Megkezdődött az átváltozás folyamata

 

AZ ÖRÖK SZERETET SZAVA

 

Annyira szeretett gyermekeim, ez az igazság és az igazságosság ideje, a Földre újra visszatérő Isten-Szellem Krisztusának az ideje. Ez a Fény-Szellem felfed minden emberi hibát kivétel nélkül, amiben a vetés és aratás törvénye minden területre kiterjed, melyeknek szükségük van a szabályozásra, az újrarendezésre. Van nektek erre egy jelképes mondásotok: Megtelt a pohár – és a belepottyanó utolsó csepptől túlfolyt!

Az Én szavaimmal mondva: Elég! Szereteterőm és Mindenhatóságom most valóban terjed az Engem követő embergyermekeim szívében és ezzel hozzájárul ahhoz, hogy a földi Új Idők energiája külsőleg is megmutatkozik a jelen történésekben. Úgymond MOST elérkezett a FORDULÓPONT, az Új Korszak kezdete, az egyre fokozottabb Jelenlétem kezdete az Engem már követők szívében.

A vízöntő-korszak rezgése elért egy olyan szintet, ami most felkelti magára a figyelmet és lassacskán akképp kezd hatni, hogy minden területet lefed, ahol nincs és nem lett figyelembe véve a szeretet-parancsolatom. Megkezdődött az átváltozás folyamata.

Szeretett gyermekeim, kik már követnek Engem, hozzájárulnak saját átváltozásukkal, hogy ez megtörténhessen és továbbá is megtörténjen. Mint tudjátok, az „átváltozás“ a tudatotok tágítása által történik. Gyermekeim tudatában azáltal megy végbe az átváltozás, hogy emlékeznek Reám, bensőleg megnyílnak szeretet-erőmnek, miben kérdezni kezdik: „Miért?“. Ezzel megnyílnak a bensőjükben jelen lévő Isteni Szellememnek, aminek bár még nincsenek tudatában, s ami mégis olyan fontos, hogy hathassak szívükben!

A mindent átkaroló, látható és tapasztalható kihatások (következmények) tudatossá teszik az embereknek a saját tehetetlenségüket és az általuk létrehozott földi szerkezettől való függőséget, amiben nélkülözték a szeretetet.

Az emberiség megél most egy olyan történést, ami a semmiből tűnt föl és az egész Földön elterjedt és tovább terjed oly következményekkel, amit a gyermekeim soha nem tartottak lehetőnek.

Annyira szeretett gyermekeim, érezzétek magatokat felkarolva szeretetem által, érezzétek magatokat halk kísérőitek és az Én védelmem és irányításom alatt! Emeljétek tekinteteket Reám és ne engedjétek, hogy a körülöttetek és az egész világon zajló események összezavarjanak benneteket; az csak elrabolja az életenergiátokat!

Nézzetek Reám, amiben a szívetekbe vonultok és teljes bizalomban Hozzám fordultok a tudatában annak, hogy Én, a mennyei Atyátok állandóan jelen vagyok bennetek – a Mindenható vagyok bennetek – és mindent úgy vezetek és irányítok, ami jó nektek és az egész emberiségnek.

Megkezdődött most a Földön, minden idők idejében a tanulási folyamat, ami magával hozza a megváltást, a régmúlttól való elszakadást. Szellemem ott fúj, ahol akar!

Olvassátok Megváltási Tervemet, olyannyira szeretett gyermekeim, és még jobban megértitek és befogadjátok Szavamat.

Szeretet-akaratom most valóban megtörténik a Mennyben, mint a Földön is – és legyen fény, mind ott, ahol jelen van Szellemem, ahol örökkön jelen VAGYOK!

Maradjatok hűségesek Hozzám, a titeket mindenek felett szerető Atyátokhoz! Haladjatok továbbra is teli bizalommal a régmúlttól megváltó atyai kezemen fogva! Mert valóban Én Vagyok bennetek a fény, a szeretet, az Örök Élet – az út és az igazság!

Nélkülem, a bennetek lévő Isten-Szellem Krisztusa nélkül semmit sem tehettek! Ezért kérlek titeket: Reám nézzetek!

Menjetek szívetek csendjébe, érezzétek magatokat felkarolva szeretetem által, mert valóban szeretlek benneteket, feltétel nélkül, és járom veletek – bennetek – az utat, melyet önkéntesen és az áldásommal választottátok ezen átváltozási időben, ahol Új Eget és Új Földet teremtek.

Testvéreitek segítőjeként hagytátok el mennyei hazátokat ezen átváltozási időben – és Én – a bennetek lévő Isten-Szellem Krisztusaként – veletek együtt járom a szeretet-jóság-irgalom útját az egész emberiség javára, teremtésem javára.

Annyira szeretett gyermekeim, engedjétek magatokat vezetni és irányítani az Én, minden régmúlttól megváltó kezemen fogva. Áldásom mindig veletek van, és szereteterőm és mindenhatóságom eltölti egész léteteket az örök LEGYEN által, az örök VAGYOK által. Ámen. Halleluja. Ámen. Ámen. Ámen.

 

Lejegyezve 2020. március 22-én