Hamis Krisztusok és próféták… Sátán tevékenysége…

BD – 1954.07.13.
6001. – Hamis Krisztusok és próféták… Sátán tevékenysége…

 

Sátánnak a szándéka a zavarkeltés a hívők között, azok között, akiket elveszettnek ismer fel maga számára és akiket még visszanyerni remél. Tele van csellel és ravaszsággal, és talál is mindig eszközt, amit felhasznál. És nem retten vissza attól, hogy álruhába öltözzön és látszólagosan Velem tartson, nem retten vissza attól, hogy fényt színleljen, hogy elpusztítsa az igazi fényt és sötétségben hagyja magukra az embereket … Ő veszélyes … de mégis felismerhető azok számára, akik odaadták magukat Én nekem és éppen ezért védettek Általam … akiket ezért megajándékozom a megkülönböztetés tehetségével, akik ezáltal az álarca mögött is felismerik őt …

 

Gondoljatok arra, hogy eljött a vég ideje és hogy ő semmitől sem riad vissza, mivel tudja, hogy nincsen már sok ideje … Gondoljatok arra, hogy sok hamis keresztény és sok hamis próféta fog feltűnni a vég idején, mivel ő elbújik azok mögött, és emiatt legyetek éberek és maradjatok imában … Mert a Velem való kapcsolat a legjobb védelem ő ellene … Ha magatoknál tartotok Engem, ő nem lehet jelen …. De ha botladoztok vagy elfordultok Felőlem, legyen az csak kicsi időre is, akkor megpróbál beférkőzni, és sikerül neki összezavarni benneteket, sikerül neki megosztottságot és viszályt, türelmetlenséget és szeretetnélkülözést kelteni ott, ahol az Én jelenlétem az ilyet megakadályozza … Zavarodottságot kelthet az emberek között, de képesek vagytok védekezni ez ellen ti is …

 

Ellen tudtok állni neki, megparancsolhatjátok neki, hogy távozzon tőletek, ha engeditek, hogy mindig csak Én álljak mellettetek, ha felhívtok Engem gondolatban és a védelmemet kéritek magatoknak … És akkor valóban nem engedem, hogy megszorongasson titeket, akkor a jelenlétem megakadályozza őt abban, hogy közeledjen felétek. És vegyétek figyelembe, hogy minden ami nem jó, az az ő beavatkozása … vegyétek figyelembe, hogy a szeretetnélkülözés leginkább az ő számára nyit kaput, amin keresztül behatolhat, éppen ezért óvakodjatok minden szeretet nélküli szó elől, szeretet nélküli gondolatok elől és szeretet nélküli cselekvés elől … Mert mindezek az ő tevékenységét képezik és a bukásotokat okozhatják. És hogy ne essetek csábításba, imádkozzatok … És meg lesztek erősítve és ellenállást fogtok tanúsítani, fel fogjátok ismerni, hogy az Én hatalmam minden időben nagyobb, hogy az Én szeretetem szüntelen készen áll számotokra és hogy Én megvédelek benneteket az ellenség minden támadása elől, hacsak bensősen imádkozzátok: „Ne vezess minket csábításba“ helyett „Vezess minket a csábításban“ … Ámen

 

Isteni kinyilatkoztatás Bertha Dudde által

„Kezdetben volt a Szó …. Egy dicsőítő ének a Menny és a Föld Teremtőjének ….

Ti mindannyian az Ő teremtményei vagytok, akik egyvalamikor elvesződtek ….

És Ő nem fog nyugodni mindaddig, míg vissza nem nyerte minden egyes bárányát …“