Többet nem tehetek értetek

Üzenet a világnak 2020. szeptember 1-én

 

 

Az Én igazságomat, az igazságot nem akarjátok hallani, de meg kell mondanom nektek és fel kell mutatnom, mert az igazság része az Isten irgalmasságának és kegyelmének! Én vagyok a titeket szerető Krisztus fivéretek és fájdalmat okoz nekem így látni az emberiséget. Ahogy az emberek gátlás nélkül bemocskolják magukat cselekvésük által, megfosszák önmagukat becsületüktől és beszennyezik méltóságukat. Hogyan is tudnék hallgatni, mikor tudom, milyen ínségbe kerül ezáltal a lélek, hisz át kell élnie mindent és éreznie kell mindazt, amit másoknak okoz és okozott. «Ki másnak vermet ás, maga esik bele.», hangzik az egyik mondásotok, és ezt mondom Én, Krisztus is! Túl emberiesen gondolkodtok, mivel úgy vélitek és bebeszélitek magatoknak, hogy halálotok után mindennek vége van. Azt mondjátok: «Eddig még senki sem tért vissza.», Én azonban azt mondom nektek, az újjászületés kereke újra és újra visszahoz titeket a Földre, mind ameddig kötöttek vagytok e Földhöz. Újjászületve a Földön, a húsban, újjászületve lélekként a bűn feloldozására, jóvátételére. Újjászületni szellemben annyit jelent, felszabadulni félelem, bűn alól felismerés, megbánás, vezeklés, jóvátétel és kiegyenlítés által. Aki újjászületett szellemben, az belátást nyer lelkének útjába, belátást abba, amit az Isten titkának neveztek, azaz megérti Isten igazságát és irgalmát, megérti a vetés és aratás törvényét.

 

Emlékezzetek rá, amikor kikergettem az árusokat az Atyánk templomából, ahogy szent dühömben mondtam, hogy az Atya házából ne csináljanak kereskedők házát. Rablóbarlangnak neveztem a jeruzsálemi templomot, de imaháznak kellene lennie a templomnak. Ez a külső kép a szívetekre is érvényes most, lelketek alapjára, aminek templomnak kell lennie, tisztának, amelyben egyre erősebben világíthat a megváltó fényem és ti újra azzá lesztek, ami minden ember, Istennek fia és leánya. Én, Krisztus újra eljöttem, hogy felvilágosítsalak benneteket, oktassalak benneteket és bevezesselek benneteket az igazságba. Így hát ne ellenkezzetek a szavam ellen, lássátok benne sokkal inkább az igazság vasjogarát, ami mindenkinek ugyanazt az utat mutatja fel, mindenkinek segít eltalálni a jó és a rossz felismerésébe és segít megkülönböztetni a világ szellemeit az Isten szellemeitől. Világotok, minden igazságaival, vívmányaival és tudományaival kisiklik és darabokra bomlik szét! A képzelet, amiben élni akar és akart az énközpontú ember, fel fog oldódni. A második halál mindazoknak a szintje, akik az Isten nélkül akartak élni és továbbra is nélküle akarnak. Tudjátok, azok világa, akik továbbra is belenyúlnak az Isten teremtésébe és újból esznek a felismerés fájáról, az menthetetlen! A külső teremtés vissza lesz vezetve a részanyagiságba, erről tanúskodik a fajok kihalása, úgymint a fák és a bozótok pusztulása. Magatokat mentsétek meg, hagyjátok el az önérdek útjait, a birtokolni és lenni akarásét, legyetek újra azok, amik mindannyian vagytok, az Isten fiai és leányai! Aki most ezen sorokat olvassa, aki most érzi hívásomat a bensőjében és követi őt, azt beemelik a mentőcsónakba, ami a szellemi bárka és átviszi az Új Korszakba mindazokat, akik meg tudták emelni fényképességüket, rezgésszintjüket. Tudjátok, 1000 évig külön lesz választva azok között, akik elfogadták a megváltásomat és azok között, akik ezt nem tették meg, akik engedték megtéveszteni magukat a fehér mesterek önmegváltó elméleteitől, akik maguk az antikrisztus megtestesítői és sokakat befolyásuk alá kerítettek. Az önmegváltást eközben azoktól várják el, akik emellett döntöttek. A saját akarat szent, ez Isten gyermekeinek a jellemzője, ebből kifolyólag mindenkinek engedélyezett, ami mellett dönt. Én, Krisztus, beszélek hozzátok. Én, Krisztus, hívlak titeket. Én, Krisztus, mindent bevetettem értetek, a megváltásotokért magamra vettem a bűnt, a ti bűnötöket, igen hagytam Magam kicsúfolni és kigúnyolni. Áldozati báránnyá váltam tiértetek, odaadtam értetek az életemet, de többet, ennél többet nem tehetek értetek!

 

 

A Harmadik Idő

Én, az Istenetek és mennyei Atyátok újra megemelem Szavam a Harmadik Időben,

megtisztult és letisztult csatornákon keresztül, a Harmadik Időben adott üzenetek által,

szellemtől szellemhez, amelybe Krisztus elvezeti a követőit.