Az igazi nyereség

Üzenet a világnak, 2022. május 10-én

 

 

Az ember kifele irányult, kifele irányultan él és ért. Kifele él, miképpen külsőségekkel foglalkozik, külsőben keres megoldást és külsőre épít, külső megélhetésre, külső jólétre, hatalomra. Külsőleg ért, mert logikában, tudományban, saját maga valóságában viszonoz és tevékenykedik. A külsőben van és önmagát is csak ez által érzékeli más emberekkel való kapcsolatban, miképpen az által értelmezi önmagát, ami teljesít, aki, és amije van az anyagban.

 

És ha most fenyeget egy ellenfél és mindezt veszélyezteti, úgy hát megoldás után is a külsőben keres: Hogyan lehet leginkább eltéríteni a veszélyt? Hogyan lehet legjobban felmérni az ellenfelet? És leginkább mivel lehet őt megállítani? Életetekben, hétköznapjaitokban és a korszak váltásotokban mindez megtörténik, ahol Európa fenyegetve érzi magát egy kiszámíthatatlan ellenfél által. Soha többé háború egy magas cél.

 

Nézd, ó ember, csak aki megtanul hallgatni a bensőjére, bensőjére tekinteni és ezen bensőben élni, érteni és lenni kezd, az sziklára fog építeni bensőjében, ami megrázkódhatatlan lesz, mindegy milyen vihar tombol külsőben, mindegy milyen fenyegetés is közeledik, mert a belső élet elpusztíthatatlan, a belső felismerés egy olyan kincs, ami magatokkal vihető és az örök lét örökkön tart. Aki hát erre épít, helyt fog állni a magas iskolában, aminek követelménye: Tegyed ellenségedet fivéreddé, tartsd oda a másik arcodat is, ha megütnek, szeresd ellenségeidet és azokat, akik üldöznek téged. Szeresd felebarátodat, ahogyan önmagadat és Istent pedig mindenek felett.

 

Mielőtt megváltozhatnak, valóban, valóban, valóban megváltozhatnak külsőben az értékek és nem csupán a zászlókon áll és mások által követelt a magas erkölcs, azelőtt élni kell őket. Magatartások azok, amiken változtatni kell, egy megváltozott tartáshoz vezetnek. Csak, aki fel tudja mutatni és képviselni tudja ezt a tartást, az válik valódi harcossá és igazi megsegítővé. Mivel ez a tartás nem támad, hanem csak kiáll véleményként. Egy apró fényforráshoz hasonlóan, mely fénylik a sötétségben, őt is sokszor elnyeli a sötétség.

 

Nézzétek, az igazi nyereség, az a bensőben rejlik. Külsőben nem lesz se nyertes, se vesztes, az, ami lesz, csak fájdalom, nagyon sok fájdalom, csalódottság és mély gyász, mert az ember mindaddig fog járni ebbe az iskolába, míg el nem kezd magában fordítani. És ez minden helyzetre érvényes, melyben találjátok magatokat, legyen az háború, legyen az vita a szomszédotokkal, legyen az nézeteltérés a családotokban, gondok az élettársatokkal, gondok a volt élettársatokkal, vagy nehézkes helyzetek és kihívások munkahelyeteken. Ezekbe a helyzetekbe lettetek állítva és ezen emberekkel szembe állítva, mert fel meg oldanotok valamit. A megoldás nem a külsőben keresendő. Térjetek be bensőtökbe, kérdezzétek magatokat, hogy mi történik, vitassátok meg azt önmagatokkal és ezen megvitatás napvilágra fogja hozni, miről is van szó. Ezt kell megoldanotok és e megoldás elvezet a külsőben történő megoldáshoz.

 

Az Én országom, az nem e világi, hanem bennetek és körülöttetek van, alig észlelhető, mert oly kevésbé törekedtek rá, és mégis itt van, több szinten és síkon. Ha odaadnátok magatokat neki, jobban megértenétek. De ez egy olyan út, amit mindenkinek maga kell járnia, önként és nyomás nélkül, elvárás nélkül. Ti kívántátok magatoknak a szabad akaratot, igen ti választottátok, és most meg kell tanulnotok használni is!

 

A szellemben nem létezik se idő, se tér, ezekben csak ti mozogtok. Hogy milyen gyorsan haladtok előre fejlődésetekben vagy sem, az csakis és egyedül rajtatok múlik, a ti kezetekben van, a ti felelősségetekben, a ti bensőtökben.

 

A Harmadik Idő

Én, az Istenetek és mennyei Atyátok újra megemelem Szavam a Harmadik Időben,

megtisztult és letisztult csatornákon keresztül, a Harmadik Időben adott üzenetek által,

szellemtől szellemhez, amelybe Krisztus elvezeti a követőit.