Nagy nyomor a végidőben …

BD – 1952.07.01.
5426. – Nagy nyomor a végidőben …

 

Meg kell járnotok a nyomor útját a vég előtti utolsó időben, mivel már csak kevés időtök marad mindannyiótoknak és mindenféleképpen elő kell segíteni fejlődéseteket. Aki teljes odaadással dolgozik önmagán, teljes szorgalommal, szeretetből Én irántam, az elviselhetőnek fogja érezni a végidők szörnyűségeit is, mivel szokatlan erőt áramoltatok ő feléje, és biztonságban, hitének erősségében fogja végigjárni életútját, anélkül, hogy kárt szenvedne a lelke.

 

De mennyien járkálnak közömbösen és nem gondolnak se a végre, se a szellemi éretlenségükre. Mégsem akarom őket veszni hagyni, és épp ezért sok szenvedés fogja érni ezen embereket, megadva nekik a lehetőséget, hogy salaktalanítsák magukat és elérjenek egy bizonyos érettségi szintet, hogy belépést találjanak a szellemi birodalomba, amint végződik életük. De ezek aligha fogják elérni azt a hiterősséget, ami szükséges az új Föld paradicsomában folytatott élethez.

 

És épp ezért még sok embert hívok le előtte (a Földről), és ezek miatt fog eljönni a Földre a nagy nyomor is, mert nem akarom, hogy elvesszenek, szenvedés nélkül viszont fennállna a veszélye annak, hogy világiassá válnának és áldozatul esnének az ellenfelemnek …

 

Készüljetek még fel nagy nyomorra a Földön, és tudjátok, hogy azért nem tudlak megkímélni titeket tőle, mivel enélkül veszélyében lennétek, hogy odavesznétek ellenfelemnek. Nektek, kik szolgálni akartok Engem, felhívom rá a figyelmeteket, és hirdessétek meg embertársaitoknak is a nyomort, mivel egykor majd világos lesz számukra, hogy az igazságot mondtátok, még ha nem is hisznek nektek kezdetben vagy fel vannak háborodva előrejelzésetek miatt.

 

De el fog jönni, ahogyan azt meghirdettem nektek … és ti meg azon legyetek, hogy megerősítitek hiteteket, hogy szilárdan meg vagytok győződve segítségemről minden élethelyzetben .. És akkor nem is kell megijednetek az eljövendő nyomortól, mert ha Engem birtokoltok, minden elviselhető lesz számotokra, bármi is jönne rátok … És nem tart sokáig ez az idő, mert le fogom rövidíteni a napokat a kiválasztottak végett, hogy helyt álljanak és a legnagyobb bajban is hűek maradjanak Hozzám, Akit felismertek Atyjuknak, Aki nem hagyja magukra gyermekeit a bajban … Ámen

Isteni kinyilatkoztatás Bertha Dudde által

„Kezdetben volt a Szó …. Egy dicsőítő ének a Menny és a Föld Teremtőjének ….

Ti mindannyian az Ő teremtményei vagytok, akik egyvalamikor elvesződtek ….

És Ő nem fog nyugodni mindaddig, míg vissza nem nyerte minden egyes bárányát …“