Mennyei Atyánk szava a „Belső Szó”-t illetően

ikon-biblia-utMondok nektek néhány szót a „Belső Szó” kapcsán felmerülő kérdésre, ami sokakat foglalkoztat.

 

Lássátok, szeretett gyermekeim!

 • Mily gyakran mondtam már nektek, hogy –kivétel nélkül- mindegyikőtök meghallhat Engem a szívében.
 • Mily gyakran mondtam már nektek, hogy mindenki, aki szívében Hozzám jön, az őt szerető Atyájához, Jézus Krisztushoz, az párbeszédet tarthat Velem, hogy kinyilatkoztathassam neki az isteni igazságomat, hogy tanításban részesíthessem, ami kitölti az életét az Én fényemmel.

És mégis oly sokan vannak köztetek, akik úgy vélik, nem hallhatják az Én hangomat, akik túl kevésnek képzelik önmagukat vagy azt hiszik, még nem érték el a megfelelő érettséget.

 

*

Emiatt még egyszer kijelentem nektek egyértelműen: Gyermekeim,

 

mindenki, aki olvassa ezen sorokat,

aki ezáltal be lett vonva tanítás körébe, az rendelkezik azzal a képességgel,

hogy hallja szívében az igazi Atyátok, Jézus Krisztus szavát!
Mindegyikőtök képes rá!

 

És most itt az ideje, hogy mindegyikőtök betérjen a szívébe, hogy véglegesen bezárja a szeretet körét Énvelem, a teremtőjével. Senki sem tudja Nálam jobban, hogy némelyikőtöket visszafogja az önkétely, kétely afelől, vajon képesek-e hallani Engem, kétely afelől, vajon hogyan lehet eljutni odáig és egyáltalán képesek-e rá pont ők.

 

Néhányan közületek viszont túl könnyelműen járnak el. Azokra néznek, akik biztos erővel hallanak Engem – és visszatartják azt a lépést, ami elvezetné őket az önállósághoz az Én szellememben.

 

De lássátok, eljött az ideje, hogy önállóságra törekedjetek.

 

És így most mindegyikőtöket megkérem: Gyere a szívedben Énhozzám, a téged szerető Atyádhoz, és kitölthesselek a szeretetemmel. Itt az ideje, gyermekem, hogy párbeszédbe lépj Velem, hogy vezethesselek téged szavammal minden órában. Te is az Én szellemem igaz gyermeke vagy!

 

Így szólj Hozzám a szívedben, hogy kitölthesselek a szavammal.

 

Némelyikőtök most azt kérdi, miért is szóljon Hozzám? Egyszerűen csak úgy szólhatok hozzá, és csak fülelniük kellene.

 

Nos, lássátok gyermekeim, mindez így értendő:

 • Ha mély hitben szólítotok meg a szívetekben és kéritek az Én szavamat, ezzel élénken kifejezitek vágyatokat a Velem való párbeszédre.

 

 • Ez az élénk, tudatos, önálló keresés és kérdezés az Én szavam után az, amit kívánok tőletek, gyermekeim.
 • Nem tétlen kivárás, hanem élénk odafordulás és kérdezés az, ami szükséges. És ha ezt a szívetekben teszitek, kitöltelek benneteket a szavammal.

 

Tehát irányítsátok a gondolaitokat nyugodt, feszültségmentes módon a szívetekbe, az életetek igazi, szentesített központjába. Ajándékozzatok meg szeretetetekkel és szólítsatok meg Engem tudatosan.

 

 • Feltehettek Nekem egy bizonyos kérdést.
 • De a következő módon is megszólíthattok Engem:

 

„Szeretett Atyám, Jézus Krisztus,

 teli örömmel készen állok fogadni a Te szavadat.

Itéznéd-e hozzám szavadat, Atyám?”

 

Ha ezeket a szavakat telis mély hittel kimondjátok vagy leírjátok, megnyílik szívetek az Én szavam előtt – és kitöltelek benneteket a szavammal.

 

Tehát mély hittel szólítsatok meg,

és fogadni fogjátok szavamat a bensőtökben.

 

*

 

Most megint vannak néhányan, kik kérdik: A megszólítás rendben van, de aztán miféleképp fogom meghallani az Atyám szavát? Beszélni fog hozzám egy hangos hang, vagy netalán a szellemi szemeim előtt fogom látni az Atyát, Jézust, ahogy beszél hozzám?

 

 • Lássátok gyermekeim, néhányan közületek –kétségtelenül kevesen-, akik már nagyon előrehaladtak fejlődésükben, meghallják önmagukban a hangomat.
 • A túlnyomó többséghez viszont a gondolatukon keresztül beszélek. Szívből feltörő gondolatok formájában intézem Hozzájuk a szavamat.
 • Egyre fel csak hosszasabb gyakorlás után fogja meghallani minden gyermekem a hangos szavamat önmagában. De addigis a gondolataikon keresztül szólok hozzájuk.

 

Lássátok szeretett gyermekeim, így törekedjetek meghallani az Én szavamat és tegyétek ezt az elején –kérlek benneteket- írásos formában.

 

A felvétel ezen módja erősíti az összpontosítást, és újra és újra elolvashatjátok a szavamat, ha szükségét érzitek.

 

Üljetek le és következőképp járjatok el:

 • Legelőször is aképp szólítsatok meg Engem, ahogy ezt az imént említettem.
 • Vessetek papírra minden szót, ahogyan megszólítotok, aztán szünet nélkül folytassátok és minden szót jegyezzetek fel.
 • Ne tartsatok nagyobb szünetet azon elkerülésére, nehogy önmagatok befolyásoljátok a felszálló szavakat.

 

Tehát szólítsatok meg, gyermekeim, és adjátok át magatokat Nekem teljes mértékben, hogy kitölthesselek benneteket a szavammal. Legyetek bátrak és jegyezzetek fel minden szót, anélkül, hogy írás közben elgondolkodnátok a jelentésén. Mert lássátok, szavaim a szívből szállnak fel, és ne korlátozza őket az eszme.

 

Ha valakinél is belekerül az elején saját gondolat, úgy azt az utólagos átolvasás közben felmutatom neki.

 

Következetes gyakorlással a hangomat egyre tisztábban fogadjátok, mert lássátok: Itt is –mint mindenütt- gyakorlat teszi a mestert.

 

*

 

Üljetek hát le írni, szólítsatok meg a szívetekben, gyermekeim, és füleljétek a szavamat, ami a gondolataitokon keresztül jut el hozzátok. Aztán vezethetlek benneteket közvetlen módon és átadhatom nektek azt a tanítást, amire szükségetek van.

Vélemény, hozzászólás?