Karácsonyi üdvözlet

Áldott karácsonyi ünnepeket és új esztendőt kívánunk minden egyes olvasónknak! Mennyei Atyánk áldása és szeretete mindig is árad felénk, fogadjuk hát be Őt szívünkbe és adjunk otthont Őneki legeslegbensőnkben. Így megérintve az Ő szavától, mi is árasszuk el környezetünket ezen önzetlen, örökké adakozó szeretettel, és máris beléptünk az Ő szolgálatába.

Hát füleljünk, mit szól hozzánk:

Ima:

Meghajlok Istenem előtt, mennyei Atyánk előtt, és készen állok fogadni az Ő Szavát mennyei küldöttei által.

Isteni kinyilatkoztatás a Türelemből

Mint minden évben karácsonykor, számtalan angyallal együtt most is köztetek vagyok Én, Rafael arkangyal, minden Szeretet-Fény-Kör védelmezője. És hoztunk nektek mennyei ajándékot. Közel vagyunk hozzátok, és a Mennyei Atyánkkal mindig veletek vagyunk. Tárjátok ki továbbra is szíveteket, hogy fogadjátok azon szeretet áramlatot, melyet kiönt reánk Ő, a mi Urunk. Engedjétek megérinteni magatokat az Ő gyengédségétől, a jászolban fekvő kicsi gyermektől. Nézzétek, ahogyan szívetekben kibontakozik egy csodás fény, mely egyre csak növekszik, egyre erősebben fénylik és eláraszt benneteket az UR gyönyörűségével. Ahogyan a gyermek a jászolban, éppúgy mindegyikőtökhöz eljön az Urunk és Üdvözítőnk, igen, minden egyes gyermekéhez eljön és megszólítja: „Tárjátok ki szíveteket, készüljetek fogadni az Urat! Ő az, a Megmentő, a Megváltó, a Békeherceg. Készüljetek és tartsatok vele Betlehembe, hogy üdvözölhessétek!”

Mély alázatban meghajolunk Ő előtt, Istenünk és Üdvözítőnk előtt Jézus Krisztusban, és kérjük az Ő Szent Szavát és az Ő Szent Áldását és Békéjét.

Ámen

Isteni kinyilatkoztatás az Irgalomból

Valóban, Én Vagyok szívetek szeretete és betértem szívetekbe. Én, az Istenetek és Atyátok, mindegyikőtökben lakozok Jézusgyermekként és az Én szeretetem és az Én békém megérint benneteket szívetek mélyén és lelketek mélyén. Nagyon közel vagytok Hozzám, és most Betlehemben vagytokaz istállóban, a jászol mellett. Térdeltek Előttem – mély tiszteletben, áhítatban. És ti is ráhangolódtok fényes angyalaim mennyei énekére.

Szeretteim, töltsön ki titeket e magasan szent éjszaka fénye. Az éjek éjjele, melyen leszülettem a Földre Én, Istenetek és Atyátok, hogy eltöltselek benneteket szeretettel és békével, hogy megjárjam a Földön a szeretet útját és megváltsalak titeket. Nézzetek csak körül az istállóban, ahogy mindent kivilágít az Én fényem és ahogy mindent eláraszt az Én békém. Érezzétek szeretetem melegét a szívetekben. Nem véletlenül születtem Jézusgyermekként ebben az istállóban és nem véletlenül fekszem a jászolban sem. A Föld sem más, mint egy istálló, bármily csodás látvány. S talán eltudjátok képzelni, hogy nektek is van egy ilyen helyetek a bensőtökben, egy jászol, ami csak arra vár, hogy szentté váljon Általam, Mennyei Atyátok által.

És így valóban eljöttem a Földre megmutatni nektek, hol rejlik az igazi gazdagság. Bennem van, a Mennyei Atyátokban, Jézusgyermekként. És ezt a gazdagságot, mégpedig a szeretetemet és a békémet elajándékozom. Így nem csak ez azistálló olyan szeretetemben és fényemben, mint egy királyi palota, hanem a szíveteket is gyógyítani szeretném és előkészíteni, hogy ti magatok is királyi palotává váljatok. Egy olyan palotává, mely méltó otthont adni Nekem, az Isteneteknek és Atyátoknak.

Igen, ajándékozzátok hát Nekem szíveteket. Helyezzétek úgymond a jászolba, úgy, hogy megérinthetem és rá tehetem a kezemet. Hogy mindent meggyógyíthassak bennetek és annyi szeretetet helyezzetek belétek, hogy azt teljes alázattal tovább ajándékozhassátok testvéreiteknek. Igen, ajándékozzátok tovább szeretetemet és eközben arra gondoljatok, hogy őket is megérinti a karácsonyi fényem, szeretetem. Hogy náluk is bekopogok és várom, míg beengednek – ahogyan ti is beengedtetek, ahogyan ti is befogadtatok. Mert minden gyermekemhez eljöttem a Jézusgyermek képében, hogy megváltassam minden gyermekemet és elhozzam a világnak az oly régen várt békét. És valóban, minden egyes gyermekemtől függ, hogy a Szeretetem és Mennyei Békém mellett dönt-e, mire fel a világ meggyógyulhat szeretetem által és a békém őt végül kitöltheti.

Szent Akaratom, hogy olyannyira legyetek szeretve, amennyire csakis Én vagyok képes, mint Istenetek és Atyátok. Szent Akaratom, hogy minden egyes gyermekem újra eltaláljon Hozzám, megtalálja az Atyai Szívemhez vezető utat. Szent Akaratom, hogy béke, Szent Béke legyen a Földön és a teremtésben. Mikor anno kimondtam: „Legyen fény!”, akkor ezt a Szent Akaratomat nem csupán a „Legyen” szavambafektettem, hanem az egész teremtésbe. És szeretteim, ti hivatottak vagytok rá beteljesíteni az Én Isteni Akaratomat, nem csak itt ebben a körben, hanem mindenki, aki Hozzám jön, aki Hozzám talál, és mindazok is, akik megtagadnak Engem, akik még Ellenem vannak. Mindenki hivatott rá beteljesíteni az Én Isteni Akaratomat. Ezért is emlékeztetlek benneteket újra és újra a Szent Akaratomra azon imában, amit Jézusként ajándékoztam nektek. A „Mi Atyánk” -ban, melyben így imádkoztok, hogy „A Te akaratod történjen”. Így nagy áhítatban, odaadó alázattal imádkozzátok ezt az imát és újból és újból emlékezzetek arra, amiért imádkoztok: „A Te akaratod történjen”. Így mindannyian hivatottak vagytok, hogy ne csak befogadjatok Engem önmagatokban Jézusgyermekként, hanem hogy tovább ajándékozzátok mindazt a szeretetet és békét, amit Tőlem kaptok ajándékba.

Szeretteim, csodálatos szokásotok összegyűlni a karácsonyfa körül születésem magas ünnepén és megemlékezni Reám. Például a „Csendes éj, szent éj” című énekkel és egymásnakörömszerző ajándékokkal. Ajándékokkal, melyeket elhelyeztek a karácsonyfa alatt az Én áldásomat kérve reájuk. És ha erre az Én áldásomat kéritek Tőlem, úgy szívesenteljesítem ezen kéréseteket és széttárom karjaim és megáldom mindazon dolgokat, amiket elajándékoztok. De gondoljatok arra is, hogy ennél vannak még fontosabb ajándékok, melyeket csak Tőlem kaphattok meg és csak az Én Nevemben, az Én Isteni Akaratomban adhattok tovább. Így emlékezzetek szeretteitekre csendben vagy akár szavakban és mondjátok nekik „Béke legyen veletek!” – és „a most megszületett Jézusgyermeketek szeretete legyen veletek, s éppúgy a fényes és az áldása”.

Igen, szeretteim, ajándékozzátok meg egymást fény béliajándékokkal. Ajándékokkal, melyek előkészítik szíveteket, örömmel töltik el lelketeket és karácsonyi hanggal töltik el a teremtést. Töltsetek el mindent az Én szeretetemmel és békémmel. Ekkor megünnepelitek az igazi karácsonyt, a szeretet és a béke ünnepét. Így nem csak magatoknak, hanem az egész teremtésnek egy áhítatos karácsonyi ajándékot készítetek. És tudjátok: mindazt, amit testvéreitek, a teremtéselé hoztok, azt Én elém is elhozzátok. Így a Fény szent ajándékaival ajándékozzuk meg egymást karácsonykor.

S ha úgy érzitek szívetekben, térjetek ezen éjjel a csendbe és gyújtsátok meg azt a gyertyát, amit Én megáldottam, kapcsolódjatok össze Velem a szívetekben és árasszátok el a teremtést az Én szeretetemmel és békémmel. Igen, áldjátok meg minden testvéreteket és terjesszétek a szeretetet és a fényt, ahogyan az Én Szent Akaratomnak megfelel.

Így már most megáldom mindazon gyertyákat, amelyeket később gyújtotok meg, miközben egy dal énekeltek az Én dicsőítésemre. Kezem akkor kitártak, hogy a karácsonyi fényemmel töltsem el a gyertyák fényét.

Igen, szeretteim, olyannyira szeretlek benneteket, gyermekeimet, hogy Én magam e Föld gyermeke lettem, hogyhírt hozzak nektek Jézusgyermekként szeretetemről és békémről. Nézzetek most az angyalokra és fel az égre, mely megnyílik, és engedjétek, hogy átjárjon benneteket a béke harangjának rezdülése, melyet az angyalaim most ti értetek hangoztatnak. Elnémulok egy pillanatra, hogy odaadhassátok magatokat az Én Mennyei Békémnek, hogy eltölthessenekbenneteket ezen rezdülések.

——–

Gondoljatok rá ismételten, mindegyikőtökön múlik. És ha „Igent” mondotok Nekem, úgy bennetek vagyok az Isteni Erőmmel és belőletek kiindulva tevékenykedek. Legyetek megáldva a karácsonyi áldásom által.

Én, a Jézusgyermeketek, széttárom kezeimet és betöltöm az egész teremtést karácsonyi áldásommal, és ti mindannyian az Én áldásáradatom közepett vagytok.

Ámen