Sokkal többre van szükség

Üzenet a világnak 2020. augusztus 31-én

 

 

Én vagyok az újra eljött Krisztus, megemelem Szavam, ami az igazság és figyelmeztetlek titeket komolysággal és a legnagyobb aggodalommal:

 

Ti emberek, rossz utakon jártok. Igazságosságot, szabadságot, egyenlőséget és békét követeltek, utcára vonultok fajmegkülönböztetés és erőszak elleni tiltakozásokra, eközben nem ismeritek és fogjátok fel, hogy ezzel azok kezébe játszotok, akik meggyőződése, hogy a rendet csakis erőszakkal lehet visszaállítani. Ti, akik igazságosságot és egyenlőséget követeltek, látjátok, a tüntetések és tiltakozások vezetnek azon zavargásokhoz, melyek közepett találjátok magatokat. És most tegyétek fel a kérdést, vajon lehet-e, vajon ez lenne a helyes és jó út, ami a változásokhoz vezet? Sokszor, már nagyon sokszor megjártátok ezt az utat, ami forradalomban és zűrzavarban torkollik, dühkitörésekben és ellenséges átvételekben, háborúban, fájdalomban és szenvedésben. Ezt követően újra kezdődik a játszma, csupán más hatalmi viszonyok közepett. Azok, akik áldozatok voltak, ezután tettesekké válnak, az ő eszményképük szintúgy rendszerek, melyek egymás ellen küzdenek, azonban nem vezetnek jobb, igazságosabb világba.

 

Minden népek anyái imádkoznak fiaikért és leányaikért, és igazságosságot és békét kérnek gyermekeik, országuk, sőt az egész világ számára! Mindegyik félnek, mindegyik népnek, mindegyik fajnak vannak anyái, mindegyikük segítséget vár Tőlem, Krisztustól, és Istenetektől és Teremtőtöktől. Az anyák feladata a gyermekek felnevelése és tanítása, az alapok szívükbe fektetése. Mint ezek a tisztelet, a megbecsülés, a megtűrés és megértés, a nyitottság, az egyenesség és az igazságosság alapjai. Éppúgy az önbecsülés alapjait is az önkibontakozás egészséges mértékben történő támogatására és elősegítésére. Az egészséges mértéket az emberiség azonban már rég elhagyta. Megtanulta: Az erősebb győz és a ravaszabb jut célba! Megtévesztés és hazugság a helyes eszköz és szentesíti őket a cél.

 

És ha most tiltakoztok, és a saját beszűkült igazságotok pellengérére állítanátok tanításomat és szavaimat, így ez teljesen világosan felmutatja nektek, hogy még tettestársak vagytok és nem vagytok képesek az énetek megtévesztése mögé tekinteni, vakok vagytok, akiket vak vezetők vezetnek, akik okosnak vélik magukat és mégis leragadtak az emberi szellemük beszűkült tudatában! Mélyüljetek el a Jelenidőkre adott üzeneteimben és a 2000 évvel ezelőtti tanításom üzenetébe, a kettő egy és ugyanaz, és újra azt mondom nektek: Az Én országom ne e világi! Halljátok ezen szavaimat, elérik mindazokat, akiket elérni hivatottak. Beharangozzák a szellem nagy forradalmát, aki képes ezt felfogni, az fogja fel, aki képes hinni benne, az vonuljon a bensőjébe és meg fog ismerni Engem. 2000 évetek volt rá, hányszor volt más dolgotok? Hányszor döntöttetek az igazságom és valóságom ellen? Most azonban bezárul az időablak, külön lesz választva. És azoknak, akik azt hitték, hogy szégyentelenül és gátlástalanul átléphetik a parancsolatokat és a törvényt, hogy kizsákmányolhatják és elnyomhatják a felebarátaikat, épp ahogy tetszik nekik, azoknak azt mondom: Vége van, tetteitek követnek benneteket!

 

Egyidőben Én, Krisztus, felhívom követőimet: Ne vonuljatok az utcákra, vonuljatok a bensőtökbe, Engem hívjatok fel és megélitek az Én válaszomat és az az Én vezetésemet. Az Isten Fia vagyok, beszélek hozzátok és tanítalak titeket, ha úgy akarjátok. Halljátok ezen szavaimat és üzeneteimet!

 

Fogjátok fel, igen fogjatok fel mindent, ami az egymással való ellenességbe vezet, az nincs az Isten szellemében, az nem felel meg az Engem való követésnek, és nem áll az Atya akaratában. Jó kezdeményezéseket látok, de ennél sokkal többre van szükség! Mindenki, akik belátást nyer az igazságról és mindazok üzelmeikről, akik a legjobb szándékot színlelik, az látó lesz. Ez a Harmadik Korszak csodája, megtanulni meglátni, ki áll e világ rendszerei mögött és bennük, és mely energia hajtja meg a nagy világszínházat! És újból mondom nektek: Az Én országom nem e világi! És ezen szavaimon is gondolkodjatok el, járjatok a mélyére, hogy valóságosan hallókká váljatok. Ismerjétek fel, hol és hogyan hódol még minden egyén a külső világának, hol remél megbecsülést és dicséretet azoktól, akik már rég elvesztették becsületüket, méltóságukat és lelküket. Tudjátok, az Én utam meggyógyítja a lelketeket, felmutatja a kiutat a szenvedésből és ínségből, csalódottságból és kihasználtságból: Az Én utam és tanításom forradalmi, az Én utam maga a tiltakozás, tiltakozni vonulás helyett, nem követel semmit sem a felebaráttól, a kormánytól, ti magatoktól viszont mindent megkövetel! És valóban, valóban, azt mondom nektek, ez az út a legnagyobb kihívás, amit e Földön ki kell állni. És ezzel bezárul majd a kör, melyen belül ti emberek fivérekké és nővérekké váltok, népek és fajok barátságban összefognak és hazafelé igyekeznek, az Atya birodalmába, akihez mindannyian tartoztok! Ez a követelményem követőim felé – nem több, sem kevesebb!

 

Ez a feladatotok nektek, kik komolyan veszitek ezen üzeneteimet és felismeritek az igazságot, ez a feladatotok belépni ezen szolgálatba, ez a Harmadik Időszak istentisztelete. Én, Krisztus megemelem szavam olyan források által, akik az Én szolgálatomban járták az utat, akik hálásan elfogadták a megváltó erőmet a tisztulás folyamán és teljesítették a keresztút megpróbáltatásait. Én, Krisztus, sok szívben megszólalok, vezetek és tanítok a közvetlen szó által. Azok, akik engedik magukat vezetni, azokat bevezetem az igazságba, az önfelismerésbe, bűnbe és bűnhődésbe és a minden rossztól való megváltásba! Ki fogtok szállni az újjászületés kerekéből, az e világba történő visszajövetel kerekéből, mely az ellenteremtés világa, nem az Enyém. Követőiségem az isteni rend, igazságosság és igazság alá állítottam és állítom, semmi köze nincsen a ti világi törvényetekhez, a ti világi rendetekhez, és a hazugságra és megtévesztésre épülő birodalmatokhoz! Tegyétek fel magatoknak a kérdést, melyik jogban lettek kiképezve bíráitok? Melyik iskolában lettek oktatva? És igazából mennyire szabad és független az ő ítélethozataluk? Itt is csak nyerésről és vesztésről van szó, kevésbé jogról és igazságosságról vagy akár igazságról. A bűn ott veszi kezdetét, ahol tudatos beszéd, tevékenykedés vagy cselekvés történik az Isten Parancsolatai ellen. Ez belevésődik az életkönyvetekbe és adott időben elnyeri a kihatását. Aki hazugságot vet, az hazugságot fog aratni! Aki jogtalanságot mond, jogtalanságot fog aratni, aki gyűlöletet vet, az gyűlöletet fog aratni. Úgy él az emberiség, mintha soha nem hallott volna erről és eközben tényleg úgy véli magáról, hogy okos és fejlett!

 

Tudjátok, fordult a lap, és ha már nem tudtok arról, ami megjövendölt, akkor nem tudtok majd tájékozódni sem mindabban, amivel szembesülni fog az emberiség és ami már lendületbe jött. Az Isten nem engedi, hogy megcsúfolják és az Én nevem is újra helyre lesz állítva mint Jézus, a Krisztus, mégpedig azok által, akik hűségesek maradtak Hozzám. Én, az újra eljött Krisztus, a mennyek, az igazság és az igazságosság hatalmával beszélek, és hogy hisziteke-e, az mindenkinek az önfelelősségében nyugszik. Tujátok, lejárt a kegyelmi idő, feltört a hetedik pecsét és a mennyek csendje, ami elérte már a Földet is, most éppúgy a végére jár. Ha továbbra is vitáztok arról ami lehet vagy sem, tegyétek, amit tennetek kell!

 

És ti, hűségeseim, engedjétek el, amin nem tudtok változtatni, engedjétek szabadjára az élet folyamát, Velem együtt vegyétek magatokra ti is az emberek látszatvilágát, melyben bábukhoz hasonlóan átadták magukat az ellenteremtésnek vagy aktívan szerepet vállaltak és továbbá is szerepet vállalnak az óriások és a megtévesztés kártevő játékában.

 

Mindazoknak, akik felébrednek, azt ajánlom nagy aggodalomban: Változzatok meg, igen újuljatok meg, változtassatok gondolkodásotokon és forduljatok vissza! Szavaim képezik a mentőövet, amit kihajítok felétek, ezen üzeneteimben, magyarázataimban és belátásaimban. Melyik ember merne ekképp beszélni? Melyik ember lenne képes beszélni hozzátok ezen igazságban? Melyik ember akarná kimondani ezen szavaimat? Így kérdezzétek magatokat, és legyetek őszinték magatok előtt úgymint Én előttem, ki tenné ezt Értem közületek? Azok, akik útra keltek az Én helyreállításomban, és hűséget tanúsítani Nekem mindenben és minden körülmény alatt! Az Atya talapzatra állítja majd a fényüket, mivel megalázkodnak, viszont azokat, akik kitűnnek és önmagukat emelik magasra, azok megaláztatásban részesülnek majd. És valóban, valóban, azt mondom nektek újra és mindaddig, míg hinni akarjátok: Senki sem jut az Atyához, csakis Általam!

 

A Harmadik Idő

Én, az Istenetek és mennyei Atyátok újra megemelem Szavam a Harmadik Időben,

megtisztult és letisztult csatornákon keresztül, a Harmadik Időben adott üzenetek által,

szellemtől szellemhez, amelybe Krisztus elvezeti a követőit.