Szavam nem üzleti áru …

BD – 1964.12.24.
8899. – Szavam nem üzleti áru …

 

Válasz Habermannak (nyomdász) a közlések nyomtatására és terjesztésére

 

Hogy mennyire fontos az igazság terjesztése, az már többször meg lett mondva nektek, mert az embernek az igazsághoz való beállítottságától függ az élete az örökkévalóságban, és emiatt mindent meg kell tenni, hogy eljusson hozzájuk az igazság. Én viszont ismerem minden ember szívét, tudom ki fogékony rá és tudom mely utakon érhetem el ezen embereket, akik még befogadó képesek, akiknek szeretetteljes a szívük és akik megértéssel viszonyulnak a Szóhoz, ami fentről adatik nekik. És Én ismertetem őket róla, miképp összefonom a legkülönösebb fonalakat és elvezetem a Szavamat oda, ahol azt hálás szívekkel fogadják.

 

Amott is terjedni fog, bár ritkábban, mivel a világi emberek nem kívánkoznak rá és azokból, akiket meg lehet szólítani, csak kevés van. De egyről nem szabad megfeledkezni, hogy a Szavamat szeretettel kell felajánlani, hogy kifejthesse hatását, és hogy szerető szívnek kell lennie annak, aki fogadja. Emiatt is áldott minden munka, ami ezen szemszögből végzett … És ti most megértitek, hogy minden apró munka kedves Nekem, ahol Jómagam szólíthatok meg minden egyes emberszívet és amit az Én közvetlen szólításomként érzékelnek, ahogyan megáldok minden egyes résztvevő munkást is, aki önzetlenül törekszik Szavam terjesztésére …

 

Mert valóban, gondoskodok mindenkiről, aki szolgámként szolgál Engem, jó házi atyaként gondoskodok ő róla, úgyhogy képes lesz közvetíteni Szavamat mindenkinek, ahogy azt maga is kapta Tőlem: a szeretet adományaként … Emellett a Szavam nem üzleti árú, bár mindig azzá válik, ha nem megvilágosodott emberek foglalkoznak vele, akik se az értékét nem képesek megbecsülni, se nem képesek a szükséges megértést felhozni, és egy tömegárut csinálnak belőle … ami az egészet teljesen értékteleníti és megint csak azokhoz jut el, akik szintén nem becsülik meg megszólításomként. Azok köre, akikre még benyomást lehet kelteni, nagyon kicsi, de bizonyosan érzékelem őket.

 

Újra és újra ráleltek olyan lelkekre, melyek aztán teljességében meggyőződöttek szeretetemről és irgalmamról. De ezzel megszólítani a tömeget hiábavaló fáradozás … Mert az embereket egyre jobban rabjául ejti a világ, és sokkal inkább hallgatnak a világ hangjára … Mindegyik ember, kinek szelleme felébresztett, tudja milyen nehéz megnyerni embertársait a fentről jövő Szó fogadására … tudja, hogy az ellenfél működése olyannyira nyilvánvaló, hogy nem vágyódnak az Én szeretet adományomra, az Én kezemből nyújtva … És már ez is elgondolkodtathatna benneteket, hogy e számos iromány közepett, ami bár szellemi irányultságú is, de nem Én magam vagyok az eredete, csakis egy okból kerül terjesztésre … amihez tartozik a szellemi ébresztés is, hogy felismerhető legyen az „ÉN Szavamként“, de hogy ez az ébresztés már alig fellelhető …

 

Én viszont ismerem a lelkeket, akikhez eljuttathatom Szavamat. A számotokra rendelkezésre álló visszalévő időszak ismerete nem hasznos lelketek számára, viszont megijednétek, ha tudnátok, mily közel álltok a véghez. Ezért szólítom fel újra és újra munkásaimat a szőlőhegyen szorgosabb tevékenykedésre … tegye mindenki azt, amire erejéből képes, és ne fáradjon bele, mert ami eljut és még el fog jutni az emberekhez, az majdan követni fogja őt gazdag kincsként az örökkévalóságig vagy vigaszt és erőt ad neki nagy szellemi ínség idejében, ami még előttetek áll. De ÉN magam leszek azokkal, akik Engem szolgálnak, és megáldom tevékenységüket, mert az hihetetlenül fontos, és ez azokra nézve érvényesüljön, akik belegabalyodtak a tévedésbe és teljes szívükből vágyódnak az igazságra … Ámen

Isteni kinyilatkoztatás Bertha Dudde által

„Kezdetben volt a Szó …. Egy dicsőítő ének a Menny és a Föld Teremtőjének ….

Ti mindannyian az Ő teremtményei vagytok, akik egyvalamikor elvesződtek ….

És Ő nem fog nyugodni mindaddig, míg vissza nem nyerte minden egyes bárányát …“