Hogyan viselkedjetek a gyűlölettel szemben?

Amióta elolvastad a „Hogyan érkezik meg egy ilyen gyűlölettel teli lélek a túlvilágon?“ sorait, azóta nagyon elgondolkodtál róla és együtt érzel a téged nem kedvelő lelkekkel, kik felé szeretettel szeretnél közeledni. De nem látsz lehetőséget arra, hogy közelíts feléjük merev és megkeményült állapotukban.

Így hát Hozzám fordulsz és Engem kérsz, nyissak meg előtted egy járható utat, hogy békét teremthess és megmenthesd ezen lelkeket.

 

Ezelőtt azt akarom mondani neked – és ezzel megszólítom ezen sorok olvasóit is – hogy teljesen mindegy milyen kéréssel fordulsz Hozzám, szíved Irántam érzett vágyódása és kívánata döntő jellegű, mennyi szeretettel közeledek hozzád, hozzátok. Szeretetem végtelen, így a mindent átható szeretetemmel közeledek felétek, a szerető felé ugyanúgy, mint a gyűlölködőhöz – hisz gyermekeim mindnyájan. A szerető örömöt okoz Nekem, míg a gyűlölködő szenvedést, szeretetem azonban ugyanúgy közelít mindenkihez.

A szeretet mértéke, amit kapsz, függ az Irántam érzett vágyódástól és a szeretetem iránti kívánattól, de ezt te magad határozod meg. Minél többet kívánsz Tőlem teljes szívedből, annál többet kapsz. De ez tisztára a szív dolga. A mérték viszont még attól is függ, hogy milyen mértékben szolgál a lelkednek ill. Szolgál-e neki egyáltalán. Ezt megint csak Én tudom leginkább megítélni.

 

Teremtésedkor beléd ültettem a szeretetet, hogy valamikor majd betérhess a boldogságba örökkön örökre.

 

Az elmondott érvényes mind ezen Földre, mind a túlvilági síkokra is. Az Irántam érzett vágyódásból és kívánatból jön létre a boldogság, ami megfelel az isteni tulajdonságokban való örökös hullámzásnak, melyek szeretetben ingadoznak egy oldalt az igazságban, a rendben és a komolyságban, valamint túloldalt az akaratban, türelemben és irgalomban. És ez számotokra örökös boldogságos állapotot jelent, vagy jobban mondva egy örökös boldogságos élvezést magatokban.

 

Az érme másik oldala a gyűlölet, ami romlást hoz rátok. Kimondhatatlan fájdalmakat okoz a léleknek és a legnagyobb rossz, ami nem engedi szabadon a lelket, hanem leláncolja, úgy hogy már nem képes emlékezni a jóra és nemesre. Ahol gyűlölet uralkodik, ott nem tud kifejlődni egy erény sem, mint ami lenne az alázat, szívbeli jóság, emberiesség, jótett és irgalmasság. A gyűlölet elpusztít mindent, amit a szeretet felépít, ellensége minden jó lelkiségnek. Egy gyűlölködő ember sohasem jut el a tökéletesedésig.

 

Időtökben azonban megmérgezi az egész világot és a teljes emberiséget a gyűlölet démonja, mindazok meg hagyják magukat elcsábítani és önkéntesen végrehajtják, amit a legnagyobb ellenség bead nekik – egyre több gyűlölet-érzést és egyre több pusztítás művét háború által, amihez mindkét háborús fél hozzájárul. A világ és az emberiség egyre jobban közelednek a pusztulásukhoz!

Nekem viszont végig kell néznem a pusztítás művét, mivel a szabad akaratotok miatt kötve vannak kezeim és az emberiség magától nem tér meg és nem is akarja másképp. Akik megmaradnak, azok csak azután térnek magukhoz, mikor már törmelék és hamu hever mindenütt a földön.

 

Emiatt szívügyem, hogy a lehető legtöbben, kiken felülkerekedett a gyűlölet, megtalálják a sötétségből kivezető utat. Ezért is örülök neki, hogy te is együttérzel ezen lelkekkel, melyek szíve tele van gyűlölettel, ha az ellenfelem uralkodik felettük. Egy ilyen lélek az ellenfelem markában van, ahonnan csak nehezen tud kiszabadulni, már nincs azon helyzetben, hogy kikerüljön a befolyása alól.

Ameddig a lélek sorsa jónak mondható e Földön és hagyja magát vakítani az anyagiasság által, addig nem gondol rá, hogy odaforduljon a szeretet felé.

De látom azt is, főleg a ti időtökben, milyen könnyen megtéveszthető egy lélek és milyen könnyen belehajszolható a gyűlölet-gondolatokba. Gondolj itt a koronára és következményeire az emberek közötti kapcsolatokra nézve, nem is beszélve az orvostani kudarcról. Teljesen tudatosan történt a társadalom megosztása, tudatosan szították itt a gyűlöletet. Ó, jaj a démonoknak, melyek oly sok kritikátlan embert e Földön belehajtott a gyűlöletbe!

A kritikát a sajtó veszi át és amit mond, az érvényes – így vélik. Valós kritika azonban nem megvethető, mind ameddig rávilágít az okokra és elősegíti az igazságtalan mint gonosz cselekvések csökkentését illetve azok megszüntetését.

 

Fontold meg viszont azt is, hogy egyik nap eljön az elszámolás napja. Akkor majd mindenki Előttem fog állni, ha hisz benne, vagy nem, ha jó, ha gonosz, számot kell adnia. Az ítélkezést feletted a lelkiismereted fogja megtartani – ez azt jelenti, mindenki saját maga felett ítélkezik – az ítéletet viszont Én mondom ki! Légy boldog, hogy akkor ismered a nevemet, Jézust, és ügyvédedként állok ki melletted.

És hogyan fogok ítélkezni? Ha belátó vagy és megbánó, akkor Én is elnéző vagyok. Gondolj arra, hogy még azoknak is megbocsájtottam, akik megöltek Engem. Szeretetem nem ismer gyűlöletet, se bosszút.

De hogyan hozzak enyhe ítéletet, ha nem mutat megbánást a bíróság előtt álló lélek és nem akarja felismerni gőgösségét? Így még több szenvedést kell megtapasztalnia, mire szétmorzsolódik és megszakad a szíve. Legtöbbször nem elegendő ehhez a földi ittlét, hogy megtérésre ösztönözzék a lelket. Így hát a túlvilági síkokon egy hosszadalmas folyamatot kell átélnie, míg felismeri az alázat útját és rá nem tér.

Egy ilyen lélek efféle hosszas megváltó útját megbocsájtással tudjátok elősegíteni.

A megbocsájtás előidézhet benned egy alapvetően emberi változást. Ez elsősorban téged változtat meg. Mindez viszont bátorságot igényel tőled. Ezenfelül ez kockázat jelent, mert nem mindig találod el a megfelelő időpontot és a helyes hangot. Tudom, mennyi erő kell ehhez, megtenni ezt a lépést, megbocsájtani egy téged gyűlölőnek, közeledni felé és kezet nyújtani neki. Ehhez erőt kell venned magadon és megadni a szükséges alázatot. De a megbocsájtás ajándéka a legjobb módja számodra, úgymint néped és az emberiség számára is, hogy békében élhessetek egy erőszakkal teli világban.

Te, aki hajlandó vagy törődni a gyűlölködők lelkeivel, tégedet megerősítelek és kísérőd leszek szándékod mentén.

Viszont, egy ilyen számodra szinte kilátástalan helyzetben, miképp tudsz közeledni ilyen megkeményült lelkekhez? Tisztán külsőleg ránézve ez szinte kilátástalan. Ha sikerül is vagy sem, a kezdeményezésre jót akaróan tekintek.

 

És miért is kilátástalan a helyzet? Mert ezen lelkek már az ellenfél oldalán állnak és erős befolyást gyakorol rájuk, anélkül, hogy ők tudatában lennének a démoni szellem felőli rabságuknak. És e szellem mindent bevet, nehogy elveszítse e lelkeket és megakadályozza az ő megváltásukat. A lelkeknek ez mély éjt (pokolt) jelent, amin ő nekik kell áttörniük. Ez azt jelenti, amíg nem teremtik meg magukban azon szilárd akaratot, hogy kikerüljenek a démoni befolyás alól és nem kezdik előmozdítani a szív szeretetét, mindaddig nehéz lesz nekik megszabadulniuk.

Itt már csak a kívülről eredő szeretet képes áttörést hozni, mert az ő ereje erősebb a gyűlöletnél. Ehhez szükséged van az Istenbe vett hitre, a emberbe és az életbe vett hitre. Mindez megint összefügg mások és önmagunk szeretésével. De időre van szükség, nagy kitartásra, sok szeretetre és jó gondolatokra. És mindez csak az Én támogatásommal sikerül.

 

Béke csak akkor lehet, ha szeretet a gyűlöletre adott válasz. Csak a szeretet képes legyőzni a gyűlöletet.

Épp ezért olyan fontos, hogy minden egyén kezdeményező legyen és a saját sorain belül közelítse meg a gyűlöletet. Csak így lehet és nőhet a béke ti emberek között. És aztán ez az út az új szellemi korszakba. Ámen

2022.06.26.