Istenszeretet és emberszeretet

Szeretetem tökéletes! Szeretek mindenkit és minden teremtettet! Nálatok, embereknél se teszek különbséget – gyengék és erősek közt, kicsik és nagyok közt, buták és okosak közt. Ezek a ti beosztásaitok, melyeket nem követhetek. A ti szemetekben úgynevezett butáknak gyakran nagyobb a szívük és melegebb szívvel cselekszenek, miközben az okosak leginkább csak hideg elméjük alapján cselekednek. Az Én szememben nem vagytok se gyengék, se erősek, se kicsik, se nagyok, se buták, se okosak, hanem mindannyian egyenlőek vagytok és ez alapján kezellek titeket.

 

Mindannyian a gyermekeim vagytok, akiket szeretek mindenek felett és tőletek azt szeretném, hogy tis is szeressetek Engem és Atyaként megfelelően kezeljetek. Mivel Én vagyok a szeretet, így hát váljatok ti is szeretetté benső lényetekben és cselekedjetek szívélyesen. Én csak az egy Isten és Atya vagyok számotokra. De ti sokan vagytok, sok gyermek. Azt szeretném, ha minden egyes gyermekem elismerne Engem valós Atyjának és szeretne Engem. Nem szeretném, hogy távol éljen Tőlem akár egyetlen gyermekem. Így hát utána megyek mindegyik eltévedt báránynak, hogy hazahozzam.

 

Mivel eltávolodtatok Tőlem és most az anyag lapályain át járjátok utatokat, ami a legmélyebb bukást jelenti, így szereteteket megcsonkította az ellenfelem és ezáltal elsorvadt – emiatt nem tudjátok már felismerni és valóságosan élni az élet értelmét és a valódi fényt.

 

Hogy ne tébolyogjatok végtelenségig a lapályokban, felvettem a testeteket is és személyesen, az emberiség egyik nemzedékében, eljöttem közétek, hogy kihozzalak titeket ebből a nyomorból. Példaképp éltem és útmutatást adtam nektek, ami irányt mutat, hogyan találtok el újra az igazi szeretethez. Ez a szeretet az Irántam tanúsított és a felebarátaitok iránti szeretetből áll.

 

De miért is tettem szeretet parancsolatom első helyére az Isten iránti szeretetet, azután a felebarátot és téged, gyermekem, az utolsó helyre?

 

Nézzétek, így kell lennie a szeretet súlyelosztásának! Az első helyen kell állnia az Irántam tanúsított szeretetnek, ahhoz, aki teremtett titeket, aki a Teremtőtök, Atyátok, Fivéretek és barátotok. Viszont akit nem láttok, akivel csak a rejtekben találkozhattok – Én, aki legközelebb áll hozzátok, mert Belőlem vagytok, az Én életenergiámból, az életanyagból. Beburkol titeket a szeretetem, az Én szeretetemből éltek, ami átitat titeket. Igen, Belőlem vagytok és Bennem és Én bennetek vagyok és körülöttetek. Én vagyok az egy és legmagasabb szellem, aki mindannyiótokat egyaránt szereti. Én és az országom tevékeny szeretet, így hát legyetek ti is szeretetben tevékenyek.

Azonban alázatos vagyok és meghajolok a legkevesebb előtt is és előttetek haladok példámmal, hogy ti is alázatosak legyetek, meghajoljatok Előttem, Atyátok előtt, és szeressetek teljes szívetekből.

Szeretetetek tevékeny szeretet legyen, amit ugye nem tudtok gyakorolni egy láthatatlannal szemben. Ezért szívetekben, szellemileg mélyen Reám kapcsolódva tevékenykedjetek felebarátaitok iránti szeretetben. Tevékeny szeretetetek aztán az Irántam tanúsított szeretet kifolyása.

 

Bár nem láttok Engem, mégis észlelhetitek szívetekben a hangomat. Ez egy halk hang, ami elején csak egy érzést közvetít felétek ezen vagy azon cselekvésre. Elfogadhatjátok és iránymutatásnak vehetitek, az esetben az Én akaratomban és fényemben éltek. De akár el is utasíthatjátok vagy tudatosan megtagadhatjátok, akkor nem jön létre Velem kapcsolat, akkor Tőlem külön éltek, a sötétségben.

 

Hangom észlelhetősége a Velem létesített kapcsolat erősségének megnyilvánulása, azaz minél erősebb a kapcsolat, annál világosabb a hangom bennetek, ami egyben az Isteni akaratom megnyilvánulása. Közvetíteni fogja felétek, hogy így vagy úgy beszéljetek és cselekedjetek. E módon váltok eszközeimmé, akiket életetek azon helyére állítok, ahol a legsikeresebbek lehettek Értem a felebarát iránti tevékeny szeretetben, persze képességeiteknek megfelelően.

Én értem nem kell nektek tanulmányt folytatni. A tanulmány irányba állít titeket, tehát irányítottak maradtok, úgy hogy a szabad akaratotok nem marad független. Eszközeim a papjaim, akik önszántukból követnek Engem és a Szavamat nem csak élik, hanem hirdetik is tevékeny szeretetük által. Csakis így válik Szavam élővé, foghatóvá és gyakorolhatóvá és nem marad puszta elmélet. Nálam mindenki pap lehet, sőt legyen is az, aki önérdektelen szeretet-életével utánzásra ösztönzi embertársait.

Szavam, a teljes tisztaságában, megtanít titeket az igaz szeretetre. Mivel ti ezt már nem ismeritek, így az elsődleges feladatotok, hogy előbb gyakoroljátok és alázatban növekedjetek, hogy aztán tevékenyek lehessetek. Szeretet-parancsolatom, ami tartalmazza a Tízparancsolatot, az igaz szeretet tartalma. Csak ezzel tudjátok meggyőzni felebarátaitokat.

 

Miért sorvadt el olyannyira a szeretet, habár elejétől fogva meg lett hirdetve nektek? Mindig csak elméletben gyakorolták és soha nem nőtt tevékenységgé, kivéve azt a néhányat, akik élték. Az egyházban ezeket aztán szenté avatták, hogy példaképszerűen kiemeljék őket, de csak kevés követőre találtak, azok is leginkább az egyszerű emberek közük kerültek ki. Igehirdetőik sem éltek példaképp másoknak. Számtalan szavakkal ihlették, de leginkább a Velem való bensőséges kapcsolat hiányzott nekik, ezért erőtlenek maradtak.

 

Ezért vegyetek fel Velem mély, bensőséges kapcsolatot és tankoljatok belőle erőt, amit a Szent Szellemem ad nektek, és ne önmagatoktól próbálkozzatok térítéssel. Az Én hozzávetőségem nélkül kudarcra hivatott a tervetek. Hagyjátok meg Nekem, mire használjalak fel titeket és mely feladatot adom ki nektek, mert csakis így jártok sikerrel. Kérjetek Engem, hogy vezesselek benneteket, akkor meglátjátok, mennyi erő rejlik a parancsolatokban és mennyire sikeresek.

 

Mindenkit elfogadok, aki hajlandó felvállalni egy feladatot, mert a hajlandóakból kevés van és a feladatokból sok. De mielőtt elvállaltok egy feladatot az Én országom végett, még érlelődnötök kell.

 

A korszakváltás idejében éltek és hívlak titeket, legyetek a szolgálóim!

 

Nagy feladat veszi kezdetét számotokra ezen időben, ami sok munkát igényel, mert túlságosan elterjedt a sötétség. Így hát keresek Magamnak szolgálókat, aki elviszik fényemet a sötétségbe, akik hajlandóak áldozatot hozni a szellemi mennyországomért, amiért az országomban majd bőségesen megjutalmazom majd őket.

 

Egyre világosabban fogjátok észlelni magatokban a hangomat. És ha beszéltek, akkor feloldozom nyelveteket és megtöltöm Szavammal a szíveteket, hogy teljesen feloldottan tudjátok hirdetni a Szavamat.

Az előkészület ideje nagyon szűk lett számotokra, mivel a korszakváltás rövid idő alatt megy végbe. Persze annak, akinek meg kell küzdenie vele, annak örökkévalóságnak tűnhet.

 

Ti már most az utána következő időszakra tanultok, és ott sokakra van szükségem. Mindeközben a kemény korszakváltás a legjobb iskolamester és egy jó követelmény. Szellemeteket meg fogom emelni, hogy befogadóképesebbek legyetek és így az anyagi történések kevésbé fognak benyomást tenni rátok. Át foglak vinni titeket a korszakváltáson! Sok szenvedést kell majd végignéznetek, de a Szent Szellemem által megerősödve keltek ki ezen harcból.

 

Ezért is használjátok ki az időt, ami marad nektek, nyissátok meg szíveteket Előttem és szolgáljatok Engem. Érzékenyítsétek az összepontosításotokat az Én hangomra bennetek, hogy könnyebben érzékelhessetek Engem és gyakoroljátok magatokat szellemi Szaval felvételében. Legyetek így szeretetem tevékeny szolgálói. Ámen

 

2022.03.28.