Újévi üzenet: „Kövessetek Engem!”

ikon-biblia-szivIma:
Bensőségesen szeretett üdvösségünk Jézus Krisztus,

Te vagy az üdvösségünk, Te vagy az, aki felmutatja nekünk az atyai szív felé vezető utat. Téged dicsérünk és dicsőítünk, Neked adunk hálát és Te előtted hajlunk meg szeretettel, Te vagy a megváltónk és felszabadítónk minden kötöttség alól, Te, sebeink gyógyítója, Te, irgalmas, jóságos, állhatatos és kegyelemteljes királyok királya és szívünk királya, ki általunk szeretett és a jegyesünk: Tiéd a birodalom és az erő és a dicsőség.

Ámen

Kinyilatkoztatás:
Áldásom rajtatok!

Világotok felkavart állapotban, mozgásban, változás alatt van. Nyilvánvalóan azért van erős mozgásban, hogy a gyermekeim felismerjék, nem mehet úgy tovább, ahogy eddig ment és ahogy most megy. Túl sok minden fejlődött rossz irányban, és most megmutatkozik az eredménye: Gyermekeim cselekvésének a kihatása. Nem veszik észre és nem fogják fel, hogy a sötét lények labdájává váltak. Legyintettek minden veszélyre utaló figyelmeztetésre, most viszont fel fognak ébredni; néhányan még alszanak, de már nem sokáig, mert ha az önteltség falai beomlanak, nem marad más mint a nyomorúság kis kupaca. És utána?  É s  u t á n a …?

 

Igen, és aztán? Nos, azon gyermekeim számára, akik Velem együtt járták az utat és most is járják, számukra nem dől össze a fal, mivel kapcsolatba vannak Énvelem, Bennem gyökereznek, és egy erős horgony ellenáll a legerősebb viharnak is. Emiatt ne féljetek a viharoktól, hanem maradjatok a Irántam érzett szeretetben! Legyetek biztosak benne, hogy parancsolok minden elemnek. Legyetek biztosak benne, hogy hogy csak az történik, ami az eltévedt bárányaim javát szolgálja. Az elképzelésem arról, hogy mi szolgálja a gyógyulásotokat, eltér a ti elképzelésetektől, ezért több olyan fog megtörténni, amit nem érthettek meg; itt szükség van a vezetésembe vett bizalomra.

 

Hogy miért mondom ezt nektek? Mert szükségem van ezen időszakban –és mindenkor- olyan gyermekekre, akik a teljes bizalommal rendelkeznek. A mozgásba jött történéseket sokatok különféle módon érzékel. Minden gyermekem elér most egy olyan határhoz, ami felmutatja, hogy minden különút súlyos következménnyel járhat, ezért felhívlak benneteket, legyetek kiváltképp figyelmesek és éberek és maradjatok a szeretetben, ami azt jelenti: maradjatok Énbennem.

 

Felajánlom nektek ezt az utat Énvelem, viszont hogy járjátok-e vagy sem, az a ti döntésetek; hogy mennyire következetesen járjátok, az a ti döntésetek. Érezzetek bele szívetekbe, elég nagy-e a szeretet Irántam, hogy meghalljátok és kövessétek a hívásomat.

 

Kövessetek Engem! Ezen szavakat már 2000 évvel ezelőtt is mondtam: Kövess Engem, járj a lábnyomomban! Túl nagyok lennének számodra?

 

Lábnyomaim mindannyiótoknak túl nagyok, emiatt kézen foglak benneteket. Ahogyan kisgyermekek megfogják az anyjuk vagy az apjuk kezét, úgy fogjátok meg az Én kezemet is, és magammal viszlek titeket az üdvözülés útjára. Néha cipellek titeket, mivel elfáradtok, mivel nyakasok vagytok, minden más jobban érdekel benneteket mint ez az út, mely meredeken emelkedik. Levegő után kapkodtok és megerőltetitek magatokat. Leültök és vissza tekintetek: Jaj, milyen szép is volt a régi hazában, és most nem tudjuk hová vezet az út…

 

Aki Irántam érzett szeretetből járja az utat, csak ő érti meg, hogy ez az az út, amelyen észlelhetitek testvéreitek ínségét és segítően melléjük állhattok: itt ugyanúgy, mint odaát.

 

Gyermekeim, nem játszik szerepet, hogy még itt vagytok-e vagy már átmentetek a szellemi világba. Gondoljatok arra, mi történik azokkal, akik még a Földön élnek vagy földközeli térségekben tartózkodnak szellemi lényként és nem hisznek Bennem. Sötétség veszi körül őket, de élnek, és nagy a nyomor, itt szükség van sok lényre, nem csak angyali lényekre, akik segítően tevékenykednek.

Aki még úgy véli, az Én jelenlétemben való lét egész napos éneklést és ünneplést jelent, az majd észreveszi, hogy a mennyei valóság is más, mint amit a gyermekeim képzelik… Szeretni szolgálatot jelent.

 

Most meghívlak, szolgálj Velem együtt! Mit érzel gyermekem e mondatnál?

 

Ez erős ellentétben van azzal, amit a ti világotok kínál: egy önkiszolgáltatás, a vevő magatartás világa (ford.: önzően csak vesz, nem ad), a birtokvágy világa, egy olyan világ, ahol idegen szóvá vált az erkölcs, az érték, a hit, a szeretet, a bizalom, a jog és a rend, a teremtés és a teremtmények iránt érzett felelősségtudat és tisztelet.

 

Megértitek, hogy ennek vége kell lennie! De mivel tiszteletben tartom gyermekeim szabad akaratát, nagy bölcsességet igényel jó irányba terelni az utat. Így gyermekeim viselkedésének a következménye lesz a tanító mester.

 

Ne szomorítson el ez benneteket, kik olvassátok ezt. Ti Bennem vetettetek horgonyt, történjen bármi. Az Én horgonyom tart. Így biztos léptekkel menjetek –az Én lábnyomomban- ebbe és az eljövendő évbe! A szeretetem a hordó elem.

 

Béke legyen Veled!

 

Ámen

Vélemény, hozzászólás?