Nyertesek és vesztesek

Üzenet a világnak 2020. augusztus 29-én

 

 

Názáreti Jézusként azt mondtam: Én vagyok az út, az igazság és az élet, senki sem jut el az Atyához, csakis Általam. És így újra és újra elismétlem ezen szavakat, hogy megtanuljatok a mélyrére járni és megérteni. Legyen tudatos számotokra ezen szavam. Mit gondoltok róla? Vajon megfelel-e az igazságnak? Lehet-e egyáltalán? Miért is mondanék olyat, amit istenkáromlásként lehetett a szememre vetni és az életembe került? Az igazság volt ez akkoriban is és ma is, ami kimondtam. Ismerjétek fel azonban, a világ rendszerei nem akarják az igazságot, mivel hazugságra és megtévesztésre épültek, és akik kimondják az igazságot, azok veszélybe kerülnek. Hírnevüket tönkreteszik, méltóságukat sárba tiporják és a becsületüket bemocskolják. Világotok minden körében és rendszerében mindennapos ez a gépezet. Akik még hisznek a jóban, az igazságosságban és az igazságban és tesznek érte, azokat pellengérre állítják és gátlástalanul átverik és mindenki szeme láttára megkülönböztetik. Így az árnyékvilágban mindent szabad, csak az igazságot kimondani nem, vagy feltenni bíráló és jogos kérdéseket. Egyre inkább betiltják a saját véleményt vagy a más véleményt. Mennyire csaló a képzelet, amiben éltek, amit felépítettetek magatoknak és ami kártyavárhoz hasonlóan összeomlik majd felettetek.

 

Minden az otthonaitokban és iskoláitokban veszi kezdetét, ahol a gyermekeket nem tanítják meg tiszteletre és erkölcsre, nem szólítják fel őket egyenességre, tisztelettartásra felnőttekkel szemben, ami nem csak apára és anyára érvényes a negyedik parancsolatban, hanem általánosan minden felnőttre. Minden joghoz kötelesség párosul. Ha ezt nem tartják egyensúlyban, akkor nem talál kapaszkodót a gyermek, mivel nem kell betartania szabályokat és nem ismer határt! Mostanság egy eltúlzott önrendelkezési jogban vélik magukat sokan. Egy önmegvalósulási őrületben gyermekeitek zsarnokokká válnak, akik megtanulják saját érdekükre befogni az apákat és anyákat és pontosan tudják, kit foghatnak be céljuk elérésére, akik nem ismerik el a határokat, és állandóan harci állapotban állnak és nyerni akarnak bűntudat és együttérzés nélkül. Számukra csakis az erőmegmérettetés fontos. Pont azok, akik tartást tanúsítanak, ők azok, akiket élvezettel kihívnak. Ezen emberek legyőzése különleges élvezetet képez számukra, mivel ők ravaszok, agyafúrtak, teli ármányossággal és kijátsszák egymás ellen a jóhiszeműeket. Ez a játék, másikak játéka, így fejezném ki Magam. Ezt a játékot kell felismerni, olyan játékként, amiben vannak nyertesek és vannak vesztesek. Amíg az áldozatok nem ismerik ezt fel, addig ők tovább játszanak. Tudjátok, ezen üzelmekről is egyre több leleplezés kerül majd napvilágra. Napra kerülnek a fény által és igazságszolgáltatás történik. Legyetek benne biztosak, egyetlen egy cselekedet sem lesz a szőnyeg alá söpörve és egy sem marad következmény nélkül, mert az ok és okozat törvénye is az ember, minden ember figyelmébe kerül. Ez egy nagyon nehéz és fájdalmas út, ez az önfelismerés útja, mi tele van szégyennel, megalázással, melyen felismeri az ember, hogy amit a felebarátjával tett, azt magának kell hordania. Ki hallgatta el ezt az igazságot az emberek elől? Ki tanította nekik, hogy aki kellően ravasz, agyafúrt és ármányos és képes ezzel másokat megtéveszteni, annak nem kell viselnie tetteinek következményeit? Kérdem tőletek: Ki? Az Én tanításom más, az Én tanításom az önfelismerésbe vezet és a saját gondolkodás és cselekvés önfelelősségébe. Az Én tanításom a Tízparancsolat és a Hegyi Beszéd teljesítésébe vezet, ami a legjobb fogalmazvány, a legeslegjobb irányelv, ami kivezet ezen árnyékbirodalomban töltött életből, fájdalomból és szenvedésből, ami nem ígér boldog életet ezen a Földön, mert a Föld csupán egy oktatási bolygó. Tanuljátok meg a leckét, ti emberek, és haladjatok bátran és erőteljesen előre. Én vagyok az út, az igazság és elvezetlek benneteket az örök életbe, vissza a hazába, vissza az Atyánkhoz, vissza az Istenhez és a Teremtőhöz. Teljes vágyódással vár mindenkire, akik még távol vannak Tőle.

 

A Harmadik Idő

Én, az Istenetek és mennyei Atyátok újra megemelem Szavam a Harmadik Időben,

megtisztult és letisztult csatornákon keresztül, a Harmadik Időben adott üzenetek által,

szellemtől szellemhez, amelybe Krisztus elvezeti a követőit.