág fölé emelkedik a Belém vetett hit által, a szellembe történő felemelkedéssel, Atyánkba vetett bizalom által és legutoljára, fent a csúcson az egymással való összeköttetés által! Hagyjatok fel az egyenkénti csoportokba való feloszlással és összeveszni kicsinységeken és értelmezéseken! Én vagyok a Megváltótok, Megmentőtök, a királyok Királya, a győztesek győztese! Hívom Európa keresztényeit: Kelj fel! Kelj fel és lépj a győzelmi diadalmenet soraiba, ha követni akarsz Engem! Feltámadtam. Most eljött a ti feltámadásotok ideje: Keljetek fel, ti keresztények, követőim, ti, akik éreztek Engem a szívetekben, akik kapcsolatban érzitek magatokat Velem, keljetek fel! Örvendjetek azoknak, akik szívükben és ajkukon viselik a Nevem és legyetek egy család, mert egy nép vagytok: Az Én népem! Ez a nagy ébresztés ideje, az idő, melyben megtanuljátok megérteni, hogy az utatok része a fájdalom és a szenvedés! Fogadjátok el, győzzétek le, és győzzétek le azt, ami gyengíti embereteket és emelkedjetek fel lelketekben a szellem fenségességébe és erősségébe! Mindazok összegyűlnek majd Velem Sion hegyén a Harmadik Időben, akik követtek, azok, akik maguk mögött hagyták a hit hegyéhez tartozó köves utat és szegényes sivatagot.

 

Rólad van szó, te, aki imádban megnyíltál Előttem szívedben, rólad van szó, aki áhítatosan énekelted a győzelmi diadalomról szóló dalokat, te, aki lángoló beszédeket tartottál Rólam, te, aki összejöveteleken és közösségekben hűséget esküszöl Nekem, te, aki Szavamat terjeszted az utcán és szórólapokat osztasz szét háztartásokba. Eljött az idő, melyben formát vesz fel a menet, mindegy melyik vallásból vagy hitközösségből, mindegy milyen felállásból. Átmegyek soraitokon, bekopogok a szívetekbe! Itt vagyok! Veletek, köztetek és bennetek is kívánok jelen lenni. Lépjetek be ezen kapcsolatba, nyissátok meg szíveteket! Itt az idő! És tudjátok: Bárányaim ismerik a hangomat, felismerik a hívásomat. Itt az idő felkelni a kereszténység romjaiból és felébreszteni, amit még fel lehet!

 

Hagytatok lógni a kereszten, hagytatok elnémulni és elporladni, elhagytatok útjaitokon, mert szövetségbe léptetek az ellenteremtés mesterkedésével! Lelepleződött az ellenfél! Most azon kell legyetek, hogy legyőzitek azt, ami bennetek van: A saját ellenszellemetek hangját, ami a szabad akaratotok része. Ez a felismerés gyümölcse jóról és rosszról, amiből kóstolni akartatok! Hát most ismeritek a felismerés keserű ízét. Köpjétek ki és lépjetek az Atya akaratába, aki az egység! Az előttetek álló harc és győzelem az a bensőtökben zajló harc, a kételkedés, a félelem és a felőrlés hangjával vívott harc. Ez az ellen(kezés) hangja, ami megbénít és megakadályoz benneteket abban, hogy felkeljetek és komolyan vegyétek az életeteket, a foglalkozásotokban és családotokban felmerülő helyzeteket, melyekkel szembesültök. Tanuljátok megérteni, melyik bennetek lévő hang kicsinyít le titeket vagy emel fel mindenki más fölé! Mi akar elválasztani felebarátaitoktól, mit mond a bennetek lévő kígyó, mely állandóan mérget szór bensőtökben? Ó lássátok, ez a harc mindenki előtt áll, mert a megvívandó harc a jó és a gonosz között az, ami elválaszt titeket az egységtől. Ne adjátok fel és tanuljátok megérteni: Az, ami miatt eddig kudarcot vallottatok, az az erő, ami az ellenteremtésben akar tartani titeket. Cselesen álcázott és odáig eljutott, hogy legtöbbetek nem létezőnek tekinti őt, középkori mesének vélik. Miután sikeresen belétek beszélte, hogy valójában nem is létezik, hogy az ördög elmúlt napok tévhite, véghez vitte mesterművét: Becsempészte magát a hívők sora közé. Különböző szervezetekben főszerepet játszik ez a hatalom, leköti és elcsábítja a jóhiszeműeket és Istenként imádtatja magát. Hagyjátok magukra ezen idők karizmatikus vezetőit, istenségeit és tanácsadóit, és szövetkezzetek Velem! Megjártam előttetek az utat, ismerem a harcot, ami előttetek áll bensőtökben. Ismerjétek meg a bennetek szóló ellenhangot, és vegyétek fel vele a harcot! Bennetek akarok lakni! Leplezzétek le a kígyót, tapossátok el a fejeit és szabaduljatok fel! Ez a győzelem erőssé tesz és összeköt majd benneteket mindazokkal, akik szintén megvívták magukban a harcot. Együttérzés fog eltölteni titeket és azon ismeritek fel egymást, hogy senki sem akar több lenni a másiknál, és megosztjátok másokkal amitek van, mert magatok mögött hagytátok a lenni és birtokolni akarást. Kezdjetek neki, a harcnak! Ezek az utolsó és döntő lépések bensőtökben, melyekről szó van, és a kereszténység feltámad mint a főnix madár a hamuból, mert megértette, mit jelent a megváltás és elfogadta magára nézve. Értsétek, Megváltás van! Megváltalak titeket, mert a bensőtökben zajló harc elvezet benneteket a saját megváltani való szükségletetekbe. Fogadjátok el, fogadjatok be Engem bensőtökben és aztán álljatok fel! Közel van Sion! Ó kereszténység, közel van Sion!

 

 

A Harmadik Idő

Én, az Istenetek és mennyei Atyátok újra megemelem Szavam a Harmadik Időben,

megtisztult és letisztult csatornákon keresztül, a Harmadik Időben adott üzenetek által,

szellemtől szellemhez, amelybe Krisztus elvezeti a követőit.