Földi javak összebomlása … Hatalmas lépték a vég felé …

BD – 1949.12.06.
4793. – Földi javak összebomlása … Hatalmas lépték a vég felé …

 

Hatalmas léptékkel közeledik a vég, és ha tudnátok, mennyire közel van, akkor felhasználnátok minden időtöket lelketek javára, mármint ha hisztek egyáltalán a lélek halál utáni életében. De még mindig a világ felé fordítjátok szemeteket, azaz minden ami világi (dolog) az foglalkoztatja érzékeiteket, és gondoskodtok testi jólétetekről, pedig a lelketeknek sokkal inkább szüksége lenne rá. Még nem igazán hisztek a végben, és ez az, ami gyengíti a szellemi igyekezeteteket. Még kételkedtek szavaim igazságában, és épp ezért nem vagytok igazán alkalmasok szavam terjesztésére, mind ameddig még rabul tart titeket a világ.

 

A világ javai azonban nem tartósak … E szavakat engedjétek átjárni értelmeteken, mert eléggé hamarosan elnyeritek az igazolását, igen hamar megélitek majd a földi javak összebomlását és felismeritek, mennyire semmitérő a világ, mégannyira is örvendjen vagyonának a világ embere. Ti azonban, kik az Én szolgálóim akartok lenni, oldozzátok fel magatokat szívetekben mindattól, ami a világoz tartozik. Egyre inkább csak felfelé irányítsátok tekinteteket, és kívánjátok a szellemi javakat, mert csakis ezek tartósak, és aki szellemi javakat birtokol, annak nem kell félnie a földi összebomlástól. Őtőle nem lehet elvenni a gazdagságát, habár földileg mindent elveszít.

 

Ezért keressétek a szellemi gazdagság növelését, ne aggódjatok földi igények miatt, kezdjétek a napot Én reám irányuló gondolattal, és így is zárjátok le, és tartsatok gyakrabban párbeszédet Én velem, Aki ki tudok osztani nektek szellemi gazdagságot és fenntartom földi életeteket is. Mennyi aggodalmatok szükségtelen, melyeket megszüntethetem és meg is akarom szüntetni őket, ha csak hisztek a szeretetemben. Meg fogom adni nektek az igazolást afelől, amit bejelentek nektek, és akkor vissza fogtok gondolni a szükségtelen lehetőségekre, melyeket hagytatok elmúlni, mert gyenge a hitetek. Csakis a lelketekről gondoskodjatok, és tegyétek magatokat ezáltal az Én védelmezetteimmé, kiknek testi gondjait átveszem.

 

Ne ügyeljetek a világra, mert ő visszatart titeket a szellemi igyekezettől, megvonja tőletek a szellemi munkára szánt erőt, visszahúz titeket, kik részben már legyőztétek az anyagot … Ne engedjétek magatokat rabul ejteni a világ által, mert hamarosan megszűnik létezni a jelenidő emberei számára, és ami azután jön, azt ti magatok határozzátok meg akaratotok által. Igazítsátok értelmeteket szellemi irányba, emeljétek meg szemeteket Én felém, és készüljetek fel egy nagy élményre, ami olyannyira biztosan el fog jönni, mint ahogy egyik nap a másikat követi … Hamarosan, igen hamarosan eljön a vég, de előtte még megmutatkozok azoknak, akik hinni akarnak, és komoly beszéddel szólok mindenkihez, hogy feleszméljenek és felkészüljenek a végre, ami igen hamar bekövetkezik … Ámen

 

Isteni kinyilatkoztatás Bertha Dudde által

„Kezdetben volt a Szó …. Egy dicsőítő ének a Menny és a Föld Teremtőjének ….

Ti mindannyian az Ő teremtményei vagytok, akik egyvalamikor elvesződtek ….

És Ő nem fog nyugodni mindaddig, míg vissza nem nyerte minden egyes bárányát …“