Nézd, nálatok vagyok minden nap …

BD – 1952.09.05.
5480. – Nézd, nálatok vagyok minden nap …

 

Nézd, veletek vagyok minden nap a világ végéig … Nem hagylak egyedül titeket embereket, mert tudom, hogy akkor elvesznétek, mivel egyedül képtelenek vagytok teljesíteni földi feladatotokat … Leereszkedtem Földre, mert tudtam ezt az örökkévalóság óta, hogy védtelenül kiszolgáltatottjai voltatok annak, kinek az akarata életre hívott titeket az isteni erő felhasználásával és mert segíteni akartam nektek a szolgaság ellen. Újra felemelkedtem a mennybe, távoznom kellett közületek emberként, nem maradhattam örökkön köztetek emberek között testben, de megígértem nektek a szellememet, ki köztetek marad aztán a világ végéig …

 

Testileg bár nem vagyok már köztetek, de szellemileg szüntelenül és állandóan, úgy hogy soha nem kell elhagyatottnak éreznetek magatokat Ő általa, Aki valóban segítőtök lehet minden bajban. Hívjatok fel Engem, mire fel tudatosan védelmem alá vonultok, és állandó jelleggel maradjon bennetek tudatos a jelenlétem, és urai lesztek minden földi és szellemi vészhelyzetnek, mivel akkor azt Velem együtt teszitek, és Én kísérni akarom minden lépéseteket, sosem vagytok egyedül … feltéve, hogy nem akartok egyedül maradni, és teljesen a ti döntésetekre van bízva, kihez akartok csatlakozni, Hozzám vagy az ellenfelemhez …

 

Ő mindig nálatok lesz, gyötörni fog titeket vagy magához fog csábítani … Én viszont állandóan készen állok védelmet biztosítani nektek ő ellen, ha ti magatok akarjátok. De mivel döntő a ti akaratotok, nem avatkozok be láthatóan, ha gyötör titeket, hanem megvárom a hívásotokat, amit Felém kell küldenetek szellemben és igazságban, hogy bármikor meg legyetek hallgatva. Nálatok vagyok a világ végéig … Mily vigasztaló ígéret rejlik ezen szavakban, hogy soha sem kell magatokat magányosan éreznetek, hogy soha sem vagytok elhagyatva azon hatalomtól, Ami mindenre képes és akar is, mert szeret titeket … Ami csak a ti hívásotokra vár, hogy boldogíthasson titeket jelenlétével és megadja nektek mindazt, amire szükségetek van … Fényt és erőt, szeretetet és kegyelmet mértéktelenül … Ámen

 

Isteni kinyilatkoztatás Bertha Dudde által

„Kezdetben volt a Szó …. Egy dicsőítő ének a Menny és a Föld Teremtőjének ….

Ti mindannyian az Ő teremtményei vagytok, akik egyvalamikor elvesződtek ….

És Ő nem fog nyugodni mindaddig, míg vissza nem nyerte minden egyes bárányát …“