Az ember akarata határozza meg az igazság fokát …

BD – 1954.07.15.
6002. – Az ember akarata határozza meg az igazság fokát …

 

Mindaz, ami elfogadhatatlannak tűnik számotokra, amiben kételkedtek vagy nem értitek meg helyesen, azzal forduljatok Hozzám megválaszolásért, megoldásért, és fény születik bennetek … Ezt mondom azokhoz, akik komolyan keresik az igazságot, akik azt terjeszteni akarják és ezzel helyesen kezelik tanítási hivatásukat … akik felelősséget éreznek a tanítási javakkal szemben, amit tovább adnak. Nem kell aggódnotok afelől, hogy felvilágosítatlanul maradtok, elmétekkel viszont nem tehettek szert felvilágosodásra és nem is fogadhatjátok azt onnan, ahol újra csak az elme tevékenykedett, hol nem az igazság Ős-Forrása lett felkeresve. Az Ős-Forrás viszont meríthettek a tudásból, és mivel az tiszta és világos, boldogítani fog titeket.

 

Ameddig ti emberek ezt az igazságot nem fogtátok fel, addig nem vagytok védve téves gondolathalmaz elől. Akkor olyan jégmezőn jártok, ami bármikor betörhet alattatok … hiányzik belőletek a belső meggyőződés támasza, és keresők lesztek és maradtok és mégse fogjátok tudni megtalálni az igazságot. De meg kell értenetek azt is, hogy emiatt sok tévedés (téveszme) jöhetett a világba, mert Én nem korlátozom az ember akaratát, aki akarata szerint még a legtisztább igazságot is képes elferdíteni vagy eltorzítani … tehát hogy az ember akarata a meghatározója annak, hogy az igazságban halad-e vagy tévedésben, helytelen gondolkodásban halad.

 

És ezért helytelen azt mondani, hogy egy tanításnak … egy reátok hagyott tannak … tisztán kellmaradnia, mivel Én őrködök felette … Igen, mindig újból gondoskodok arról, hogy a Földre legyen vezetve a tiszta igazság; igen biztosítom minden olyan ember számára a helyes gondolkozást, az igazság felőli helyes megértést, aki Én hozzám fordul és Tőlem kéri szelleme felvilágosodását … De hogy ti emberek mit kezdtek e szellemi javakkal, az a ti szabad akaratotok … Megtarthatjátok tisztaságában, ha jó szándékúak vagytok, de könnyedén akár el is torzíthatjátok, anélkül, hogy meg lennétek akadályozva benne, más különb nem lenne szabad az akaratotok … ha értelmezitek Szavamat, akkor akár ezen szavamnak is más értelmezést adhattok és nem akadályozlak meg titeket benne …

 

És így az idő folyamán nagyon is eltorzították a tiszta tanításomat, mivel figyelmen kívül hagyták a tanítás adóját, az igazság adóját … mert nem hathatott az Én Szellemem, ami egyedüli biztosítója a tiszta igazságnak. És ezért is szükséges, hogy újra és újra jöjjön fentről a felvilágosítás … hogy a szavam újra és újra a Földre érkezzen teljes tisztaságában … hogy fel legyen fedve a tévedés és nyilvánvaló legyen a szellem tevékenysége … „Ég és Föld el fog múlni, az Én szavam azonban örökkön megmarad …“ Az Én Szavam … nem az emberek által eltorzított szó.

 

És ezért beszélek az emberekhez újra és újra, azokhoz, akik felismerik Bennem az igazság Ős-Forrását és eljönnek Hozzám, hogy merítsenek az élet forrásából … Aki járja a közvetlen Hozzám vezető utat, az közvetlen Tőlem fog tudni kapni, és ami Belőlem veszi kezdetét, az valóban jó és tiszta és áldást fog hozni reátok. Egyetlen ember elől sem zárul el e forrás, de magatoktól kell eljönnötök hozzá … Hozzám kell terelnie titeket az életvíz utáni vágyódás, a tiszta igazság, hogy megfüröszthesselek benneteket benne egy összehasonlíthatatlan adománnyal … az Én szavammal, ami kisugárzása szeretetemnek és mindenkit megérint, aki kívánóan közeledik Felém … Ámen

 

Isteni kinyilatkoztatás Bertha Dudde által

„Kezdetben volt a Szó …. Egy dicsőítő ének a Menny és a Föld Teremtőjének ….

Ti mindannyian az Ő teremtményei vagytok, akik egyvalamikor elvesződtek ….

És Ő nem fog nyugodni mindaddig, míg vissza nem nyerte minden egyes bárányát …“