Szövetség Istennel …

BD – 1954.04.17.
5933. – Szövetség Istennel …

Szövetséget köttök Velem, ha védelmemet és támogatásomat kéritek Tőlem, ha erőt és kegyelmet és fényt kértek Tőlem … Mert akkor felismeritek önmagatok elégtelenségét, és Én magamat pedig felismertek tökéletesként, egy olyan lényként, Ami tud és akar is segíteni rajtatok … Hisztek tehát mindenhatóságomban és szeretetemben, és Reám bízzátok magatokat … azt akarjátok, hogy foglalkozzak veletek, hogy átkaroljanak titeket karjaim és támogassanak titeket, ahol túl gyengének érzitek magatokat … kapcsolatot létesítetek Velem …

Ha eljutottatok idáig földi életetekben, hogy létrehozzátok Velem ezt a kapcsolatot, akkor biztosítva van számotokra felemelkedésetek, lelketek megérése és végső célotok elérése, mivel átadtátok magatokat Nekem, többé már nem haladtok egyedül és a helyes útról való tudatlanságban, hanem rábíztátok magatokat a helyes vezetőre, Aki önmaga is azt akarja, hogy célba érjetek, és Akinek nincsen szüksége ellenállásra, hogy biztosan elvezessen titeket a magasba.

És akkor biztosan nem hagylak titeket rossz útra térni, még ha néha hajlotok is felé, hogy letérjetek a helyes útról, még ha gyakran veszélybe is kerültök, hogy elcsalogatnak titeket egy széles, de számotokra veszélyes útra … Többé már nem engedem ezt, ha egyszer már kijelöltetek vezetőtöknek és feljogosítottatok Engem, hogy gondoskodjak felőletek és megvédjelek benneteket az ellenfelem támadásaitól, aki bár ezután is üldözni fog és megkísérel benneteket, de akit Én elhárítok, ha veszélyében álltok, hogy áldozatul essetek neki.

Ha egyszer szövetséget kötöttetek Velem, úgy az azt jelenti, hogy önmagatoktól csak nehezen fogtok tudni eloldódni Tőlem, mivel szeretetem kötve tart titeket … Hacsak nem lázadtok fel Ellenem és szakítjátok el magatokat Tőlem erőszakkal … Azon esetben nem tartalak titeket, mert az akaratotok szabad … De nektek ettől nem kell már félnetek, kik odaajándékozzátok magatokat Nekem szabad akaratban és szívetek legmélyebb talaján … ti, akik tudatosan akartok szolgálni Engem, ti, akik emiatt már nem tudtok eloldódni Tőlem, mert élő a Belém vetett hitetek …

Aki egyszer eljutott az élő hithez, ő az Enyém és az is marad. És ő teljesen és egészében kezeimbe adja magát … ő kapcsolódott Velem elválaszthatatlanul, és és az is marad az örökkévalóságig …. És még a legsúlyosabb sorscsapások se fogják tudni őt elválasztani Tőlem az ő lelkét, akkor se, ha teste nem képes ellenállásra és leteperik az ellenséges erők … A lélek viszont az Enyém és az is marad, célja Én voltam, és ezért örökké nem fog Engem többé elveszíteni … Ámen

 

Isteni kinyilatkoztatás Bertha Dudde által

„Kezdetben volt a Szó …. Egy dicsőítő ének a Menny és a Föld Teremtőjének ….

Ti mindannyian az Ő teremtményei vagytok, akik egyvalamikor elvesződtek ….

És Ő nem fog nyugodni mindaddig, míg vissza nem nyerte minden egyes bárányát …“