Tegyetek bűnbánatot!

 

Üzenet a világnak 2020. április 7-én

 

Az akarat hordozójaként minden időkben az Atya és a Fiú útjának előkészítőjeként tevékenykedtem. A Názáreti Jézus idejében is feladatom volt útjának az előkészítése. Keresztelő Jánosként hívtam fel az embereket akkoriban bűnbánatra. Az igazság kardjával harcoltam, felmutattam a hazugságnak -mely csaláshoz vezet – a tükröt. Ezért a fejemmel fizettem abban az időben és haraggal és szentséges dühvel léptem ki akkori életemből. Azt, aki a fejemet követelte, őt bűnnel vádoltam és most is azzal vádolom. Felszólítom mindenki szeme előtt, hagyjon fel hamis játszmájával, tegyen bűnbánatot! És mindazokat megtérésre szólítom fel, akik az ő szoknyavégébe kapaszkodnak, fejüket inkább homokba dugják és inkább másfele néznek, mint hogy felvállalnák az önfelelősséget: Térjetek magatokhoz! Ébredjetek légváraitok világából, amit elmétekkel létrehoztatok! Mihez kaptatok észt, emberek, ha nem használjátok? Elfelejtettétek már, hogy a saját műveitek mérettettek meg?! Az igazság felfedésre kerül, kímélet nélkül. És ha azt mondjátok, hogy az Isten malmai lassan őrölnek, úgy az az idő most véget ért. Minden gyorsan megy végbe, figyeljetek álmaitokra, figyeljetek a kicsiny dolgokra és kérjétek bensőtökben a vezetést!

 

És ezzel elértünk egy témához, ami éppúgy nem fog tetszeni nektek, mivel felmutat egy nagy csábítást: a nemek csábítását. Akkoriban panaszkodtam a hűségtelenségre, ami a férfi ösztönéből kifolyólag kiszolgáltatott, gyenge embert csinált, és hajlama rabjává tette. A nő játszik a bájával, felkínálja magát, szemérmetlen és becstelen lett. A démoni elv sikeresen beiktatta, bevezette és elterjesztette az emberek közt az önző szeretetet, az önszeretetet, az önző és nemi szeretetet. Ezzel méltóságát vette a szeretet szónak, a magas, isteni, önzetlen és személytelen szeretetnek, megbecstelenítette és koszba tiporta. Ezzel kötötte magához mindazokat, akik szívükben viselték az isteni szeretetet és széthordhatták volna a világban.

 

Milyen mélyre süllyedtetek, mily messzire Isten szeretetétől?! Ó, ne forduljatok félre és ne hunyjátok le szemeteket az igazság szavai hallatán! Eddig hányszor tettétek már meg a hűségtelenség ezen útját, követtétek hajlamotokat, annak ellenére, hogy szövetséget kötöttetek, ígéreteteket adtátok a kimondott «Igen» szavatokkal. Árulókká lettetek ezen szövetségben, mélységes érzelmeket sértettetek és cserben hagytátok otthonotokat, gyermekeiteket és árvát csináltatok belőlük. Manapság már ez a viselkedés is normálissá vált, sőt, különösen haladónak hirdetik „jog a szabadságra“ címszó alatt, amit megköveteltek magatoknak és ami szerint éltek. Mégis szeretetről beszéltek. Melyik szeretetről van itt szó? Őszinte szívvel kérdezzétek önmagatoktól, melyik érzésekről van szó, melyek házasságtörőt csinál belőletek, ami ketté szakítja a szövetség egységét, az «enyém» és «tiéd» részeire.

 

Azt mondom nektek és tudom, hogy közületek sokakat megérintenek a szavaim, de ne az elcsábítottak maradjanak állva «jóként» és ne ők tartozzanak a látszólag győztesekhez, mikor feláldozták gyermekeiket, védtelenül hagyták otthonaikat és magasabb hatalomra és vezetésre hivatkoztak bizalomtörésükkel.

 

Nézzetek világotokra! Hát nem Szodoma és Gomora lett belőle? Hát nem jogosan vádolják más vallásúak a keresztények kicsapongásait, rothadtságát és szenvedélyességét? Mindazokhoz szólok, akik ezen utakat járják, akik megengedik maguknak a szeretet és az Istenszeretet megbecstelenítését. Ne nevezzétek szeretetnek, nevezzétek vonzalomnak, nevezzétek testiségnek vagy szenvedélynek, de ne nevezzétek szeretetnek! Nem ismeritek a szeretetet, ha nem ismertek áldozatot, szolgálatot, védelmet és gondoskodást, ami lépésről lépésre tisztaságba képes vezetni a vonzalmatokat, szenvedélyeteket, együtt és egymásért. Ne tegyetek fogadalmat, ha nem akarjátok betartani! «Ne kívánd – ne kívánd felebarátod feleségét!» Ezt is tudnotok kéne keresztény létetekre!

 

Védtelenné tett gyermekeitek látják világotok hűtlenségét, megélik hazugságaitokat és olyasféle normalitást ismernek meg, ami bizalomtörésre, hűtlenségre és árulásra épült. De ti szülők, kik felelősséggel tartoztok nekik, mely értéket, mily példaképet akartok adni és mutatni nekik? E témánál is el kellene gondolkodnotok róla, miféle fájdalomcsíkot hagytok és hagytatok magatok mögött.

 

És ha ezen idők és napok megcsalottjaihoz, elhagyottjaihoz tartoztok, őrizzétek meg szívetekben összeköttetésetek becsületét és méltóságát. Bocsássatok meg, bocsássatok meg, bocsássatok meg, nem csak úgy szembesültök ezzel. Emberként az okozati törvény alatt álltok, régi vétkezés kiegyenlítésében. Fogadjátok el és viseljétek el a fájdalmat, amit ti okoztatok másoknak múltbéli önző életetekben. Imádkozzatok, hogy élhessétek és tovább adhassátok az igaz, valós szeretetet. Fejezzétek be a csábítás méltatlan játékát! Fegyelmezzétek tekinteteket! Hagyjatok fel a szenvedély hálójának kihajításával azokra, akiket bántalmazni akartok alacsony szükségleteitekkel. Építsétek le a feszültségeteket, hogy ne ösztönös hajlamként süljön el!

 

Tudom, nem szívesen halljátok ezt. Tudom, ez egy nyílt seb bennetek, de én vagyok a hang, mely megnevezi, amit nincs Isten akaratában és nem az Ő akaratában történik. És ha szavaim kellemetlenséget és ellenzést váltanak ki, akkor menj a lelkiismeretedbe és fülelj, mit mond neked, mely régi terhet hordozod. És utána, gondolj a tűztálra és ha felismered a vétked és a bűnöd, úgy bánd meg és add át Krisztusnak. Ő majd beteszi a megváltás tüzébe, és te menj, és nem vétkezz többé!

 

Ahogy a felsőbbségek kötnek, ugyan úgy köt titeket a saját önszeretetek is és saját magatok és szükségletetek rabjává tesz. Önakaratból láncoljátok le magatokat és olyan kettős együttlétbe vonultok, ami nem az. A szeretet nem köt, a szeretet szabadon hagy és ha lekötöttnek érzitek magatokat, akkor szabaduljatok a kötelékektől, mások megbántása, elárulása, megvádolása nélkül! Mihály vagyok, az Isten akaratából szólok hozzátok. Nem vagyok kártyalap, amit kiosztanak és válasz ad az élet kérdéseire. Hagyjatok fel ezzel, ez nincs az Atya akaratában! Nincsen szükségetek jósra! Értsétek és tudjátok: Akinek hatalmat adtok, annak odaadjátok a szabad akaratotokat! Ezen saját, szabad akaratotokat aztán megszállja a csábítás és zavarodottságba vezet titeket.

 

Szívetekhez szólok, világotokba szólok: Nem forduljatok el, forduljatok Isten felé! Ne panaszkodjatok a szavak keménységén, sokkal inkább lássátok meg: Keserves szükségesek! Mert a kihatások épp ilyen keservesek lesznek!

 

De kegyelmi idő van. Mindenki, aki megtér, mindenki, aki megbán, megváltásban részesül. 2000 évvel ezelőtt a fejemet követelték ezen igazságért, ez már nem lesz lehetséges. Mindazok, akik káromolnak ezen szavaim hallatán, felháborodnak és elfordulnak, és szélnek eresztik a figyelmeztetéseket, meg fogják érezni cselekvésük kihatását.

 

Itt az aratás ideje, és Krisztus törvényt fog ülni minden egyén műve felett. Halljátok hát a szavakat, melyek a légkörbe mondottak, melyek nagy, világra terjedő bűnbánatra hívnak, hogy elérjenek mindenkit, akik kereszténynek nevezik magukat, mint mindenki mást is, akik elérhetőek az egész Földkerekségen, minden embert és lelket, akik jót akarnak.

 

Templomaitok harangja emlékeztessenek titeket a világra szóló bűnbánat napjaira, melyeket kihirdettek a Názáreti Jézus hamvazó szerda és húsvét közti idejére, arra fel, hogy a saját passiói időtökké váljon és hogy befejezhessétek a saját szenvedésetek időszakát is. Minden közösségre, minden vallásra, minden egyházra, minden hívőre kiterjednek az ima és bűnbánat napjai, melyek mindenkit el kívánnak érni, akik járványban, szenvedésben és betegségben vannak.

 

Tegyetek bűnbánatot! Kérjetek kegyelmet és hozzatok el Krisztusnak mindent, ami bűnös és tudatosult, hozzátok a bűn megváltásába. De nem általános bűnbánatban, nem világra szóló megbocsájtási aktusként, hanem teljesen személyes bűnbeismerésként.

 

És ha tudni akarod, hol lesz megtartva ez a nagyszerű rendezvény, hát tudd: Nincsen egyház, nincsen templom és nincsen zarándokhely! Ez a hely a bensődben van, a szívedben. Ott ég a fény, a megváltás lángja, mindez a bensődben történik! Az emberek változni fognak, politikusból, királyokból koldusok lesznek, szolgák és szolgalányok herceggé emelkednek fel bensőjükben. Nem a külső gondolkodásotokban, hanem a benső létben.

 

Így hát felhívást intézek minden kerubimmal, felhívást intézek minden angyali sereggel: Istené a dicsőség a magasban! Deo Gloria, Gloria Deo! Béke az embereknek, kik jó akaratúak! Rászámolásra kerül a hazugság, a hamisság, a hanyagság, a felületesség, a hatalmi szerkezetek, a közömbösség, a fanatizmus, a szétválasztás és a szolgaság, miben az emberiség áll. Szét lesz taposva a kígyó minden feje! Mindenki szeme láttára és egy eszköz által, aki ezt már megtette a saját életében, aki ellenállt a démoni erők mindenféle csábításának és támadásának. Igen, túltett ezen világ rendszerein. Olvassátok a Jelenések Könyvében, tanuljátok megérteni a nyelvét! Tér és idő elmúlik, mert a tér és az idő az ellenteremtéshez tartozik, mint ahogy élet és halál is csak a bukás világában létezik.

 

Ahogyan eljön egy új reggel, eljön az Újvilág, az Új Föld is. Ó, hagyjátok el vétkes útjaitokat, hagyjátok el a széles utat, ami a romlásba vezet! Tegyetek bűnbánatot és mondjatok köszönetet Isten Bárányának a véréért, melyben tisztára moshatjátok magatok és feltámadhattok!

 

Kinek füle van, az halljon, kinek szeme van, az lásson, és aki még képes érezni, az ismerje fel az igazságot ezen szavakban!

 

 

A Harmadik Idő

Én, az Istenetek és mennyei Atyátok újra megemelem Szavam a Harmadik Időben,

megtisztult és letisztult csatornákon keresztül, a Harmadik Időben adott üzenetek által,

szellemtől szellemhez, amelybe Krisztus elvezeti a követőit.