A kegyelmi időszak vége … Komoly figyelmeztetés …

BD – 1949.12.20.
4800. – A kegyelmi időszak vége … Komoly figyelmeztetés …

 

Hamarosan vége a kegyelemben gazdag időnek, és az emberek nem változnak. Ellenkeznek minden sorscsapással, ami felismerést hozhatna számukra, nem vesznek igénybe segítséget Isten részéről, mert nem hisznek Ő benne. Sötétségben járnak és félnek a fénytől, és egy szörnyűséges vég vár rájuk Isten örökkévaló Üdvözülési Terve szerint. És ez a vég hamarosan eljön. Bármibe is kezdenek az emberek, hogy jólétbe kerüljenek, mindezt mindhiába teszik, és az embereknek nem lesz belőle hasznuk, mivel kizárólag földi az igyekvésük és törekvésük, de minden ami földi az mulandó, és maga a Föld is változásokon fog keresztülmenni külső alakját nézve, ami szükségelteti az anyag felbomlását.

 

Így el fog múlni az anyag, ami az embert körülveszi, és csak az fog megmaradni, amit az emberek maguknak szellemileg teremtettek és eltulajdonítottak. És ez legtöbb embernél igen csak kevéske lesz. Újra és újra fel lesz hívva a figyelmük a végre, a földi dolgok mulandóságára, újra és újra olyan helyzetekbe kerülnek, ahol könnyedén esik nekik a szellemibe való lépés megtétele … ahol imádkozásra kényszerülnek, Annak a felhívására, Aki a Teremtőjük és Fenntartójuk; de csak ritkán használják fel az alkalmat szellemi javak gyűjtésére. Így egyre komolyabbnak kell lenniük az intéseknek és figyelmeztetéseknek, egyre erősebb eszközöket kell bevetni az emberek elgondolkodtatására, a földi (dolgok) mulandóságának szem előtt tartására.

 

És ezért fog a Föld megélni egy színjátékot, ami bár alkalmas lenne észhez téríteni az embereket, hacsak fentről jövő jelnek ismernék fel azt. De csak kevesen ismerik fel azt annak, ami … Isten utolsó intő és figyelemfelkeltő hívásának, mielőtt a Föld megéli a pusztító műveletet, melyből aztán létrejön az új Föld. Ezelőtt jelentkezni fog az Isten és ad egy utolsó jelzést, és aki felfigyel rá, az még megmentheti lelkét az örök halál elől.

 

De aki még emellett is elhalad, ő súlyos sorsra várhat, ha eljött a vég, mert az ítélet napján minden ember azt kapja meg, amire törekedett a Földön … Aki a szellemi birodalmat kereste, az be is fog menni abba és az új Földön aztán a paradicsomban tartózkodhat. De aki az anyag barátja volt, az azt kapja majd, amire vágyakozott … újra kötve lesz a legszilárdabb anyagban és végtelenül hosszas időkig újra rabságban fog sínylődni, mert nem tudott eloldózni attól, amit le kellett volna győznie a Földön … mert nem akart megszabadulni a földitől és a szellemit pedig figyelem nélkül hagyta.

 

Ti emberek, gondoljatok a végre … mert meghozza a lélek igazi halálát, ami nem kereste a Földön az életet. Oldozzátok el magatokat az anyagtól, ne legyetek rabjai annak, ami szakadékba húz titeket. Engedjétek meg az intést és figyelmeztetést, és hallgassatok a próféták hangjára, akik Isten helyett (szolgálatában) szólnak hozzátok és bejelentik a közelgő ítéletet. Így hát hallgassátok meg beszédüket és tiszteljétek azt Isten szavaként, Aki szólni akar hozzátok földi szolgálóin keresztül, hogy megmentsétek lelketeket az örök halál elől, hogy észhez térjetek és kezeteket felemeljétek Ő felé, hogy megsegítsen és megmentsen titeket az örök pusztulástól … Ámen

 

Isteni kinyilatkoztatás Bertha Dudde által

„Kezdetben volt a Szó …. Egy dicsőítő ének a Menny és a Föld Teremtőjének ….

Ti mindannyian az Ő teremtményei vagytok, akik egyvalamikor elvesződtek ….

És Ő nem fog nyugodni mindaddig, míg vissza nem nyerte minden egyes bárányát …“