A napok lerövidítése … Nem hátrány az emberek számára …

BD – 1952.08.25.
5471. – A napok lerövidítése … Nem hátrány az emberek számára …

 

Az emberek szellemi fejlődése csupán legkisebb mértékben halad előre, egy rémisztő állapot következett be, csak kevés ember növeli érettségi fokát, a többség viszont megmarad mindig ugyanazon fokon, láthatóan lefelé irányuló eltérésekkel. És ha nem lett volna az üdvösségi tervben örökségtől fogva meghatározva e Földnek a vége, az a még a magasabb érettségi fokkal rendelkező embereket is újra visszadobná a mélybe. Isten viszont lerövidítette a napokat a kiválasztottak végett … Már nem lehet visszatartani a teljes bomlást és az Istentől való eltávolodást, épp ezért a napok lerövidítése már nem jelent hátrányt a bukott emberiség számára, sőt még megmentést jelent az önmagukért-nehézkesen-kiállóknak, akiknek ijesztően küzdeniük kell, hogy ellenállást tanúsítsanak az alulról jövő megrohamozással szemben.

 

Az emberiség a vége felé halad, mert ezt önmaga gyorsítja fel, mert le lesznek rövidítve a napok a hívők megmentése végett; csak a véget gyorsítja fel, mert világosan felismerhető, hogy nincs már menekülés az emberek számára, és ezért ezeknek nem lesznek lerövidítve a napok, mivel még üdvözültek lehetnek … Véglegesen döntöttek Isten ellensége mellett, és ezért már csak az Ő gyermekei lesznek megsegítve, hogy helyt álljanak e Föld utolsó nyomoridején. És így el fog jönni a megmentés Isten ezen gyermekei számára hirtelen és váratlanul… még mielőtt meginognának, mert a Sátán nem hagyja abba, míg le nem lesz kötözve …

 

Minden lehetőség fel lesz használva előbb az emberiség szellemi fejlődésének támogatása végett … de siker nélkül, mint ahogy azt tudja az Isten örökkévalóság óta … Az emberek nem lesznek elérhetőek se intelemre, se figyelmeztetésre nézve, ők csak egy célt ismernek, hogy örömök és élvezetek között éljenek a Földön, és mindazt, ami ebben meggátolná őket, azt elutasítják és az ellenségüknek tartják. Az Istent kigúnyolják és még jobban az Ő szolgálóit. Eljött azon idő, melyről írva áll: Olyan lesz, mint Noé napjaiban, ettek-ittak-szórakoztak és szórakoztatták magukat … egészen az ítélet napjáig.

 

Valójában már semmit sem veszítenek az emberek, ha a Föld elpusztul, mivel amit birtokolnak, az így értéktelen, és aminek van értéke, arra már nem törekszenek, de minél előbb véget ér ezen emberek élete, annál hamarabb lépnek azon útra, mely egyszer majd újra a magasba vezet … Már nincs sok idő hátra, mert a kiválasztottak végett le lesznek rövidítve a napok … Gondoljatok erre, ha számotokra, kik hűek akartok maradni Istenhez, szinte elviselhetetlenné tűnnek majd az életkörülmények, gondoljatok rá, hogy erőt kapjatok, hogy kitartsatok a végig, és hogy már ne várasson meg titeket sokáig e vég, mert be fog teljesülni az ígéret, hogy az Isten lerövidíti a napokat, a kiválasztottak végett, hogy megsegítse őket az örök üdvösségbe jutáshoz … Ámen

Isteni kinyilatkoztatás Bertha Dudde által

„Kezdetben volt a Szó …. Egy dicsőítő ének a Menny és a Föld Teremtőjének ….

Ti mindannyian az Ő teremtményei vagytok, akik egyvalamikor elvesződtek ….

És Ő nem fog nyugodni mindaddig, míg vissza nem nyerte minden egyes bárányát …“