Teremtsetek békét szívetekben

Itt a Földön sosem fogjátok megélni azt a boldogságot, amit a szellemi szinteken tartok készen számotokra. Ennek ellenére bátorítalak titeket életetek olyan szintű berendezésére, hogy az életre érdemes legyen számotokra. Nem akarlak szenvedni látni benneteket.

Nem hoztam létre szenvedést, hanem csak határokat szabtam, melyeket nem kellene átlépnetek. Ha átlépitek őket, ti vagytok szenvedésetek, bánatotok és aggodalmatok okozója. De mindemezeknek nem kellene létezniük.

Útmutatást adok nektek és figyelmeztetlek a meghágások elöl, mert szeretlek benneteket! Sőt, fel is bátorítalak benneteket az élet elvezésére. Csak nem szabad határtalanul kicsapongania az élvezetnek, nem szabad káros szenvedéllyé válnia, mert pont az élvhajhászássá az, ami beteggé tesz és boldogtalanságba taszít benneteket.

Épp ezért, élvezzétek az életet! Azonban maradjatok szabadok! Figyeljetek, nehogy rabjaivá váljatok az élvhajhászásnak. Vigyázzatok a mohóságra, az irigységre és a szenvedélyekre, melyek széttépnek és pusztulásba visznek titeket. Ezeket a bűnöket követitek el és ezek teszik tönkre egészségeteket illetve az életeteket.

Megteremtésetekkel megadtam nektek az életre való szabadságot. Örülök, hogy megajándékoztalak titeket a szabadsággal és örömöt okoz, ha boldogan látlak benneteket. Élvezzétek az életet és maradjatok szabadok, örvendjetek és nevessetek!

Legyetek hálásak! Legyetek hálásak minden egyes napért, mely új élettel ajándékoz meg titeket. Legyetek hálásak, hogy minden reggel felkel a nap és meleg ágyban aludhattatok. Legyetek hálásak, hogy sugárzó szívű emberekkel találkoztok, akik jó napot kívánnak nektek. Mindez nem magától értetődő. Ahol nincsen öröm és hála, ott nem is vagytok szabadok.

Ez a szabad élet, ami örömben és hálában talál kifejezést, a veletek fenntartott barátságnak jele, ami a titeket körülvevő természetre tekintve új kifejezéserőt nyer. Ezzel új szemszögből láthatjátok örömömet. Mosolyomat felismerhetitek minden napsugárban és minden virágban. Érezhetitek örömömet minden egyes szóban, minden egyes kézfogásban és ölelésben. Mind ezek olyan örömök, melyek mély benyomást keltenek bennetek, melyek mennyeiek. És már ez a mennyet jelenti bennetek, mely kezdetét veheti és vegye is már itt a Földön, és amit magatokkal hoztok majd Hozzám. Mennyeteket aztán egybeteszem az Enyémmel és a kisebb örömöket egybeteszem a végtelen örömökkel, a szeretet örökös körforgásával.

Igen, a mennyet már itt a Földön is megtalálhatjátok a legapróbb dolgokban, ha kiképezitek hozzá szívetek befogadó képességét, ha képesek vagytok teljes nyugalomban élvezni az apróbb dolgokat. Nem válik világossá most valami?

Miért mentem legelőbb az egyszerű emberekhez e Földön és éreztem magam jól közöttük? Miért kerestem újra és újra közelségüket? Ők voltak, akik már magukban hordozták a mennyet. Bensőségesen kapcsolatban voltak Istennel és a természettel. Ők ölelték meg leginkább és legszívélyesebben embertársaikat. Még tudtak közvetlenül nevetni, táncolni és örülni. Megmaradtak természetesnek és szívélyesnek. A kis, egyszeri emberek soha sem szítottak nagy háborút. Őket mindig is felhasználták a nagyok és hatalmasok és ágyútölteléknek használták őket.

És ti, jelen időtök emberei, hol tartotok? A nagyok és hatalmasok között tartózkodtok, vagy inkább a szerényeknél és egyszerűeknél?

Amilyennek kívánkoztok, olyanok vagytok. Olyan az értelmiségi gondolkodásotok és szívetek hajlama is. Olyanok aztán gondolataitok és jellemetek is.

Ti is nagynak és hatalmasnak vélhetitek magatokat és úgy tehettek, mint aki… Gondolataitok által befolyásolhatjátok környezeteteket, melyek aztán minden irányba szétszélednek, melyeknek aztán már nem vagytok urai. Épp ezért óvakodjatok a gondolatok hatalmától!

Teremtsetek békét szívetekben, váljatok magatok is békéssé. Azt mondjátok majd: hát de békés vagyok, senkinek nem okozok rosszat. De Én azt mondom nektek: előbb önmagatokban teremtsetek békét, béküljetek ki magatokkal. Fogadjátok el magatokat olyannak, amilyenek vagytok. Adtam nektek egy bizonyos kinézetet és egy képességet, amivel éppen ezt, nem pedig másik utat kell járnotok életetekben, pl. nem a szomszédotokét. Nem próbálkozzatok többet csinálni magatokból, mint amik vagytok és amire hivatottak vagytok. Ne próbáljatok meg többet birtokolni, mint amennyit bankszámlátok megenged.

Próbáljatok meg békében kijönni az emberekkel, fogadjátok el őket olyannak, amilyenek és ne próbáljátok őket javítani vagy akár megbabrálni. Olyanok, mint amilyennek formálta őket a környezetük gyerekkoruk óta. De még formálniuk kell magukat, szabad akaratuk alapján. A ti példaképszerű életetek irányadó lehet számukra. Emiatt vagytok itt. Pontosan ezért helyeztelek titeket célszerűen erre a helyre. Hogy mit és mennyit fogadnak el, az tőlük függ – feltéve, hogy se tudatosan, se tudatlanul nem gyakoroltok rájuk befolyást. Mindenki a saját bőrében van és a saját életútját kell sikeresen megjárnia. Erre kapta szabadságát és ezt senki tőle el nem veheti. Azonban azt mondom: Boldogok, akik tisztelik és megvédik embertársaik szabadságát! Átkozottak viszont azok, akik semmi beveszik vagy akár megfosszák tőlük azt!

Értitek most, melyik szerepet játszátok ti a teljes tervben? Embertársaitok számára jelöltelek ki benneteket. Ehhez hozzá tartozik az, hogy kiképzitek magatokat felebarátaitokkal való összejátszásra. Ha önként teszitek és segítséget kértek, úgy mellétek állok.

Így hát kezdj el dolgozni magadon és ne nézz mindig csak a másik hibájára. Őneki is lehet rossz napja. Neki is meg kell hagynod, hogy nem mindig alakul jól minden. Mindenkinek van olyan napja, ahol szinte semmi sem sikerül – neked is.

Némelyeknél viszont véget sem akar érni a boldogtalanság. Ilyenkor nehézkessé válik minden és elveszítik a reményt. Te felismered ezt – és ekkor rajtad a sor. Eljött most a pillanat, amikor várva várt a segítséged, anélkül, hogy megkérjenek rá.

Ezek azok a pillanatok, amikkel megajándékozlak téged, hogy növekedj általuk. Ezért is engedd, had szóljon előbb a szíved, azután minden jóra fordul. Ámen

2022.04.25.