Isten vég-kinyilatkoztatása …

BD – 1954.08.14.
6023. – Isten vég-kinyilatkoztatása …

 

A vég felé haladtok … És ezért kinyilatkozom nektek, hogy ne hagyjalak titeket tudatlanságban, mit is jelent számotokra a vég. Kinyilatkozom, hogy felkészüljetek, hogy helyesen éljetek, úgy hogy ne kelljen félnetek a végtől. Ti emberek nem hisztek a végben és visszautasítotok minden intést és figyelmeztetést, melyek eljutnak hozzátok kinyilatkozásaim következményeként … Kigúnyoljátok és kinevetitek azokat, akik meghirdetik nektek a közeli véget, bölcsnek képzelitek magatokat és magasabbnak érzitek magatokat azon tudásnál, mint ami közvetítésre kerül ember felé szokatlan módon.

 

Szellemileg vakok vagytok és nem vagytok képesek látni, és mégsem hisztek azoknak, akik látnak és emiatt mondják nektek, mely órában éltek … És most úgy van mint Noé idején, amikor ugyanígy meghirdettem az embereknek a közeli véget és nem leltem hitre, amikor csak gúny és csúf űzést arattak az ítélet kihirdetői, míg eljött a nap, amikor beteljesültek bejelentéseim, míg eljött a nap, amikor a gúny űzők az ítélet áldozatául estek …

 

És újra úgy lesz, újra már hosszasan előre ki lett hirdetve az ítélet, és ki lesz hirdetve újra és újra, de hirtelenül és váratlanul el fog jönni az utolsó nap e Föld és minden lakója számára … Mert a szavam igazság, és beteljesül, amint eljött az idő. Azonban ki hisz benne, hogy az emberek ezen idő közepén állnak, hogy már csak kevés idő marad számukra a végig … Ki hisz benne, hogy egy fordulat előtt állnak, olyasvalami előtt, amit ember eddig nem élt meg a Földön? … Kiben hagy benyomást az isteni kinyilatkoztatás, a jóslat, amik a közeli véget érintik?

 

Ti emberek közül melyikőtök várja tudatosan a véget és készül fel rá? Csak kevesen vannak, akik hisznek benne, amit meg lett hirdetve látók és próféták által, és ezen kevesek csak gúnyt és csúfot aratnak, ha tanúságot tesznek ezen hitükről és megpróbálnak ráhatni embertársaikra … kevesen hallgatnak hangomra és folytatnak egy olyan életmódot, miszerint nem rettenti meg őket a vég, hanem inkább örömet old ki bennük azon üdvös időre nézve, ami e Föld végét követi. Én viszont növelni szeretném azok számát, szeretném, hogy még sokan eljussanak azon felismeréshez, hogy beteljesedett az idő … Azoknak is ki szeretnék nyilatkozni, akik tudatlanok …

 

Az ő akartuk viszont ellenszegül Nekem, és kényszert nem fogok alkalmazni … Emiatt elégedett vagyok azokkal, akik hisznek szavamban és kiállnak mellette, és nekik nagy beszéderőt adok … Hagyom őket Én helyettem beszélni, és habár kevés sikerük lesz nekik, habár nem veszik komolyan az ő beszédüket, de mégis tudást szerez a világ a közeli vég bejelentéséről … Nem lesz hiány utalásokban, és mindenütt a világban beszélni fognak a végről, mindig csak keveseket megérintve, úgyhogy azok hisznek és felkészülnek. És Én támogatni fogom azokat, akik feladatuknak vették, hogy felvilágosítóan tevékenykedjenek.

 

Meg fogok áldani minden olyan igyekezetet, aminek célja annak a meghirdetése, ami oda lesz vezetve hozzátok emberekhez kinyilatkoztatások formájában … És mindenhová el fog jutni a hír a bekövetkező végről … De hamarább, mint gondolnátok, beigazolódnak kinyilatkoztatásaim. Mert az emberek szörnyűséges napokat fognak átélni és ezek által utalást nyernek szavam igazságára … És még akkor is lesz idejük felkészülni a végre, ami visszamondhatatlanul követni fogja ezen szörnyűséges napokat rövid határidőn belül … És hogy hinni fognak-e nektek vagy sem, kik terjesztitek kinyilatkoztatásaimat … ne adjatok fel az eljövendő meghirdetésével; figyelmeztessétek és intsétek embertársaitokat, és juttassátok el hozzájuk kinyilatkoztatásaimat … hirdessétek nekik a közeli ítéletet, ami mindenkit érinteni fog, még ha nem is hisznek szavaitokban … Ámen

 

Isteni kinyilatkoztatás Bertha Dudde által

„Kezdetben volt a Szó …. Egy dicsőítő ének a Menny és a Föld Teremtőjének ….

Ti mindannyian az Ő teremtményei vagytok, akik egyvalamikor elvesződtek ….

És Ő nem fog nyugodni mindaddig, míg vissza nem nyerte minden egyes bárányát …“