Bekövetkező fordulat … Ellenségeskedés Isten szolgálóival szemben …

BD – 1954.08.15.
6024. – Bekövetkező fordulat … Ellenségeskedés Isten szolgálóival szemben …

 

Egy fény fog beburkolni titeket, és át lesz törve a sötétség … fel fogjátok ismerni az akaratomat és tudni is fogjátok feladatotokat, melyet mindegyikőtöknek teljesítenie kell. Rövid időn belül már megtörténik a fordulat, és munkátok sürgősen szükségessé válik, és akkor ti is felismeritek, kit hívattam erre a munkára, mivel csak az fogja felajánlani rá magát, aki valóban alkalmas hozzá. Sokan állnak majd útkereszteződés előtt és határozatlanok lesznek, merre forduljanak, és csak azok, akik rettenthetetlenül térnek rá a helyes útra, azok alkalmasak szőlőhegyemre, ezzel is felismerhetőek földi szolgálóimként.

 

Mert az emberek fenyegetően és félelemkeltően fognak eljárni, és aki most retteg a világtól, az nem alkalmas Nevem és Mellettem hozandó tanúságtételre, Evangélium hirdetésére és igazolást tenni Rólam és kinyilatkozásaimról. De aki magában hordozza szellememet, azt nem rettenti meg a világ, hanem szaporább munkára ösztönzi … mert felismeri, mely órát ütött a világóra. Sok mindent várhattok az eljövendő időben, és sok erőre lesz szükségetek … de bőségesen is kaptok Tőlem belőle, mert Én nem hagyom magukra az Enyéimet. De felismerhetővé fog válni az is, ki az, aki az Enyéimhez tartozik. Mert a világ hevesen viharzik ellenetek … a világ felelősségre fog vonni titeket szavam miatt és visszavonást követel részetekről. És nektek helyt kell állnotok …

 

Hamarosan elmúlik a nyugalom ideje, mert minden úgy jön, ahogyan bejelentettem nektek, hogy éles fegyverrel lép majd fel ellenetek az ellenfelem … hogy az emberek gyűlölni fognak titeket, kik hírt adnak nekik a közelgő végről és az ítéletről … A világemberek erről hallani sem akarnak, és feldühödnek rátok, és nagy ellenségeskedésnek lesztek kitéve, ha kitartotok Velem szembeni hozzáállásotok mellett … De földi előnyt ígérnek azoknak, akik megtagadnak Engem, akik oldódnak Tőlem … És akkor majd eldől, ki az Én igazi szolgám, ki akar szolgálni Nekem hűségben és rettenthetetlenségben … akkor égni fog a fény … nyilvánvalóvá válik hatalma és ereje Annak, Aki ÚR élet és halál felett, akkor szokatlan erőt fognak kapni az Enyéim; de akik elesnek Tőlem, azok feljebb kerülnek a világban.

 

És ez egy nagy csábítás, ami sokak megbuktatására hivatott … De az Én kezem mindig kinyújtott, és mindenki bele kapaszkodhat, és ezzel biztos kíséretben végig járhatja földi életútját. Mert aki az Én kezemet fogva halad, azt többé nem szorongathatja meg az ellenfelem, mert immár ő is úr azok felett és győzelme biztos … És most ezen döntéshozatalbeli harc felé közeledtek, melyben helyt kell állnotok és helyt is tudtok állni, ha hitetek erős … olyannyira erős, tehetetlen lelketek ellensége … hogy hitetek ereje által mesterei lettetek … Ámen

 

Isteni kinyilatkoztatás Bertha Dudde által

„Kezdetben volt a Szó …. Egy dicsőítő ének a Menny és a Föld Teremtőjének ….

Ti mindannyian az Ő teremtményei vagytok, akik egyvalamikor elvesződtek ….

És Ő nem fog nyugodni mindaddig, míg vissza nem nyerte minden egyes bárányát …“