A külső tettek a bensődből származnak

 

A szív mélyén van az a hely, melyben formát ölt az ima, ha a külső ember engedi. A szív mélyén bontakozik ki az ember imaképessége; benne mutatkozik meg, mennyire nyíltan és szabadon képes imádkozni az ember. Így hát e kamrából indulva imádkozz és az ima kiáramlik a teremtés világaiba. Ezen ima angyalszárnyakon száll és eljut minden szeretet központjába. Mondom hát neked: „Ha ekképp imádkozol Hozzám, léptén válaszolok neked.“

 

2019. október 25.

 

Tudd, mind azok a dolgok, melyeket mostan eléd terítek, a szeretetből jönnek. Szívbeli szeretetemből áramlanak e szavak, s mégis minden tulajdonságomat hallani fogod bennük. Tehát a rend és a komolyság is megszólal. De mindig gondolj rá és így is add tovább: „Minden egyes szavamban jelen van az összes tulajdonságom. VAGYOK, AKI VAGYOK és LESZEK! Érted? – EGYSÉG!“

 

Egy térben van az emberiség és csak ezt a teret látja. De ez a tér nyitott minden oldal irányában és állandó változásban áll. De, mivel az emberiség önmagát tekinti középpontnak, nem érti, hogy ez a tér állandó változás alatt áll. Mialatt az időt figyeli, azt hiszi, zárt a tér és ha mégis, csak lassan nyílik meg.

 

Ó ember, még te magad sem vagy egy „zárt lény“, hanem folyton kapcsolatot létesítő lény vagy. Folyton azt jelenti: „Minden pillanatban mozgásba kerülsz belülről és kívülről. Egy folytonos mozgás központjában vagy.“ Semmi sem állandó, minden változásban van. Te ezt még nem tudod felismerni, mert állandóan intellektuálisan foglalkozol az életeddel.

 

Ha nem így tennél, terek nyílnának meg tebenned és ezáltal egy új világ nyilvánulna meg előtted. Ezt az új világot a végtelen sok világok egyikeként ismernéd fel, melybe te magad is helyet foglalsz, mostani földi testeddel is.

 

Nagyon sokszor egyedüli lénynek fogod fel magad, de nem vagy az. Te vagy a világod közepe és mégis átjár téged még annyi végtelen más világ. Ahogyan a Földetek is egy középpont, úgy te -szellemed- is egy középpont. S mégis sok „világ“ létezik ezen a Földön és így benned is sok „felismerés világa“ létezik. Minél szabadabban érzel és gondolkodsz a szívedben, annál jobban felismered ezeket a világokat.

 

Nézzetek ezen Földre. Nem úgy van, hogy nem csak az ember földvilága létezik rajta, hanem sok másik is az ásványvilágtól az állatvilágig? Nézzetek körül a természetben és ismerjétek fel, hogy nem csak külsejében érzékelitek a természetet, hanem a bensőtökben is magatokban hordjátok. Így van! Tehát ha saját bensőtökben kizsákmányolást végeztek minden érzésben és érzetben, ha benső létetekben önmagatokkal küzdötök és önmagatokat tagadjátok meg, akkor ezt a külsőbe is átviszitek és ez a külsőben is tükröződik. Ezen időben mozgások vannak ezen a Földön – és csodálkoznátok, ha felismernétek ezen mozgások sokrétegűségét – és ti nevet adtok nekik. De gondoljatok rá, a külsőben történő fejlemény felmutatja mi zajlik a bensőben.

 

A bensőben tomboló mohóság az, ami elpusztítja a világot a külsőben. A bensőben tomboló gyűlölet az, ami háborúhoz vezet a külsőben. A bensőben tomboló irigység az, ami igazságtalanságot eredményez a külsőben. A hatalomra való törekvés az, ami megalázáshoz és külső szegénységhez vezet. Minden a bensőben jön létre legelőbb és onnan áramlik kifelé, kívülre.

 

E szavakat a szeretet mondja – ÉN mondom, JÉZUS, ki a SZERETET vagyok és e szeretetet ajándékozom nektek ősidők óta. De Bennem alapozik a teremtés rendje is és ez megköveteli a kiegyenlítést. De nem úgy, ahogyan azt sokan mesélik nektek, büntetés és fenyítés által, hanem irgalmasság és gondoskodás által.

 

„Azt, amit mással teszel, Velem teszed!“ Ezen szavakat mondtam és „szó szerint értendők“! Szó szerint értendő annyit jelent, hogy ugyanígy van!

 

Minden teremtésben jelen van a Szellemem. Ebből fakadóan minden létrehozott rendtelenség érezhető és látható ezen Szellemben. Ha nem lennék kezdetek óta a kiegyenlítés is, már rég megsemmisült volna a rend. Így minden rendtelenséghez hozzátoldom a szeretetet és lásd, rend van!

 

Ha az embereknek kellene kiegyenlíteni, amit rosszban létrehoztak, mit gondolsz, lenne valaha is béke? Azon emberek, akik ezt mesélik, nem fogják fel a kegyelmemet. Nem fogják fel, mert önmagukat veszik középpontnak, nem a Szellememet önmagukban! Senki, lenne mégoly hatalmas a birodalmamban, senki sem képes élni a Belőlem áradó Szellem nélkül. Senki sem képes rá és a teremtés igaz nagyjai tudják ezt és serkenti őket a Szellemem.

 

Az Én Szellememből lett a teremtés és mivel ezen Szellemem ÖRÖKKÉVALÓ, a teremtés is ÖRÖKKÉVALÓ! Nem örök a forma. Nem örök az időfolyam. Mindkettejük korlátozott, mert az érés terének lettek szánva. Tehát ha ezt felismered, akkor próbálj meg nem állandóan a „te saját művedről“ beszélni, mintha te lennél a teremtő; hanem ismerd fel, hogy minden erő és minden alakítás a benned lévő Szellemből van és belőle indul ki.

 

Oly sok felismeréssel bírnak az emberek. Már csak a sötétség keskeny csíkja válassza el őket ettől a felismeréstől. És oly sok ember fél attól, vajon mi lehet a csík mögött. Így ezt a keskeny, sötét csíkot „intellektusuk felismerési látóhatáruk“-nak nyilvánítják. Aztán azt híresztelik, hogy tudnak! Állítják és hirdetik nagy hanggal. És a bárányok futnak e pásztorok után. Ti is futtok ilyen pásztorok után? Ti is azok után futtok, akik az anyagi részre korlátozzák az életet? Így tesztek?

 

Valóban azt hiszitek, hogy e világ rendtelensége ezen a Földön kizárólag az ember intellektuális képessége által orvosolható? Valóban azt hiszitek, hogy a technikátok segít az ember belső rendtelenségének orvoslásában? Az ember rendtelenségéből keletkezik a külső hatáskép. Így ha változást akartok hozni a külsőben, tegyetek rendet bensőtökben! Hogy ez hogyan megy? Nyíljatok meg Szellememnek, Hangomnak, Gyógyerőmnek! Nyíljatok meg Nekem, az Örök Megváltónak! Nyíljatok meg Nekem, ki kegyelemmel halmoz titeket!

 

Annyira a külsőre irányult az emberiség, hogy az ember gyakran már csak a szenvedés által áll készen, hogy odaforduljon e belső hatóerő felé. És ha az ember ezt megteszi, mások is követik benne és ezáltal megváltozik a világ.

 

Megbüntetni benneteket könnyűség lenne Számomra. De, mivel a Szeretet vagyok, szeretem a teremtésem. Távol áll Tőlem a büntetés. Kegyelem az, amit folyton árasztok teremtésemre. Még akkor is, ha jelenleg oly sokan menekülnek ezen kegyelmem elöl, csak az irgalmam karjaiba menekülnek. Akkor is, ha sebészként cselekszek és felvágom a gennyes sebet, csakis azért teszem, hogy kibontakozhasson az irgalmam gyógyító hatása.

 

Ha felismered, ó ember, hogy az Üdvözítőddel találkozol, akkor adj hírt róla és azok, akik követnek, másokat serkentenek. Ha felismered, hogy a külső tettek a bensődből származnak, akkor előbb erre figyelj; mielőtt a külsőben cselekszel. Ha felismered, hogy minden kihatás e világ külsejében egy vagy több ember belső indítékából ered, akkor imádkozz a békéért az emberszívekben.

 

Minden békéért mondott igaz imát egy kegyelemhullám követi Szívemből!

 

Minden szeretetimát egy szeretethullám követ és ez elárassza a Földet!

 

De ne korlátozd imádat csakis erre a Földre, mert ez itt csupán egy része a történésnek. Minden, ami a Földön történik, kihat a naprendszeretekre és minden hatás a naprendszeretekben kihat az anyagi burokvilágotokra(1). És minden kihatás ezen burokvilágban… Tudod, ki ezt olvasod, hogyan folytatódik. Minden kapcsolatban van egymással, minden egymásba fonódik mindennel. Amilyen kicsiben, olyan nagyban is.

 

Imádkozz szívedben a békéért, gyermekem, és békehozó leszel! Imádkozz szívedben szeretetért minden teremtésben, gyermekem, és e szeretet hordozója leszel! Imádkozz irgalomért minden rendtelennek és ÉN jó rendbe hozom! Ámen, Ámen, Ámen.

 

Tanítványaimnak utasítást adtam a kenyér törésére és osztására. S eközben azt mondtam: „Ha így tesztek, tudjátok, hogy jelen vagyok. JELEN VAGYOK! Ámen, Ámen, Ámen.

 

Ne essetek kétségbe és segítsetek azokon, akik kétségbe estek és mondjátok el nekik: „Itt van a Megváltótok!“ Leginkább tettetekkel mutassátok fel ezt, mint szavaitokkal. Tettetek beszéljen, szátok hallgasson. Napjaitokat a gyámoltalanok megsegítése töltse ki és ezen kihatása bőséges lesz. Ámen, Ámen, Ámen.

 

„Így szólok hozzátok és békémet adom nektek!“

 

 

(1) Burokvilág = univerzum, világegyetem. Lorber Jakob alapján: „Egy napburokvilágban valóban egy milliárd nap van elhelyezve. Egy buroktól a másikig egy milliárd burokvilág férne el. És egy milliárdnyi milliárd ily burokvilág tesz ki egyet. A teremtés nem szünetel, folytatólagosan gyarapodik. Az egész végtelensége az e fajta teremtési számoknak csupán egy harmatcseppnek felel meg az Én kezemen. Efféle cseppekből számtalan létezik, – így világos lesz számotokra, mekkora lehetek Én, mekkora lehet a gondviselésem és mekkora a szeretetem, ami mindezt pontban fenntartja és életet lehel mindenbe a lét szüksége szerint!“ (röv., forrás: Mennyei ajándék, 3. kötet, 3.400905.7)