Mi alapján?

Üzenet a világnak 2021. december 16-án

 

 

Léteznek köztetek úgynevezett szerencsétlen flótások, ők azok, akiknek látszólag semmi sem sikerül, akik nehéz helyzetekbe kerülnek és nehéz feladatokat kapnak. Úgy mondják, nem jó hozzájuk a sors. Keményen éri őket az élet, mivel semmi sem tűnik javukra válni.

 

És emellett vannak azok, akiket az egyik szerencse a másik után ér, akik számára látszólag egyszerűen és könnyedén esik minden. Ezek a vagyonosok, az élet szerencsései, ezek a szerencsebogarak. Ezek azok, akik elé minden odapottyan mindenféle megerőltetés nélkül, és akik az élet napos oldalán állnak. Ezek azok, akiket soha el nem kapnak, akik mindig kibújnak a dolgok alól, mindenféle megerőltetés nélkül eléjük pottyan minden.

 

Most azt kérdem tőletek: Hogyan értékelitek ezt? Előnyben részesül-e az egyik, közelebb van-e Istenhez és Ő jobban szereti őt?

 

A szerencsebogár az, aki közelebb áll Istenhez és ezért jönnek be a lépései? És az, akit sorscsapás ér, ő lenne az, akihez az Isten nem annyira kedves, aki tévúton jár? Ő lenne az, akinek különlegesen sok a tanulni valója, mivel, talán az előző életében, túl sok mindent elrontott?

 

Kérdem tőletek: Úgy vélitek megítélhetitek ezt? Mi alapján hoztok ítéletet?

 

Vajon úgy van-e, hogy azzal történik jó, aki a jót kívánja és cselekszi? Ez lenne a jele annak, hogy bejön, azért, mert mindent jól csinált? Vagy netán ez lenne a különleges kegyelme Istennek, ha valaki előtt minden ajtó nyitva áll és minden eszköz kiterül előtte? Isten ezzel kiemelkedően ellátja őt?

 

Engem is kiemelkedően ellátott volna utamon? Nyitva állt előttem minden ajtó? Különlegesen vagyonos és képzett voltam?

 

Azt tanítottam nektek: Boldogok vagytok, ha kigúnyolnak, kicsúfolnak, üldöznek titeket és minden rosszat rátok fognak Én érettem. Tanítottam nektek a másik arc odatartását, ami magában foglalja és éppúgy kijelenti, hogy az ellenség oda fog ütni. És mi a helyzet az ősapákkal a történelemben, népem eredettörténetében? Nem éppen azoknak kellett szenvedést viselniük és elviselniük, vizsgáztatva lenniük, akik Én velem vonultak? És hogy volt ez a prófétákkal?

 

Az anyáktól elvették a gyermekeket, az apának készen kellett állnia fia feláldozására. Az Istenhez hű, neki meg hatalmas hajót kellett építenie, anélkül, hogy tudná mire, vak bizalommal az Atyja, az Istene parancsára.

 

Tanuljátok meglátni, kinek a szemével ítélitek meg a saját sorsotokat! Nehézségek és fájdalmak közepett vagytok, és azt kívánjátok, legyetek újra egészségesek és gondtalanok. Egyet s azt nem tudtok megtenni, elégedetlenkedtek, mert ez meg az nem sikerül.

 

Azt kérdem tőletek: Kinek a szemével ítélkeztek? Minek alapján?

 

Az ember saját véleménye szerint ítélkezik és ezzel értékeli, hogy valami jó-e vagy sem. De Én azt mondom nektek: A lelketek az, mely megcsinálta az életterveteket, egyben tanterveteket, ő tervezte meg a köztes megállókat és adta fel nektek a feladatokat. S mindezt teljes megfelelésben gondolkodásmódotokkal, képességeitekkel, feladataitokkal, beárnyékoltságaitokkal és tudatszintetekkel, finoman ráhangolva, mérlegelve, hogy felismerésbe vezessen titeket. És ha látszólag semmi sem jut el hozzátok és semmit sem engedhettek meg magatoknak, fontoljátok csak meg, nem-e lehetne ez másképp? Egy erős lélek különlegesen világos mércét választ. Olyan tervet hoz létre, melyben érvényt kap a tanulás, s melyben lehetőleg ne kerüljön le az útjáról, bensőjének az útjáról, ami a lélek kincseihez és gazdagságaihoz vezeti őt, a belső vagyonhoz, a mennyek erejébe és gyönyörűségébe, Istennek az országába. Nem-e jelentene különleges kegyelmet, ha nem csábítana el ezen világ gazdagsága, ha nem helyezne hatalomra?

 

A ti értékrendszeretek az az árnyékvilágé, és a szellemi úton elért sikert és sikertelenséget sokatok az ellenfél értékrendszerével és értékelésével méri. Ha úgy tűnik semmi sem sikerül, akkor elveszítik bátorságukat, elveszítik erejüket és szétmorzsolódnak. Kétségbe esnek, kételkednek, és kétségükben Istenhez könyörögnek megsegítésükért.

 

De Én azt kérdezem tőletek: Hogyan segítsen rajtatok, ha az álláspontotokat a világ szemével, az ellenteremtés mércéjével és értékeivel méritek és értékelitek?

 

Méréseitek és értékeléseitek eredményeinek köze sincs Ő hozzá!

 

És ha így mértek és értékeltek, azt mondom nektek: Nem ismertek Engem és nem ismeritek az Atyát sem! Értsétek és tudatosuljon bennetek, hogy ha rabjai vagytok ennek a kétségbeesésnek, nem is lehetnétek messzebb Istentől.

 

És most ne vonuljatok önsajnálatba, hanem fogjátok fel a kulcsfontosságot, a váltáspontot, amit felfogni számít: A ti álláspontotok nem az Isten országa, nem az Ő törvényei, nem az Ő értékei, nem az Ő hangja, mert az Ő országa nem e világi, ne kövessétek a világi törvényeket és ne rendeljétek alá magatokat az emberek értékrendszerének!

 

Ó, bárcsak megértenétek a megfordítást, a tükröződést, ami olyannyira megnehezíti számotokra a lét és a látszat egymástól való megkülönböztetését és különválasztását. Tudjátok, az Enyéimnek, nekik sorscsapásokat kell elviselniük, gúnyt kell eltűrniük, hinni fognak akkor is, ha látszólag nem jön teljesül, megfognak tanulni bízni akkor is, bár nem is tudják hogyan, mert Én reám építenek, egyedül Én reám, és ez az, ami kiemeli őket, és ami megfosztja vonzásától az anyagot. Bensőjükben megtanulnak Én reám helyezni a hangsúlyt, teljes egészében Én reám, és meg fogják látni, és ezzel meg fogják érteni, hogy az Én nálam, az Én értékrendszeremben, Isten törvényében mindig beteljesedik és mindig igazságos, akkor is ha máshogy látszik.

 

A megkülönböztetés képességét csak is az tanulhatja el, aki mindkettőt ismeri, az, aki ismeri az isteni törvényeket és törvényszerűségeket, a szellemi értékeket, aki elnyerte a képességet és ez alapján cselekszik, akiben tudatos a szellemi eredete és eggyé vált a szellemi önével, és újra odaadja, hogy belépjen az isteni szolgálat önzetlenségébe. Akkorra már megküzdött ezen világosságon át az Én igazságomért, ami leleplezi a megtévesztés hazugságát, ami felismeri a kecsességek játszmáit és megérti a rendszerek hatalmát és hatalomgyakorlását. Látása mindent átkaroló és ezzel tudni fog megkülönböztetni létben és látszatban, jóban és rosszban, igazságban és valóságban. Ez a felismerés gyümölcse, ami meghozta benne ezt a felismerést, az Istenhez való távolság keserű megtapasztalásában és az istenközelség édes megélésében.

 

Nézzétek, ó nézzétek, mekkora szükség van az Én megismerésemre, Isten megismerésére, az Ő törvényeinek és isteni törvényszerűségeinek, az utamnak és tanításomnak a megértésére. Szükségetek van rá, hogy különbséget tudjatok tenni!

 

Ismerem a titkaitokat, tudok a megtévesztéseitekről, melyekben meghazudtoljátok önmagatokat, ismerem a bizalmatlanságot és a tűrésképtelenséget. Ismerem a ti kisebb és nagyobb bűneiteket és ha ezek jobban tudatosulnának bennetek, jobban fel tudnátok ismerni a megtévesztéseiteket is.

A Harmadik Idő

Én, az Istenetek és mennyei Atyátok újra megemelem Szavam a Harmadik Időben,

megtisztult és letisztult csatornákon keresztül, a Harmadik Időben adott üzenetek által,

szellemtől szellemhez, amelybe Krisztus elvezeti a követőit.