A HARMADIK SZÖVETSÉG – A Szent Szellem korszaka

Széles körben elfogadott vélemény, hogy az Isten nem intézi hozzánk többé szavát az Újszövetség megkötése utáni időben. Ezen a véleményen van legfőképp a protestáns teológia azon jogos magyarázattal, a Szentírásban megtalálható mindaz, amire az embernek szüksége van szellemi életviteléhez, miközben a katolikus egyház teret ad az ún. magánkinyilatkoztatásoknak, mint ahogy azt némely szenteknél látható.

Isten, a mi szerető Atyánk, minden időben talált utat, hogy szóljon hozzánk látnokain, prófétáin, hírnökein, misztikusain, szóvivőin és a Szellem által ihletett közvetítőin keresztül. Az emberiség fejlődésével lépést kell tartania az Isten által adott közvetítésnek is. Mint ahogy Jézus is eképp szólt híveihez: „Még sok a mondanivalóm számotokra, de még nem értenétek.” (János, 16, 12)

Az utóbbi időszak legterjedelmesebb isteni kinyilatkoztatását az emberek felé a mexikói kinyilatkoztatási mű képezi. Az Újszövetség után ez Jézus szeretetigéjének a legtisztább forrása, amit ismerünk. Mindez kezdetét vette 1861-ben, amikor az Úr angyala felkereste Rogue Rojast, ami az első hét összejöveteli helyek alapításához vezetett Mexikóban. Viszont az 1940-1950-es évek közé esik a legfontosabb isteni közlések időszaka szóvivőkön keresztül: tucatnyi, az egész országban található összejöveteli helyeken kinyilatkozott Isten Szelleme és ezzel a művel hírt ad nekünk szeretetéről és irgalmáról az új korszak kezdetére, melyben megtanulunk közvetlen, szívtől szívhez érintkezni az Atyánkkal! Ez a Harmadi Idő, a Szent Szellem újbóli kiöntésének az időszaka.

„Ez a Harmadik Idő, azon idő, melyben megtanuljátok megérteni, kivitelezni és élni az Evangéliumomat. Az Első Időben leereszkedtem egy hegyen és onnan küldtem nektek a törvényemet, kőbe vésve. A Második Időben leereszkedtem a völgybe, hogy közöttetek éljek. A Harmadik Időben szíveteket teszem otthonommá, úgy, hogy megmutatkozzak és beszélni tudjak veletek legbensőbb szívetekből.

Nem csupán egy alkalommal, hanem többször különféle módon bejelentettem és megígértem tanítványaimnak az újbóli eljövetelemet. Megmondtam nekik előre a jeleket, melyek beharangozzák érkezésemet: Jelek a természetben, történések az emberiségben, a bűnt a legmagasabb kifejlődésében. De hogy a világ ne legyen tévhitben, ne várjon ismét ember képében, tudattam vele, hogy Krisztus felhőkön fog eljönni, ami a túlvilág jelképe, és onnan indul ki a sugaram, tehát a szellemből.

Egy korszak vége és egy újabb kezdete okozta a válságot és a felfordulást, mialatt szenvedtek most. Nagy búbánat ideje közeledik mindenki számára, mert se hatalom, se pénz, se tudás nem segít majd elhárítani az isteni igazságosság súlyát. Csakis az átszellemülés fogja megmenteni az emberiséget a zűrzavartól. Ne reménykedjetek semmi más megoldásban.”

A Harmadik Szövetségből:

„Az elme zavarossága, a hit hiánya, az igazság nemismerete a lélek sötétsége, és emiatt van az emberiség ma tévúton. Mennyire elszaporodtak azon emberek, akik csak éldegélnek, anélkül, hogy tudnák vagy tudni akarnák, merre tartanak!

Létesítek egy birodalmat az emberek szívében – nem földi birodalmat, mint ahogy azt sokan várják, hanem szellemit –, melynek hatalma a szeretetből és az igazságosságból ered és nem a világ hatalmaiból.

Látom, hogy többen csodálkoznak, hogy így beszélek; de azt kérdem tőletek: Miért akartok engem állandóan csak selyembe, aranyba és gyémántokba öltözve elképzelni? Miért akarjátok minden időben, hogy evilági legyen a birodalmam, miközben az ellenkezőjét nyilatkozom ki nektek?

Ahhoz, hogy az emberek megtalálják az utat, ami elvezeti őket ahhoz a fényhez, és miáltal képesek lesznek befogadni az élet és bölcsesség forrásának azon vizét, előbb fel kell adniuk minden külsőséges vallási gyakorlatot és kiiktatni szívükből minden vakbuzgóságot. Aztán ha elkezdik érezni szívükben az élő és mindenható Isten jelenlétét, akkor lényük legbensőjéből érezni fognak felszállni egy új, ismeretlen áhítatosságot, teli érzéssel és őszinteséggel, teli felemeléssel és szívélyességgel, ami lesz az igaz ima, a Szellem által kinyilatkoztatva.

Ez lesz felemelkedésének kezdete a fénybe, az első lépés az átszellemülés útján. Ha a Szellem kitudja nyilatkozni az embernek az igazi imát, minden más tehetséget is képes lesz kinyilatkozni számára, ami a tulajdonságát képezi, illetve azt is, hogyan és miképp tudja azokat kibontakozásra vinni és a szeretet útjára vezetni.

Ha a mai emberek nem lennének olyan kemények és érzetlenek, minden kétségen kívül folytatólagosan fogadnának közléseket a szellemi világból, és néha körül vennék őket lények tömege, akik szüntelen az emberek ébredésére hatnak, és megállapítanák, hogy sosincsenek egyedül. Van, aki láthatatlannak nevezi azt a világot, míg mások túlvilágnak. De miért is? Egyszerűen azért, mert hiányzik bennük a hit, hogy lássák a szellemit és mert az emberi szegényességük azt az érzést keltik benne, távol vannak és idegen számukra egy olyan világ, amelyet a szívükben kellene érezniük.

Csodálkoztok rajta, hogy kinyilatkozik vagy kapcsolatba lép veletek egy szellemlény, nem gondolván arra, hogy ti is kifejezitek magatokat, sőt más világokban, más szinteken megnyilvánultok. „Húsotok” számára nem tudatos, hogy a lelketek az ima pillanatában kapcsolatot létesít velem, nem képes észlelni az uratokhoz való közelítést ezen tehetség által – de nem csupán az én szellememhez való közelítést, hanem azon szellemi testvéreitekhez valót is, akikre imátok közben gondoltok. Szintúgy nem tudatos számotokra, hogy a lélek pihenés alatt, amikor a test alszik, fejlődési szintjétől és átszellemülésétől függően eloldódik a testétől és megjelenik távoli helyeken, még szellemi világokban is, amit még el sem tud képzelni az elmétek. Senki se csodálkozzon ezeken a kinyilatkoztatásokon. Értsétek meg, hogy jelen időben az idők teljesüléséhez közeledtek.

Sokan kifogásolják és elvetik majd ezt a művet amint megtudják, hogy szellemi lények nyilatkoztak ki benne. Mily sokszor beszéltek az Úr apostolai, prófétái és küldöttei a világhoz szellemi fénylények ráhatása alatt anélkül, hogy az embereknek tudatára vált volna, és milyen sokszor cselekedtetek és szóltatok ti magatok is szellemi lények ráhatása alatt anélkül, hogy észleltétek volna! Pont ezt, ami már mindig is megtörtént, most visszaigazoltam nektek.

Ha csak a kíváncsiság hajtana benneteket felvenni a kapcsolatot a túlvilággal, nem fogjátok megtalálni az igazságot; ha a nagyság iránti vágy vagy a hiúság hajtana benneteket, nem részesültök igaz közlésben. Ha elszédítené szíveteket a csábítás hamis célokkal vagy önző érdekekkel, szintúgy nem részesültök Szent Szellemem fényének kapcsolatában. Csak a hódolatotok, tiszta imátok, szereteteitek, irgalmasságotok, lelki emeltségetek fogja előidézni azt a csodát, hogy lelketek kitárja szárnyait, átszeli a teret és elér a szellemi hazába, ha ez az Én akaratom.”

 


 

„Ez a megjövendölt idő, amelyben beszélnem kellett az emberiséghez, és azt akarom, hogy jövendölésem teljesítésére állítsatok össze könyveket ezitt adott szavamból, …” (6, 52)

A bejelentett idő a mai időnkre utal, ami a Harmadik Időnek is nevezett, és ami az Első Idő (Mózes és a próféták) és a Második Idő (Jézus és tanítványai) utódkorszaka.

A Harmadik Időt Illés szelleme és annak tanítványa, Roque Rojas készítette elő Mexikóban 1866-ban, így az 1884 és 1950 közötti időszakban, 66 éven át részesülhetett az emberiség az Isteni Szellem kinyilatkoztatásaiban: Vasárnaponként összegyűlt az egyszerű nép szerény találkozóhelyeken szerte az egész országban és nagyjából két órán át figyelemmel kísérte az isteni üzenetet. Isten számtalan szóvivőt (mai időnk prófétái) használt fel szócsőként (porta vozes), akik egy emelt lelkületi állapotban hallhatóvá tették az Isteni Szó sugarát.

Az 1950 előtti tíz évben ezek az isteni kinyilatkoztatások, üzenetek, közlések gyorsírásban fel lettek jegyezve. 1950 után 366 közlés kiválasztásra került a feljegyzések hatalmas gyűjteményéből, és ezekből lett összeállítva a Libro de la Vida Verdadera (Az igaz élet könyve) 12 kötetes kiadványa. A teljes kötet immár olvasható angol, francia, német, orosz és spanyol nyelven).

Kiinduló pontok tájékozódáshoz a világhálón:

 

http://www.das-dritte-testament.com/ angol, spanyol, német és francia nyelvű honlap

http://www.drittes-testament.de/ Az Unicon Stiftung által fenntartott honlap

http://www.dritte-zeit.net/ Német nyelvű ismertető honlap

https://drittetestament.wordpress.com/ Német nyelvű ismertető honlap

http://www.tercera-era.net/ Spanyol nyelvű ismertető honlap

https://librosespirituales.wordpress.com/ Spanyol nyelvű ismertető honlap

https://troisiemetestament.wordpress.com/ Spanyol nyelvű ismerettő honlap

http://www.trzecitestament.com/ Lengyel nyelvű ismertető honlap

https://www.magyartaltos.info/ Magyar nyelvű ismertető honlap

 

Nyomtatott formában:
DIE DRITTE ZEIT – Die Wiederkunft des Herrn – Das Zeitalter des Heiligen Geistes

400 S., kötött € 20,- ISBN 978-3-87667-024-9 / vászon € 22,- ISBN 978-3-87667-014-0

 

Orosz kiadás:

ISBN 978-3-87667-4264-9

 

BUCH DES WAHREN LEBENS

Einzelbände des ‘BUCH DES WAHREN LEBENS’ je € 22,-

Lieferbar auf deutsch: Band I-XI

 

DAS DRITTE TESTAMENT

Kompendium der Göttlichen Offenbarungen (2. Aufl.)

616 old., kötött € 20,- ISBN 978-3-87667-264-9

 

Angol kiadás: THE THIRD TESTAMENT

594 old., kötött € 20,- ISBN 978-3-87667-310-3

 

Francia kiadás: LE TROISIÈME TESTAMENT

587 old., kötött € 20,- ISBN 978-3-87667-312-7

 

Spanyol kiadás: EL TERCER TESTAMENTO

604 old., kötött € 20,- ISBN 978-3-87667-311-0

 

Az első hat kötetet német nyelven megrendelhető:

Reichl Verlag – Der Leuchter,

Auf dem Hähnchen 32, D-56329 St.

Goar, Tel. +49 (0) 6741/1720, Fax +49 (0) 6741/1749,

Internet: www.reichl-verlag.com

 

A VII-XII. kötet német nyelven megrendelhető:

Buchdienst zum Leben

Manfred Bäse, Kirchweg 5, D-88521 Ertingen

+49 (0) 7371 929 66 42, manfredbaese@gmx.de

 

Marosics Tamás

Magyar Táltos Honlap