Kegyelmi idő … Komoly figyelmeztetés a végre …

BD – 1952.07.29.
5451. – Kegyelmi idő … Komoly figyelmeztetés a végre …

 

Hamarosan elmúlik a kegyelmi idő … mert a leghosszabb idő is véget ér egyszer, és valóban türelmem volt veletek emberekkel és újra és újra jóváhagytam nektek egy határidőszakot, hogy megmentsem a pusztulástól azt, aki felhasználja ezt a határidőt lelkének üdvösségére. És ezen kevesek miatt nem jön el a vég előbb, mint ahogy az meg lett határozva az örökkévalóság óta, habár az emberiség szellemi állapota már rég elért egy olyan szintet, ami igazolná a Föld elpusztítását ill. feloszlatását. De mindaddig, míg egyetlen lélek is van, mely javulásra képes, addig van irgalmam és türelmem és késleltetem az ítéletet, amit próféták és látók bejelentettek nektek embereknek. És mégis véget ér egyszer a leghosszabb idő is … és terv szerint teljesedik minden örökkévalóságtól fogva, ami meg lett hirdetve nektek.

 

Bár állandóan és szüntelen intézem felétek intő szavaimat, nem hiszitek el … és nem tesztek semmit szellemi állapotok javítása végett … És hirtelen és váratlanul fog bekövetkezni, ami nektek embereknek, kik nem hallotok, a véget jelenti, egy olyan véget, ami alól nem vonhatjátok ki magatokat, de ami igenis fájdalmasan fog érinteni benneteket. Mert ez nem a létezésetek vége, de a tovább lét számotokra, kik hitetlenek vagytok, az egy szenvedéssel teli lesz és végtelenül hosszasan tartó, míg újra el nem éritek azt a szintet, ahol már most álltatok, amikor emberként elkezdtétek földi életeteket.

 

Ti emberek, engedjétek magatokat figyelmeztetni és inteni, ne éldegéljetek többé meggondolatlanul, hanem komolyan fontoljátok meg lelketek állapotát. És tudjátok, hogy sokatok számára nincs további élet a túloldali szellemi birodalomban, hanem a Földön maradtok testetek halála után, azonban száműzve vagytok szilárd anyagba, életre képtelenül és mégsem vagytok megsemmisítve … Ti emberek, képzeljetek el egy igen csak kemény rabságot, és meg fogtok tenni mindent, hogy megmeneküljetek előle … tudjátok, hogy egy elképzelhetetlenül kemény börtönbüntetés vár rátok, ha nem hisztek szavaimban és nem javultok, azaz nem folytattok akaratom szerinti életvitelt Én magam elismerése mellett … ha nem hisztek Bennem és nem tartjátok a parancsolataimat. Végtelenül hosszas ideig kell majd sínylődnötök, miközben itt csak egy rövid ideig kellene önmegtartóztatást végeznetek, odaadni a világnak az örömöket, és Engem kellene elismernetek Úrként, hogy aztán szabadságban és üdvösségben élhessetek örökké …

 

Mindannyiótokat megvédenélek ettől a szörnyűséges sorstól, de csak a ti akaratotok tudja ezt megakadályozni. És ezért is lépek újra és újra elétek, és bemutatom nektek, mely sors felé haladtok … De egyszer majd hátralép az Én türelmem és kegyelmem is, mert változtathatatlan az Én törvényem örökkévalóság óta és teljesülnie kell … Már csak rövid az idő, ami még rendelkezésetekre áll a végig .. Használjátok jól és cselekedjetek, ameddig még nappal van, mert eljön az éj, ahol már nem tudtok cselekedni … Ámen

 

Isteni kinyilatkoztatás Bertha Dudde által

„Kezdetben volt a Szó …. Egy dicsőítő ének a Menny és a Föld Teremtőjének ….

Ti mindannyian az Ő teremtményei vagytok, akik egyvalamikor elvesződtek ….

És Ő nem fog nyugodni mindaddig, míg vissza nem nyerte minden egyes bárányát …“