Halljátok a dobokat!

 

Üzenet a világnak 2020. április 2-án

 

Ó, halljátok a dobokat, az idő ütemében szólnak,

halljátok a tompa hívását, halljátok az intését: Készüljetek és álljatok készen!

 

Ó, halljátok a harsonákat, bejelentik az Új Időt,

és intenek: Készüljetek és álljatok készen!

Ti emberek, emelkedjetek fel térből és időből,

emeljétek meg lelketeket, készüljetek és álljatok készen!

 

Belátás: „Halljátok a dobokat!“

 

Az Isteni Rend hordozójaként és hercegeként hívó szavam intézem időtökbe: Tudjátok, minden, ami nincs az isteni rendben, minden, amit az ember csinált belőle, az most újra vissza lesz vezetve az isteni rendbe. Emiatt jobban és jobban láthatóvá válik, igen, láthatóvá kell válnia a rendtelenségnek, a zűrzavarnak, a zavarodottságnak, mely az emberiség állapotát tükrözi. Tudjátok, az ember minden parancsolatot, ami lelkiismeretetekbe vésetett, megvetette, áthágta saját önelragadtatásában, gőgösségében, önmaga istenítésében és helyettesítette egy valótlan szabadsággal. Azokat, akik ragaszkodtak a parancsolatokhoz, iránytűjükké tették azokat és azok szerint éltek, azokat kikacagták, nem vették komolyan és nevetség tárgyává tették érveiket. Megnehezítették életüket, kigúnyolták, mellőzték és kirekesztették őket. E világ urai és uraságai tilalmakat és cikkelyeket csináltak Isten Parancsolataiból, melyek immár egész könyvtárakat töltenek ki és senki sem érti meg azokat. Észrevétlenül, csendesen és titokban bevezették a globalizáció új világrendjét, ami nagyon hamar és messzemenően észrevétlen beiktatásra került. Aláírtak és aláírnak olyan szerződéseket és egyezményeket, melyek téves biztonsággal hitegetik a népet, és a gazdasági rendszerek és pénzpiac kezébe játszanak. A hatalom és a gazdagság két testvér, melyek egymást támasztják és támogatják. Az árnyékbirodalomnak és azon felépítésének szolgálnak és szolgáltak mindig is. Törvényeikkel és határozataikkal mindent és mindenkit az ellenőrzésük alá akarnak vonni. Elvakultságukban épp azon vannak, hogy a népnek eladjanak egy parancsuralmi, embertelen ellenőrzésre épülő rendszert, mégpedig «segítség» és «haladás» álnév alatt, ami aztán bevezetésre kerül. Alig van, aki felháborodik ezen. Azokat, akik ezt megnevezik és kimondják, azokat összeesküvési elméletgyártóknak bélyegzik és rossz hírbe hozzák őket. De Én azt mondom nektek, rossz ébredés lesz a vége, intelek titeket: Térjetek magatokhoz, térjetek vissza a 10 parancsolathoz! Térjetek vissza ez emberi jogaitokhoz, vívmányaitokhoz, melyekben elhatároztátok, hogy nem követitek el többé a múlt hibáit!

 

De mit csináltok? Nem követitek már az isteni rendet, hanem a hatalom isteneit követitek, alávetitek magatokat az előírásoknak és ezzel a démoni elvek és démonrendszer segédeivé és segéd segédeivé váltok. Rendőröket és katonákat küldötök ki a rend és nyugalom fenntartására. Ők meg ezen rendszerek szolgálatába álltak és az utcáitokon fivéreik ellen harcolnak. Azon fivérek ellen, akik jogosan érzik magukat a kizsákmányoló gazdaságrendszer áldozataként. Még meddig akarjátok beverni egymás koponyáját? Meddig még kémkedni a másik után, felügyelés alatt tartani azzal az ürüggyel, hogy meg kell védenetek az országot és az embereket előlük?

 

Így hát azt kérdezem tőletek: Kit védtek valójában? Vagyont és birtokot? A saját hatalmatokat és gazdagságotokat. jóléteteket és fényűzéseteket? Melyik uralomnak szolgáltok, mely kezeskedik a «rend»-etekről? Kérdezzétek magatokat, műveitek láttán, kérdezzétek magatokat, hogy helytállnak-e az Isten előtt, a 10 parancsolat mércéje alapján?

 

Mindazokat hívom az isteni rendből, akik érzik, hogy nincs és nem is lehet áldás a műveiken. És ha kiküldenek titeket ezen hang elnémítására, ezen utatok és művetek hamarabb látható lesz mint gondolnátok. Igen, műveitek okozatként hullanak vissza rátok. Nem az eszköz (szócső) fontos, hanem az intés és figyelmeztetés, a megtérésre való felszólítás, és ha nem veszitek túl régimódinak és időszerűnek, a bűnbánat. Mert eljött az ítélet napja. Tetteiteken mérettettek meg, nem a látszaton, amit szívesen terjesztetek, hanem a léten, mindenen, amit cselekedtek és cselekedtetek. Tegyétek le fegyvereteket, vegyétek ki pisztolyokat a tokjából, tegyétek le a furkósbotot, a gumibotot, az ütőgyűrűt, mert erőszakkal megpiszkítjátok kezeteket! Tegyetek le mindent, adjátok át harci eszközeiteket és ne fegyverkezzetek fel tovább! Fegyverkezzetek le, hozzátok haza katonáitokat, engedjétek szabadon őket! Hirdessétek ki, hogy rossz úton jártatok és tévedtetek! Akkor meg lesztek váltva Jézus, a Krisztus vére által, fehér ruhát öltötök és meg lesztek emelve tömjénben és meggyógyítva mirhával, felövezve arannyal. És ezután lépj be a rend- és fényhordozók seregébe! Csodák fognak történni és látni fogjátok őket. Együttesen újra felszámoljuk a harcteret. Jóvátehettek, és együtt beiktatjuk az Isten Rendjét minden kereső, kétségbe esett emberszívben. Készen áll egy nagy sereg azok megsegítésére, akik szívükben hordják a rend iránti szeretetet.

 

Testvérek, döntsétek le a kerítéseket, senki se legyen nagyobb a másiknál!

Az emberek újra testvérek lesznek, egyedül az Isten nagy!

 

 

Belátás: „Halljátok a dobokat!“

 

A Harmadik Idő

Én, az Istenetek és mennyei Atyátok újra megemelem Szavam a Harmadik Időben,

megtisztult és letisztult csatornákon keresztül, a Harmadik Időben adott üzenetek által,

szellemtől szellemhez, amelybe Krisztus elvezeti a követőit.