Forogni fog a világotok

Üzenet a világnak 2021. szeptember 17-én

 

 

Ó ti emberek, ó te ember, ne keress se emitt, se amott, fülelj a szívedbe és minden lépéssel megtalálsz. Hagyd el a hangosat, ami varázsa alá keríteni próbál, légy csendes, fülelj a bensődbe és látni és tapasztalni fogod az Én vezetésemet. Légy egyértelmű, szólj Hozzám és halld meg válaszomat benned. Miért ilyen kevés az önbizalmad? Tán azt hiszed, ha észleled magadban a finom ösztönzéseket, azok a kívánságod világából származnak? Tudd, ez is lehetséges, de ha az Én tanításomhoz tartod magadat, megtanulod felismerni a különbséget a lét és a látszat között, igazság és hazugság között, emberi jogok és igazságosság között! Az akkori Szavaim megfelelnek a mai Szavaimnak. Az igazság nem változik, hanem feltárul, értelmet ad és logikus, világosságot és rendet hoz gondolkodásotokba és ezzel az életetekbe is. Még mindig a felebarátszeretetet és az ellenségszeretetet képviselem.

 

Aki bosszúra hajt, az még az Első Időszakban van, további okokat teremt, melyek következményeit aztán majd viselnie kell. A Második Időszakban Jézus, Én, tanítottam nektek a felebarátszeretetet, és a Harmadik Időszakban lefogjátok hozni az irgalmasság szellemében, ennek a beteljesítésében ezt a szeretetet a Földre. Valóban, valóban, mondom nektek: Nyereségetekre válik az Én követésem, a belső birtokotokká. Azok, akik már lépéseket tettek meg ezen az úton, hálásan elfogadják a segítséget, amit a korszakváltás alatt kaptok.

 

Az Én utam az igazságba vezet és ezzel a tér és idő igazságába is, megtanítja a megkülönböztetés képességét. Az Én oldalamon ráébredtek szellemi lényetekre és gyermekként ismeritek fel az Isten-Szellem új világát, igen, lelketekben, bensőtökben visszatér belétek az emlékezés. Éppen ezért számítsatok azzal, hogy a nézetetek, céljaitok még a világhoz kötött, számítsatok azzal, hogy megerősödnek és konokabban lesznek a sötétség birodalmára irányuló kötődések, mint gondolnátok.

 

Előbb-utóbb eljuttok ahhoz a ponthoz, amely fejére állítja az életeteket és felforgatja a rendeteket. Eközben az ember, azaz ti megtanuljátok majd felismerni ki tart titeket a szorításában, ki tartja szorításában a világot, miféle eszközökkel van fenntartva az árnyékbirodalom. Most is olvassátok a Szavaimat, olvastátok a Szavak bőségét a Szellem-Korszakban, azt a bőséget, ami ki lett öntve néhány kevesek felett, de egyidőben az egész emberiség felett. Úgy vélitek, a hálózatotokon keresztül, de Én azt mondom: A mi hálózatunk mindig is itt volt. Összeköti az embereket egymással és ha egy helyen lehetséges a fejlődés és a felismerés, ott mindez lehívható az egész hálózatban és mozgásba hozza a saját összeköttetésetek hálóját. Tudjátok, a ti külső hálózatotok is a belső hálózatra épül, miközben a benső el lett hanyagolva, nem lett fejlesztve.

A szellemben történő értekezés a lelkiismereten, az érzeteken és az előérzeten alapszik, és ezeken keresztül egyre többen egymáshoz lesznek vezetve, akik keresik a kapcsolatot. Ők be fogják tudni fogadni magukban az új nézeteket, be fognak találni bensőjükbe és kapcsolatba fognak lépni Velem. Senki sem sajátíthatja ki magának az igazságot, se díszítheti vagy megemelheti magát vele. Az Én igazságom a Tízparancsolat beteljesítéséből és az emberi (sajátosságok) megváltásának szükségességéből adódik, csakis ezáltal lehet megfejteni a szavakat, azaz élni őket. Kizárólag a tett vezet tovább és tettkereszténység válik abból, egy folytatólagos igyekvés egyenlőnek lenni a magas példaképpel, amit Jézusként mutattam nektek az életemmel.

 

És ha egy örömteli olvasója vagy ezen közlésnek, akkor megkérdezem tőled: Megváltoztatott-e téged? Érezted-e benned az fordulatot, a pörgést? Tudd, ez az a fordulat, az a pörgés, amiben jelenleg állnak az emberek és az emberiség. Ez a fordulat gyakran érezhető a testben is. Hirtelen egy pörgő szédülést éreztek magatokban, sokszor reggelente vagy napközben, váratlanul, derült égből jövet magával ragad benneteket a szédülés, miközben elvesztitek lábatok alatt a talajt és forogni kezd körülöttetek a világ. Felkeresitek az orvost, hogy szabadítson meg ettől, de nem tudnak kórt megállapítani. Ez egy «új jelenség», mondják. De mi van, ha a bensőtök pörög, visszapörög a valós létetek igazságába és valóságába? Minden valószínűséggel találni fog a tudomány és kutatás egy új betegséget és ad neki egy új megnevezést. De ki tud a nagy fordulásról, a nagy változásról, amiben az emberiség áll?

 

Földeteket és világotokat egy szemétöv veszi körül. Minden léleknek át kell lépnie ezen az övezeten. Átmenetében különösen fogékony a lélek különféle elterelésekre és csábításokra és sokszor a szellembe és a szellemi valóságba történő nagy áthatolás előtt még egyszer feltartóztatásra kerülhet. Valóban, valóban azt mondom nektek: Minél világosabban, bátrabban és határozottabban teszitek meg ezeket a lépéseket, annál hamarabb leküzdhető a szemét, az ego és a szenvedélyek kötődései, a lenni és birtokolni akarás (1). Ezalatt legyengül a test, ami energiagondokat okozhat, legyengülnek a képességeitek, amik mindent jelentettek számotokra, melyekre büszkék voltatok, amik végül is az anyaghoz kötött titeket és továbbá is kötni akarnak. Viszont értsétek meg: A világi energiaszolgáltatótok le lesz kapcsolva és ezután az isteni energiára lesztek rákapcsolva. Az ember, az emberiség még oly keveset tud a belső összefüggésekről, a lélekszintről és a szellemszintről – három valóság, három szint, három tudatosság!

 

A rezgésmegemelés, ami ezen az úton adatik, forgás-szédüléshez vezethet. Ez egy belső alkalmazkodás, amit fokozott higgadtsággal és bizalommal kísérhetnétek. Ami viszont újra csak csapdát jelenthet, amint félelembe vonultok!

 

A félelem a nagy buzogány, amivel dolgozni tudnak az árnyékfivérek és az árnyéknővérek, melyben felvilágosítást adnak és belétek akarják ültetni a szenvedés képeit és ezzel még sikerrel is járnak. Így hát bizalommal helyettesítsétek a félelem képeit, igen küzdjetek meg az Istenbe vetett bizalomért, mert Őbenne minden veszélyben a vezetését, védelmét és gondviselését élvezitek. Nem a testetekről van szó, hanem a lelketekről, az egészséges lelketekről, melyek megszüntetik a forgást önmagukban, melyek egyre jobban megemelkedhetnek előbb a lélekszintre, s aztán a szellemszintre is. Olyannyira kívánom magamnak ezt, ezt kívánja az Atya, ezt kívánja az a számtalan sok segítő a végtelen mennyekből, akik veletek együtt járják és szenvedik ezt a fáradságos utat, ha újból kanyart kell venni az árnyékvilágban.

 

Ó, ti, követőim, tanuljátok meg, ó tanuljátok meglátni, megérteni a szellemi törvényszerűségeket, és tanuljátok meg észlelni kihatásait a testre. Megígértem nektek: Én, Krisztus, mindent újra csinálok, a lelketeket is, melyek újra az Isten Szellemében akarnak mozogni és megtanulják majd, mert meg akarják tanulni. Az Én országom nem e világról való, így mondtam akkoriban nektek és így mondom ezt ma újból. Az Én országom a ti országotok is, és a ti országotok sem ezen világból való! Ó lássátok és értsétek meg a teljeskörűséget, amiben egységet alkottok mint emberek, testben, lélekben és szellemben. Forogjatok a gondolkodásotokban is, tegyétek legelső helyre a szellemet és forogni fog a világotok, meg fog változni az egész gondolkodásotok és cselekvésetek.

 

Ne várjatok üdvözítőkre, oktatókra, gurukra és bölcsekre, akik azt akarják elhozni nektek, amit már birtokoltok. Használjátok a földi időtöket, használjatok minden napot és órát és ismerjétek fel: Én vagyok a hang bennetek, Én halk vagyok, a lelkiismereteken át szólok hozzátok. Én, Jézus, a Krisztus, lényegemben feloszlottam minden lélekbe kezesként, erőként, ami minden léleknek adatott a hazataláláshoz. Így te benned is jelen vagyok, te és te benned is. Én, Krisztus, benned vagyok megváltó erőmmel és ha Mária felhív titeket, hogy forduljatok Hozzám, így ezt ő a legnagyobb aggodalmában és szeretetében teszi. Szeretne megvédeni titeket további fájdalmas utaktól, Én hozzám szeretné irányítani tekinteteteket. Tudja, és gyakran ki is mondja a szavakat: «Nem tudják mit tesznek. Nem számold fel nekik bűnként.» De azt is tudja, hogy nem kellene, nem lehet és nem is szabad megkerülni az ok és okozat törvényét. Mindegyik lélek egyszer majd vissza adja nekem az örökségemet, amint önállóvá vált a fejlődésében. Senki sem jut az Atyához, csakis Én általam. Ez is az marad, ami volt és ami most is: Az Én igazságom! Miért akartok továbbra is megtagadni? Miért kerestek bizonyítékokat, melyek megkérdőjelezik a tanításomat, sőt, az életemet, az utamat is szétszedni és feloldani akarják? Miért, kérdezzétek magatokat, miért van ez így? Ki mit akar ezzel elérni?

 

Tudjátok, Én tudom ki olvassa ezen sorokat, ki az aki elutasítja és ki az aki dühbe borul, tudok azokról, akik díszesítik magukat vele, akik felhasználják öncélúan a Szellem-Korban adatott közléseket és visszaélnek vele a kötés és megtévesztés érdekében és közvetlen megszólítom ezeket ezen szavamban: Hagyjatok fel ezzel, hagyjátok abba! Nem válik áldásotokra. Becstelen tevékenységetek bizalmatlanságba és félelmekbe fog vezetni titeket, s ezek úgy fognak felépülni bennetek, hogy védekezésre sem lesz alkalmatok. Ez a félelem követni fog titeket mindaddig, míg megbánjátok a vétkeiteket, megbocsájtást kértek és hasonlót többet nem cselekedtek.

 

Azokról is tudok, akik hálával tele felveszik önmagukban a szavakat és közvetlen párbeszédbe lépnek Velem azzal a kéréssel, hogy kapjanak további felismerést és felvilágosítást. Igazsággá ez akkor válik, ha az ember felkerekedik megkeresni magában a szellemet, összekapcsolja egymással a szívét és a fejét és ezzel képessé válik élni a teljeskörűséget. Így most megismétlem az akkoriban mondott szavaimat: Azért jöttem, hogy tűzet gyújtsak a Földön és valóban, azt kívánnám, hogy bárcsak égne már!

 

Ég a szellem tüze! Minél több ember ad tanúbizonyságot a szívében: «Igen, Krisztus, akarom!», minél több ember követi lelkiismeretének halk hangját, annál jobban válik érezhetővé és egyben láthatóvá a szellem tüze a Földön, mivel a műveik követik őket. Újból mondom nektek: Nem vagyok mesemondó. A barátotok vagyok, szenvedésben vizsgált, gyalázatban és ínségben vizsgált, megaláztatva a halálig! És többen közületek, kik e sorokat olvassák, ott voltak, részese voltatok az életemnek, részesei a halálomnak. Emelkedjetek fel, szeretett barátaim, hagyjátok el a völgyet, amibe újra és újra képesek visszahúzni titeket az árnyékfivérek! Ó fogjátok fel a győzelmet a vereségben, a győzelmet a bűn felett, az alázat győzelmét az elviselt megalázásban, az igazságosság győzelmét az elviselt emberi jog felett és a bűn feletti győzelmet az elviselt vétlenségben!

 

Minél jobban dereng az emberlelkekben, annál jobban lángra lobban bennük a vágyakozás az igazi, nemes és örök élet iránt és megtisztítja őket a szellem tüze. Megmondtam nektek és újra és újra mondom: Köztetek vagyok az élet minden napján. Ezt ígértem nektek, ehhez tartom magam, míg újra helyre nem áll az egység az Istenben, az örök világegyetemekben, míg vissza nem talál a legutolsó elveszett lélek is a hazájába, a családjához, melyből kiindult valaha.

 

Én, Krisztus szóltam hozzátok, Én gyújtottam meg a szellem tüzét és ez belobbantja mindazokat, akik szívből kívánják, belobbantja mindazokat, akik készen állnak harcba menni a saját ellenszellemmükkel és belső ellenálló katonák nem lesznek az igazi, első szabadságért!

 

Ez az Én szavam, ez nem vezet titeket külső közösségekben, hanem a belső készenlétbe vezet, lépésről-lépésre az Én szellemembe utasítani – igen, utasítani – a saját cselekedetet, gondolkodást és érzetet! Az ember úgy véli, mivel hallja és olvassa a közléseket, azzal már teljesített. De valóban, valóban azt mondom nektek: A beteljesedés minden egyénben rejlik. Nem elegendő a hit egymagában, szükség van a jó tettekre és a nemes szellemiségre! Ó, gondolkodjatok el róla, járjatok a mélyére bennetek és értetek, mit jelent számotokra az ellenséges területre való Földre jövetel, a lélekutazás, ami megtanítja felismerni a megtévesztést csalódás által!

 

Ezalatt ne mutassatok felebarátaitokra, azon kutakodjatok, mi által lettetek ti magatok megtévesztetté, bocsájtsatok meg és ti is kérjetek megbocsájtást! Aztán lépjetek az Én, a mi oldalunkra, hogy megsegítsétek a jó áttörését. Támogassátok eszközeitekkel azokat, akik teljes egészében odaadják magukat az Atya akaratának, hivatásukban és elhivatottságukban az Új Korszakért, az áttörésért ők állnak és állva maradnak a legelső harcvonalon. Mint egy lándzsahegy szétválasszák az árnyékseregeket anélkül, hogy harcolnának is bárki ellen. Segítsetek azoknak, akik Én miattam válnak kiközömbösítetté és akik az Én szellememben akarnak tevékenykedni, akik fénnyel törnek át a sötétségen, az élt igazsággal leplezik le a hazugságot; akik megnyitották a remény kapuját és bátorságot öntenek belétek. Az Új Korszakban megfelelően megbecsülik majd az ő tetteiket, ugyanúgy látható lesz az ő utuk, mint az Enyém lett. Akkor is, ha a kishitűségetek nem képes felmérni a nagyságot, melyben vagytok, Én megmondtam nektek és az Én Szavam érvényes.

 

Belsőleg már sok minden felépült és lehetővé vált a hit által, ugyanez történik majd külsőleg is. Én, Krisztus, megmondtam. Én, Krisztus magam kezeskedem ezen szavamról, melyek a legtisztább forrásból erednek, egy emberlélek megtisztult csatornáján keresztül. Ó, igyatok belőle, ó, erősítsétek magatokat és kívánkozzatok meglátni, amit még nem láthattok! Ó, kívánkozzatok megérteni, amit még nem érthettek meg és ébredjetek új életre, a szellem életében!

 

Üdvözült, aki hisz, anélkül, hogy látna! Üdvözült, aki hinni tud ezen be- és áttekintésben és bízni tud az Én Szavamban!

 

(1) Lenni és birtokolni akarás: Valakinek kiadni önmagát (pl. önmegemelés, becsvágy, számítani akarás, önzőség, én bezzeg vagyok valaki, elértem valamit, érek valamit…) és az anyagi vágyak, mindent megvásárolni, magáénak tudni akarás és törekvés.

A Harmadik Idő

Én, az Istenetek és mennyei Atyátok újra megemelem Szavam a Harmadik Időben,

megtisztult és letisztult csatornákon keresztül, a Harmadik Időben adott üzenetek által,

szellemtől szellemhez, amelybe Krisztus elvezeti a követőit.