Hamarosan eljövök

Nézd, közel az idő. Hamarosan eljövök. Magamhoz veszem az Enyéimet, még mielőtt eljön e világ vége.

De azelőtt még némely próbatételen át kell haladnotok. Ti sem lesztek megkímélve a szenvedéstől, de ez csak a lelki éréseteket szolgálja.

 

Ezen időben erősebbek lesztek a Belém vetett hitben és bizalomban.

 

Csodákban lesz részetek, mint amilyenek eddig még nem voltak és mindezek közepett igazolni és előidézni fogjátok e csodákat azon Szellem által, Aki bennetek él és sokkal többre képes, mint amit egyáltalán el tudtok képzelni.

 

Ezek a csodák szükségesek lesznek megsegítésetekre és hogy Hozzám kerítsétek azon embereket, melyeknek még nyitott füle és szeme van, és szívük ott van a remény és a szeretet.

 

Az Én karjaimba.

 

Szeretném, hogy ne vesződjön el egyik gyermekem sem, azonban csak kevesen lesznek azok, akik elnyerik a Belém vetett hitet az utolsó napokban.

 

De ti kitartóak vagytok és behozzátok a TERMÉST.

 

Nem lazítotok és nem adtok helyet a rettegésnek. Veletek vagyok e világ végéig és akkor, amikor eljött a vég, megemellek benneteket és áthelyezlek egy paradicsomi Földre, melyre vágytok szívetek legmélyén.

Mert ez a tökéletes szépség és paradicsomi állapot az a hely, melyre teremtve lettetek, hogy ott közösségben éljetek Velem együtt.

De ez az állapot itt nem létezik már régóta, úgyhogy képzelőerőre és hitre van szükség egy olyan jövőre nézve, ahol nem lesz többé se szenvedés, se kiáltás, se veszekedés, se öldöklés és gyűlölködés.

Szeretet fog uralkodni köztetek és azt fogjátok tenni, amire hivatottak vagytok: EGY lenni Én velem, és szolgálni egymást és Engem szeretetben, ezen szellemben tevékenykedni.

Tiétek lesz az uralom e Föld felett és Sátánnak nem lesz belépése reá, egy nagyon hosszú időn át.

De odáig még hátravan egy kis útszakasz, amit CSAKIS Velem tehettek meg, Velem győzhetitek le, ki vagyok az egyetlen igazság és egyetlen élet.

 

Kizárólag Velem fogtok tudni csak helyt állni az eljövendő közepett.

 

Megígértem nektek, hogy soha többé nem hagylak magatokra és Én bennem erősek és hatalom teliek vagytok. Mindent véghez fogtok vinni, amit csak kell, ha hűen tanúságtételt tesztek Mellettem és az Én erőmből kifolyólag néztek szembe minden bajjal.

 

Bennetek vagyok és minden egyes nap át lesztek alakítva az Én képmásommá. Nap mint nap erő, kitartásra, bátorságra és elszántságra fogtok szert tenni és olyan hitre lelni, ami minden kétség nélkül elhelyez minden hegyet, mi elétek kerül.

 

Ámen

2024. június 27.