A három óriás

Üzenet a világnak 2020. április 19-én

 

 

Az ellenteremtés három óriása: Hatalom, gazdagság és megtévesztés

 

Az első óriás: A hatalom, az uralkodó, a csináló, az erőszak

 

A második óriás: A gazdagság, a mammon, a lelkiismeretlen

 

A harmadik óriás: A megtévesztés, Babilon szajhája, a gátlástalan

 

Tudd, ezen világ hatalmai olyanok, mint két fivér: Az okosabb és az erősebb. Az egyik az erőre bízza magát – az erősebb erejére, győzelemre és vereségre. A másik az eszére épít – a logikára, a tudásra, tervére és ravaszságára. A nővér ezen szövetségben a csábításra, a megtévesztésre, a befolyásolási képességére, előérzetére épít, mellyel nagy ravaszsággal képes megbabrálni és irányítani és megemeli önmagát vezetői posztba, és az Én nevemben lép fel olyan vezetés alatt, mely nem az Enyém.

 

Ismerjétek fel, ez a három óriás együtt építette fel az ellenteremtést, amiben éltek. Most eljött az idő, mert Én, Krisztus, elindultam győzelmi menetelemen az ellenteremtésbe, s most lelepleződésre kerül jelen időbeni eszközöm által! Nagy belső megerőltetéssel és összpontosítással lehetővé vált ez a látás, ez a belátás és rálátás, amiben most a világ részesül.

 

Valóban, valóban, ezen szavaimmal intelek titeket: Ismerjétek fel a játszmáit, mégpedig a hatalom, a mammon és a megtévesztés játszmáit! Élezzétek tekinteteteket és észlelőképességeteket és hagyjátok abba végre az óriások támogatását! Nincsen semleges talaj a Földön, bele vagytok szőve, mondhatni becsempészve az ellenfélhez tartozó birodalom rendszereibe. Ez a bukásvilág, ami egy ellenteremtést épített fel magának. Ez mindaddig fennáll, míg emberek vannak, kik támogatják erejükkel ezt a birodalmat. Emiatt kapjátok ezt a felvilágosítást, emiatt vagytok ti azok, akik belátást és rálátást kaptok. Ó, lássátok, meg kellett ezt tapasztalnotok, hogy megtanuljátok megérteni, tapasztalás által megismerni az igazságot.

 

Az első óriás, a csináló, a hatalmat szolgálja. E hatalomért veti be magát, ezért harcol és meghódít, ezért vett birtokba. Megvédi a hatalmat és mindent, ami hozzá tartozik. Kinek adatott ez a hatalom? Ők a hatalmon lévők, az egyedül uralkodók, a megvesztegethető politikusok, királyi házak és ezek grófjai és hercegei, akik seregei kivonultak és elfoglaltak országokat és alattvalóikká tettek népeket. Az uralkodó uralkodik, ő az erősebb és legyőzi azokat, akik gyengébbek. Uralkodik, és úgy véli joga van hozzá. Van neki hadvezére, serege, katonája, van udvartartása, kegyence, földbirtoka és java. S főleg vannak főleg alattvalói, a gyengék, akik örülhetnek, hogy hódolhatnak neki, szolgálatában állhatnak, dolgozhatnak neki. Legyenek hálásak neki a védelemért és a biztonságért, amit megad nekik. A hatalom, az uralkodók és a kormányok rendelkeznek őrökkel és titkosszolgálatokkal, kémekkel, besúgókkal is, akik ellenőriznek, kikémkednek, az alvilágban tevékenykednek és gondolkodás nélkül bevetnek erőszakot és megkerülik a törvényeket. Ezek jól fizetett ügynökök, bárhol mozoghatnak, mégse tűnnek fel sehol, viszont igyekeznek megtartani uralkodóik hatalmát, kiépíteni befolyását és kifejleszteni új tervet még több hatalom megkaparintásáért.

 

A második óriás a gazdagság, a pénz, a mammon és a vele való üzletelés. A bankok és gazdaság ezen rendszerében a birtoklásról van szó, és arról, aki birtokol. Szüksége van segédekre, akik kezelik a tulajdont és a birtokot, azt ravaszan és ügyesen gyarapítják, védelmezik és minden eszközzel megvédik. Tehát ennek a rendszernek is szüksége van segédekre és segédek segédeire. Ezek azok, akik mindent pénzé akarnak tenni. Azok, akik bankokban és a tőzsdén nyereséggel spekulálnak. Ők támasztják a gazdaságot, mindenből kivonják az értékadást, lekötnek szerződésekkel, öröklési és eladási előjogokkal, és ezzel biztosítják maguk gazdagságát, melynek következménye nagy befolyással jár nemzedékeken keresztül, sőt, nem állnak meg még az alapellátás előtt sem, ami a víz, a gabona, az emberiség élelme. Ezen rendszerük védelmében, melyben szétválasszák az «enyém» és a «tiéd», szükségük van bírókra, ügyvédekre, közjegyzőkre és kezelőkre, kik őket szolgálják, igen a jobbágyaik. Ezek az úgynevezett tanultak, akik a gazdagok javára kidolgozzák a törvényeket, előterjesztik és bevezetik őket az uralkodók hatalmával. Eközben kéz a kézben együtt dolgozik mindkét óriás, s sokszor egyik kéz a másikat mossa. A mammon ezen segédeiknek is vannak rajongóik. A segédek segédei is ugyanazokkal az eszközökkel dolgoznak, segítenek az alattvalóiknak, a népnek, a kis embereknek és adnak nekik valamennyit a bőségesen tálalt asztalról, amiben kölcsönt és jelzálogot adnak nekik. A «nagylelkűség» gesztusát viszont kamattal és kamatos kamattal fizettetik meg, s így karmaikban tartják őket áldozatként és függőkké teszik őket. A gazdagság emiatt is a szépek és a kívánatosak piactere, azoké, akik kimutatják testiségüket és sokszor mindent megadnak azért, hogy részesei lehessenek a társadalomnak és feljebb jussanak luxusban és csillogásban és glóriában.

 

A harmadik rendszer az a megtévesztésé. János jelenésében Babilon szajhájának hívják. Ezek azok, akik szintén felépítették a saját uralkodói és hatalmi rendszerüket, eközben mindkét oldalról hasznot húznak, magukévá tették mindkét másik rendszert, önérdekből visszaéltek a vonzás mágiájával, az adás és vétel isteni törvényével, és a keleti és fehér mesterek segítségével kiegészítették mágiavilágukat. Egy óriásian nagy, teljesen tökéletes megtévesztéssel csábítottak és csábítanak mai is, báránybőrbe bújt farkasként. Ide tartozik a szocializmus, a humanizmus, a kutatás és a tudományok, haladásuk az orvostudományban és egy kiagyalt egészségrendszerben, ami elővizsgálatokban félelmet kelt és jóhiszemű embereket a fehér köpenyes istenek kiszolgáltatottjává teszi.

Egy olyasfajta orvostudományt támogatnak, mely gátlástalanul kibelez embereket, kicserél szervet és végtagot, megsérti a halottak méltóságát és magától a szervkereskedelemtől sem riad vissza. Mindezt a haladást büszkén adja elő a csodálkozó emberiség előtt beállítva legújabb vívmányaként és felépített egy gyógyszeripart, mely minden testi, sőt lelki bajra is kiad egy gyógyszert, amiből jól, nagyon jó megél. A megtévesztés bőségesen adakozik a rászorulók körében is. Ezen megsegítés aztán megkapja az etika és erkölcs címkéjét, de legtöbb esetben még nagyobb függőségbe vezet.

 

Ez az óriás is rendelkezik segédekkel és segédek segédeivel, akikkel felépültek a rendszerei. Rendszerek, melyek zseniális és maximális megtévesztésen alapszanak, és minden többinél jobban álcázottak. Mert a szajha a jótékonyság ruhájába öltözik, ami valójában az álszentség és az agyafúrtság ruhája, ártatlannak tűnik mint egy bárány és még a segédei sem látnak át rajta. A segédek és segédek segédei el vannak varázsolva a vonzás hókuszpókuszától, a megfordított elvtől, ami varázslatnak tűnik nekik, mivel tapasztalják a sikert, a küldés és fogadás elvét, ami az ellenteremtés sikerreceptjének számított és számít mai is. Azok, akikre ez vonzó hatással bír, azok is a követőik közé tartoznak, igen tartozni akarnak.

 

A megtévesztés óriása, mely a hazugsággal szintén szövetségben áll, ott nyüzsög a sok vallásban is. A kereszténységből egy intézményt csinált szertartásokkal és dogmákkal, és többrétegű függőséget hozott létre az örök pokol és kárhozat által keltett félelemmel, megtévesztette és megtéveszti a jó szándékúakat és a jóhiszeműeket, akik számára felépítette a templomát, hogy még jobban megtévessze és magához kösse őket. Ezek a sokrétegű rendszerek fogadalmakkal és hűségeskükkel is kötnek, hittételekkel, melyek beültetésekké válnak erősen lehorgonyozva a tudatalattiban, meghatározóan hatnak és gyakran nem engedik az önreflexiót vagy a változást. Az igazság megtévesztése a szellemtudományokat is támogatja. A bölcselő, a gondolkodó és a költő tanácsot kér tőlük, de sokszor saját érdekükben használják, hogy kihirdethessék felismerésüket mint általánosan érvényes igazságot és ezzel elismerést és tiszteletet kapjanak a világban minden óriástól.

 

Ez egy olyannyira tökéletes megtévesztés, hogy nagyon kevesen képesek átlátni rajta, de ők is kötöttek a rendszerhez, anélkül hogy észrevennék. Babilon szajhája a legnagyobb csábítás. Szövetkezett a hatalommal és a mammonnal, szövetségbe lépett velük több szinten, de ezeket is megtéveszti és ezáltal még nagyobb hasznot húz belőle, mint amennyit a hatalom és a gazdagság egymaga képes lenne.

 

Mindazok, mindazok, akik elvesztették méltóságukat és szövetkeztek a sötét hatalmakkal, egyre tisztábban fogják látni a kihatásokat, a leleplezéseket, és érezni is fogják azokat. Ez a felismerés sok jóhiszemű emberre velőtrázóan fog hatni, nagy, nagyon nagy csalódásban és felháborodásban megtanulják látni, hogy ők maguk is a megtévesztettek és átvertek közé tartoznak, hogy minden, amit segítettek felépíteni és amiben hittek, az most törmelékhalommá törik szét. Ez mindenki számára egy kiváltképpen fájdalmas folyamat, az áldozatoknak is, a segédeknek és segédek segédeinek is. Az óriások még nem fognak belátásra térni gőgösségükben, még mindig azt hiszik, ők tartják kézben a dolgokat, de láthatóvá fog válni minden, ami nem az Isten Szellemében van.

 

Ismerjétek fel e három rendszert, melyek egységet alkottak az apokalipszis vörös sárkányában. Most a két állat és Babilon szajhája az, ami lelepleződik, akikről most szó lesz, és akik még mindig győzelmükben biztosan ülnek alattvalóik hátán, lendítik ostoraikat és saját érdekükre használják és dolgoztatják őket. De rászámoltak a három óriásra, Isten ellenfeleire és azok, akik odatartják és odatartották hátukat, azok kilépnek soraikból. Minél többen és minél gyorsabban teszik meg ezt és hagyják el a régi mezőket, annál hamarabb lesz Új Világ a jelen világból a maga fájdalmával, szenvedésével és sokak kényszerűségével.

 

Gondoljatok azokra is, akik nap mint nap éhen halnak és nem lelnek kegyelemre. Gondoljatok azokra is, akik munka nélkül elvesztik méltóságukat, akiket munkagépek váltanak le. Gondoljatok a fiataljaitokra, akik egy látszatvilágban keresnek támaszt, ami szappanbuborékként fog szétpukkanni! Gondoljatok azokra, akik értéküket vesztik és alamizsnából élőkké süllyedtek. Sokat, sok mindent mondhatnék még a világotokról, de ha rózsaszín szemüveg nélkül, ha szemellenző nélkül és álcázó sapka nélkül tekintetek szét világotokba és rendszereitekbe, akkor ti magatok is eljuttok a felismerésig, mert már régóta szenvedtek mindaz alatt, amit nem akartok elismerni és nem tudtok felismerni! Hol van az új emberiség, mely felkerekedik mindazokból, mely újra tudatosan rátér az igazság, az erő, a hatalom és a gyönyörűség útjára, mégpedig lépésről lépésre, napról napra?

 

Ó, fogadjátok a képeket, mélyüljetek el bennük, értsétek meg őket és aztán lássátok, mire van szükségetek az igazság és igazságosság küldöttjeiként ezen szolgálatban: Fel kell ismernetek a saját álcasapkátokat, meg kell látnotok és értenetek az ellenfeleiteket, és fel kell oldanotok minden köteléket a rendszerek felé! Azután Én, Krisztus tükörré teszlek titeket és a tükrök minden kérdőre tesznek majd a rendszerben, mert a felébredettek nem akarnak többé részt venni benne. E világ, a ti világotok hatalma alatt, a mammonéban és a megtévesztés rendszerében is mutassátok fel az utat, ami az igazságba vezet! Igen, csak egy út létezik, amely kivezet az ellenfélrendszerek karmaiból. Ti, segítőim és segítőim segítői, ti akik a küldötteim vagytok, ti vagytok azok, akik elérhetik és el is érik a megtérést! Ó, lássátok azokat, akik nyakasan és rendíthetetlenül védelmezik és fenntartani akarják a rendszereiket és lehetőségeiket, és tudjátok, az áldozatok, a kihasználtak és a jóhiszeműek lesznek azok, akik nem tartják tovább oda nekik a hátukat és megbuktatják azon rendszereket. Azok, akiket kizsákmányoltak és szolgákká tettek, és ezen idők védtelenjei és a három óriásé. Lesznek olyanok is, akik követik majd belső hangjukat és kilépnek és ott hagyják ezeket az álszent közösségeket és szövetségeket, akik a belső Krisztusuk felé fordulnak és Őhozzá csatlakoznak, mert Ő elindult győzelmi menetelén!

 

A Harmadik Idő

Én, az Istenetek és mennyei Atyátok újra megemelem Szavam a Harmadik Időben,

megtisztult és letisztult csatornákon keresztül, a Harmadik Időben adott üzenetek által,

szellemtől szellemhez, amelybe Krisztus elvezeti a követőit.