Tudásod gyümölcse legyen a cselekedet

Egy szeminárium végén jelentkezett az Úr. Szép, együtt töltött órákban volt részünk. Együtt „dolgoztunk”, és se a nevetés, se az éneklés, de legfőképp az örömérzet sem hiányzott. Bár a jelenlévőkhöz intézte a szavait, akik ismételten összegyűltek, viszont elhangzott benne egy felhívás, ami mindegyikünkre érvényes.

A ti időtökben, fiaim és leányaim, minden hatalmával beavatkozik a sötétség a világ történéseibe; és akinek füle van, hogy halljon, és szeme van, hogy lásson, az felismeri az idők jeleit és tudja, elkezdődött a rég bejelentett végső küzdelem.

Viszont nem csupán ugyanolyan, hanem nagyobb mértékben avatkozik be az összetűzésbe a fény. Sokan indultak ki a mennyekből, hogy épp ebben az időben hatékonykodhassanak.

Beszéltetek arról, mennyi szellemi tudás érkezett a világba az utóbbi években és évtizedekben, és ennek megvan az oka; mert sürget az idő. Ezért emelek szót újra és újra emlékeztetőül gyermekeimnek, hogy fontos átültetni a gyakorlatba azt a tudást, amit gyakran már évek óta elsajátítottatok. Beszélek az embergyermekeimhez, mert meglendíteném őket és segítenék nekik, hogy könnyebben legyőzzék mindennapjaikat, mint a múltban.

Beszélgettetek arról, mennyire fontos a cselekvés. Csak ezáltal fog valami megváltozni. És egyszerűbben és rövidebben nem is lehetne kifejezni: A cselekvés a lényeg! Ezért azt kérdem tőletek, mindannyitoktól, akik szellemileg felébredtek és „útra keltek”: Szükségetek van-e még több felvilágosításra önmagatok szemügyre vételéhez, hibáitok és gyengéitek felfedezéséhez és a döntések meghozásához? Mily ismertetések hiányoznak még nektek? Ha őszinték vagytok belátjátok, hogy sok ill. a legtöbb esetben nem a hiányos tudáson múlik, hanem ismételten az emberetek (emberi gyenge) keresztez nektek, mely ezer kifogást kitalál, mely teret ad a félelemnek – bár tudjátok, hogyan bánjatok ezzel a Velem való szoros kapcsolatban -, mely régi elképzeléseket és megszokásokat követ, és amely éppenséggel nem könnyíti meg a döntéshozást.

Teljes tudatossággal vezettelek benneteket eddig a pontig, melynél – ahogy ti mondanátok – nem tudtok elillanni. Nézzetek szembe a kérdésekkel, melyek feltörnek bennetek, és legyen bátorságotok megkeresni és megtalálni a megfelelő válaszokat. Nézzetek szembe a bizonytalanságaitokkal, és keressétek és találjátok meg az okát annak, miért nem olyan nagy még a bizalmatok, mint amilyennek önmagatok kívánjátok.

Tudjátok, hogy bennetek élek. Tudjátok, hogy várom, erősebben vezethesselek benneteket, mint a múltban; de azt is tudjátok, hogy ti magatok határozzátok meg ennek az időpontját, mert Én nem avatkozok be a szabad akaratotokba. Angyalok seregei állnak készen arra, hogy előkészítsék az utat minden készséges gyermekem számára. Ők az Én megbízásomban állnak, és az Én tejhatalmamból kifolyólag cselekednek. És azt kívánom, hogy ti is az angyalokhoz hasonlóan cselekedjetek, legalábbis lépésenként olyannyira előre haladjatok a fejlődésben, mint ami az övükéhez hasonlítható.

A világnak szüksége van rátok, szüksége van a példaképetekre, szüksége van az igyekvésetekre, és rajtatok vegye észre, hogy járható a szeretet útja a mindennapokban, és hogy ez változást idéz elő az ember bensőjében és külsőjében egyaránt.

A sok kapott ösztönzések közül emeljétek ki azokat, amelyek nektek voltak szánva és fontosak számotokra, melyekkel akartok és tudtok is dolgozni. Ha megkértek Engem, segíteni fogok, mert semmit sem látok szívesebben, mint amikor egy gyermekem úgy dönt, útra kel hazafelé. Szellemi barátaitok soka szintén erre vár.

Egy csendes órában térjetek a benső kamrátokba. Gondolkodjatok el arról, hogy a szeretetem már bennetek lakozik, és minden erőt bennetek felerősítenék, hogy ti is ezen szeretetté váljatok, mellyel változást idézhettek elő a – titeket körbe vevő – világban. Mindenki a saját helyén, mindenki a saját módján, mindenki úgy, ahogy lehetséges számára. Lépéseitek száma és nagysága nem mérvadó; az általatok kimondott igen a fontos és az azt követő, őszinte igyekezetetek.

Rajtatok van az áldásom, és ez azt jelenti: Belétek sugárzom a szeretet erőmet. Mindegyikőtök tapasztalt már ilyen pillanatot a nap folyamán; folytak könnyek titokban vagy nyilvánosan. Ez azt jelenti: Lelketek megérintve érezte magát. Engedjétek, hogy újra és újra megérintsen benneteket a szeretetem, ami erősíti bennetek a vágyat a Hozzám való közeledésre. Itt állok és nyílt karokkal várok rátok; és egyidőben végtelen sok lépéssel jövök elétek.

Ebbe a szeretetbe burkollak be titeket, ez a szeretet nálatok marad. Nem csupán a földi hazautatokon kísér benneteket, hanem az életetek minden napján kísér titeket.

Szeretlek benneteket, mindenkit ugyanolyan mértékben, és vágyom rá, hogy ti is kifejezzétek az Irántam érzett szeretetet. A fiaim és leányaim vagytok, a mennyek teremtményei, a végtelenségé, nagyságosak és szépek és erőteljesek! Belőlem valók vagytok.

Ámen.