Krisztus születése …

BD 1958.12.24. Karácsony
7238. – Krisztus születése …

Egyetlen ember sem képes felmérni az isteni szeretet mélyét, ami azáltal fejeződött ki, hogy Földre ereszkedett az Isten Maga, hogy véghez vigye az emberekért a Megváltó Művet. Az emberek mérhetetlen bűnvétke irgalomra bírta Őt, mert azt törleszteni lehetetlen volt maguk a bűnösök által, mivel az Isten szeretete elleni vétkezés a bűn teljes tudatában történt … mivel a lényt „hiánytalansága“ nem engedte felismerni az Isten elleni vétket, hanem mert ezen lények a legvilágosabb fényben álltak és ezért felismerték az Istent annak hatalmában és gyönyörűségében … Azonban nem látták Őt és ezért helyes felismerésük ellenére azt követték, aki maga állt oda (kiadva magát) Istenként és Teremtőként … követték, mert őt láthatták, habár tudták, hogy ő egykor ő is egyik teremtménye volt Isten teremtő akaratának és erejének.

Ebben rejlik a bűn súlyossága, hogy a lények a felismerés fényében álltak és ennek ellenére elfordultak örök kori Istenüktől és Teremtőjüktől. És ezt a nagy vétket nem voltak képesek már leróni, nem tudták már nem megtörténtté tenni a bűnt, ezzel megterheltek maradtak, és már csak egy lehetőség maradt, mégpedig hogy maga az Isten törleszti a bűnt … ami megint csak az isteni igazságosság keretein belül történhetett meg, mivel minden bűn bűnhődést követel, hogy le legyen törlesztve. Ezen bűnhődés elvégzésére az emberiségért, leereszkedett az Isten a Földre és véghez vitte az ember Jézusban a Megváltó Művet …

Isten maga nem tudott szenvedni, de magára akarta venni a szenvedést, amit megérdemelt az emberiség az egykori elfordulás végett Istentől … És ezért vette magára egy ember ezt a szenvedést, Kinek burokjában maga Isten testesült meg … az örök szeretet, Ami ezzel meg akarta hozni az áldozatot, a megváltó áldozatot a nagy bűnért … Egy ember, Kinek szíve teli volt szeretettel, engedte, hogy keresztre feszítsék az egész emberiségért, és egyedül a szeretet vette rá Őt erre a kegyelmi műveletre.

Egy ember minden emberi gyengékkel és félelmekkel megjárt egy keserves földi utat, és a szeretet egyre csak nőtt benne, mert Isten maga volt ebben az emberben, és ezért mindig csak a szeretet határozta meg az ember Jézus beszédét és cselekvését, mint ahogy végül a szeretet járta meg a keserves szenvedés útját is és szenvedett és meghalt a kereszten … Ez nem csupán egy emberi véletlen műve volt, Aki egy előny miatt áldozta fel magát embertársaiért, hanem Őt csupán e kegyelmi művelet iránti szeretet hajtotta, mivel tudta, hogy zárva volt előttük a fénybirodalomba vezető út és zárva is kellett maradnia mindaddig, míg le nem róják előtte bűnvétküket …

Tudta, miből állt az ősbűn és hogy sohasem tudnák önerőből letörleszteni ezt a bűnt. És ezért felajánlotta magát, hogy meghozza Istennek bűnáldozatot, hogy megváltsa embertársait … Valójában a Őbenne lévő szeretet volt az, ami erre ösztönözte; maga az Örök Szeretet volt az, Ami meg akarta váltani az embereket ezen mérhetetlenül súlyos bűn alól, mert magát az Örök Istenséget hordta magában az ember teljes bőségében.

És így értendő Istennek emberré válása, hogy az Örök Szeretet megtestesült egy testben, Aki aszerint készített elő önmagát, hogy az Örök Szeretet lakást tudott venni Őbenne és így mindazt, amit az ember Jézus megtett földi életében, azt valójában Isten maga tette Őbenne … hogy a „szeretet“ határozta meg az ember Jézus akaratát, gondolkodását és cselekvését, tehát szenvedett az ember és meghalt a kereszten, de Isten maga volt ezen emberben, tehát Ő maga vitte végbe a Megváltó Művet. Csak akkor, ha az emberek felfogják, hogy Isten a szeretet, csak akkor fogják fel majd Isten emberré válásának problémáját is, és meg fogják érteni, hogy az Isten és Jézus Krisztus egy, hogy nem két személy, hanem az isteni egységet nem lehet megkételyezni, mivel az emberi burkot a szeretet töltötte ki és ezzel az ember Jézus volt maga az isteni szeretet látható formája, hogy nem egymástól külön lények voltak, hanem éppenséggel Isten Maga.

Csak így oldható meg Isten emberré válásának problémája, de utána könnyű lesz az ember számára elismerni Jézust, és menedékhelyet vesz majd Őnála és magát az Istent fogja felhívni, tehát Őt elismerni. És törölve lesz ősi bűne, mert Isten maga ereszkedett le a Földre ezen ő bűnéért és vitte véghez a Megváltó Művet, a bűnhődés művét … Ámen

 

Isteni kinyilatkoztatás Bertha Dudde által

„Kezdetben volt a Szó …. Egy dicsőítő ének a Menny és a Föld Teremtőjének ….

Ti mindannyian az Ő teremtményei vagytok, akik egyvalamikor elvesződtek ….

És Ő nem fog nyugodni mindaddig, míg vissza nem nyerte minden egyes bárányát …“