Komoly figyelmeztetés a vég előtt …

BD – 1953.11.28.
5814. – Komoly figyelmeztetés a vég előtt …

 

Vegyétek figyelembe az idő komolyságát, melyben éltek, ami hamarosan véget ér és amit határtalan üdvösség ideje követ, úgymint legnagyobb kín és sötétség is … Ti magatok idézitek elő ezen körülmények mindegyikét, ti magatok választotok üdvösséget vagy kínt, ti magatok alakítjátok sorsotokat a végidőben, ami el fog jönni jelenidőbeli életviteletek szerint. Minden komolysággal vegyétek ezt fontolóra és azután éljetek úgy, hogy csakis örömteli elvárással tekintsetek az eljövendő időre; ne zárjátok el füleiteket, ha tudást kaptok afelől, mi fog lejátszódni az eljövendő időben; gondolkodjatok el róla és vonjátok le a következtetéseket; legyen tudatos számotokra a lelketekkel szembeni felelősség, ami sorsát alakítja, ha befejezte életét a testetek.

 

Ne éljétek napotokat gondolat- és gondmentesen, miközben a lélek élete a tét … Ne engedjétek, hogy a testetek élete és jóléte legyen a legnagyobb gondotok, hanem gondoljatok arra, ami utána jön … ami ijesztően közel áll előttetek: földi halál és … ha ti emberek nem változtok … szellemi halál is, ami ugyanazt a sorsot jelenti kínban és sötétségben. Ami még megtörténhet megmentésetekért, az megtörténik, mert meg szeretnélek kímélni titeket embereket ezen szellemi haláltól, végtelenül hosszú száműzetéstől szilárd formában … Szabad akaratotokat azonban nem tudom meghatározni, csak utalni tudok ismételten a fordított életvitel veszélyére és sürgősen tanácsolhatom, hogy hallgassátok meg szavaimat és gondolkodjatok el róluk.

 

Hamarosan lejárt az óra, és még az utolsó percben is el lesztek fogadva Általam … De ne hagyjátok hasztalanul elmúlni ezt az utolsó percet, ne legyintsetek minden intésre és figyelmeztetésre, hanem képzeljétek el, hogy már a holnapi nap az utolsótok lehet, és eszerint munkálkodjatok és tevékenykedjetek … És örökkön hálásak lesztek Nekem érte, ha egyszer felismeritek, mily sorstól akartalak megkímélni benneteket, mily szörnyű sors elől menekültetek meg …

 

Higgyétek el, csakis az irántatok érzett szeretet határoz meg Engem abban, hogy elküldjem hozzátok hírnökeimet. Higgyétek el, hogy semmi nem akarok elvenni tőletek, hanem csakis adni akarok kimondhatatlanul sokat, és ne védekezzetek szeretetem ellen … Csak nyissátok ki szemeteket és fületeket, és éljétek meg tudatosan mindazt, ami zajlik körülöttetek … És fel fogjátok ismerni szavam igazságát és felébredtek és utána megtesztek mindent, hogy megmentsétek lelketeket a pusztulás elől … Ámen

 

Isteni kinyilatkoztatás Bertha Dudde által

„Kezdetben volt a Szó …. Egy dicsőítő ének a Menny és a Föld Teremtőjének ….

Ti mindannyian az Ő teremtményei vagytok, akik egyvalamikor elvesződtek ….

És Ő nem fog nyugodni mindaddig, míg vissza nem nyerte minden egyes bárányát …“