Figyelmeztetés Isten Szavának meg nem változtatására …

BD – 1965.08.17-23.
9030. – Figyelmeztetés Isten Szavának meg nem változtatására …

 

Hogy mindig megütköztök annak formájában, ahogyan elér hozzátok Szavam a magaslatokból … Ez olyan egyszerűen megmagyarázható, hogy igénybe veszem az ember felfogási képességét, amit azonban nem szabad összetéveszteni az általános képzéssel, mivel ritkán találok egy olyan embert, aki számára lehetséges tollbamondásba fogadni a Szavamat, mert ehhez hozzá tartozik azon képesség, hogy villámgyorsan felfogja az őt megérintő gondolatokat és leírja őket tollbamondás szerűen … ami nem összetévesztendő a saját, az értelme szülte gondolatokkal … Ez azon téves feltevéshez vezethetne, hogy ez a saját gondolatvilága lenne, amit az ember aztán megpróbál szellemileg közvetítettnek beállítani. Ugyanakkor az ember elméje ekkor nem dolgozik, hanem csupán fülel belsőleg, mit mond neki a Szellem Istenből …

 

Az, amit Szavamként fogadtok Tőlem, soha nem lesz érthetetlen számotokra, ha azt a szükséges nyitottsággal olvassátok, ami a megértés követelménye … És nincs helye megváltoztatásnak amiatt sem, mert ti emberek is állandó változásban vagytok kifejezési formátokat tekintve, tehát Én Szavam maradjon úgy, ahogyan az kaptátok. Mert a tartalom igazolja az isteni beteljesülést, és a Szót fogadó a saját befogadó képességétől függően hallja meg Szavamat, akkor is, ha azt egy fényszellem sugározza a Földre, mivel ő sem képes másra, mint az Én Szavam sugározására …

 

Minél bensőségesebb az ember kapcsolatfelvétele Velem, annál tisztábban jöhet létre a tollbamondás, azonban soha sem lesz hibás, mivel ahol hiba csúszhat be bezavarások miatt, ott a szót fogadó utalást kap rá egyhamar, úgyhogy maga helyesbítheti azon részt.

 

(1965.08.23.) Mert pont ebben rejlik a veszély, hogy Szavam nagyon könnyen ki van téve változtatásoknak, mivel az emberek saját „képzettségi szintjük“ szerint olyan formát akarnak adni neki, ami teljesen helytelen, mert Én tudom, hogyan szólíthatom meg az embert, hogy az megértsen. És a megszólításom értelme mindig is érthető, ha az ember elért egy bizonyos érettségi szintet a szeretet által, ami nem helyettesíthető még jobban érthetőbb kifejezéssel.

 

És egy dolgot mindig vegyetek figyelembe, a közelgő vég tekintetében valóságosan akképp lesz felajánlva nektek embereknek a Szavam, hogy ti azt kétség nélkül elfogadhassátok igazságként, mert tudom, hogy csakis az igazság jelent nektek embereknek menekülést és Én mindent megteszek az igazság eljuttatásáért hozzátok, viszont mindig is figyelmeztetni foglak titeket, nehogy önmagatoktól vigyetek bele változtatást, még akkor se, ha azt jó szándékkal tennétek … Ámen

Isteni kinyilatkoztatás Bertha Dudde által

„Kezdetben volt a Szó …. Egy dicsőítő ének a Menny és a Föld Teremtőjének ….

Ti mindannyian az Ő teremtményei vagytok, akik egyvalamikor elvesződtek ….

És Ő nem fog nyugodni mindaddig, míg vissza nem nyerte minden egyes bárányát …“