Világtörténések… Zűrzavar… Antikrisztus…

BD – 1957.02.15.
6762. – Világtörténések… Zűrzavar… Antikrisztus…

Leírhatatlan zűrzavar lesz, amikor megszólalok a természet erői által, mert míg létezik a Föld, nem élt még meg ilyet ember. Félelem és ijedtség tehetetlenné teszik az embert gondolkodni és cselekedni, mivel rettegnek azon történés megismétlésétől, és nem képesek kezet nyújtani segítésre és mentésre, ahol még lehetne.

Csak egy-néhányan fogják felismerni ami történt, mert ők utalást kaptak rá előtte és most meglátják a Szavam igazságát … Épp ezért ezek teljes meggyőződésből felvilágosítást fognak adni embertársaiknak, viszont újra csupán csak néhányan fogják őket meghallgatni, mert mindent elfogadnak az emberek, csak egy Isteni Üdvösségi Műveletet nem, ami ezen formában került kivitelezésre. Ennek ellenére jól ki kell használni az időt és ezen összefüggésben hírt adni az embereknek a közeledő végről …

Ami kozmikusan végbement, azt nem tudják letagadni, és hogy ez előre be lett jelentve, még elgondolkodásra bírhat egyet s mást. De az életerő, a saját fenntartási ösztön mégis győzedelmeskedni fog, és az emberek megtesznek majd mindent, hogy urai legyenek a földi ínségnek, amit az a természeti történés okozott. És most újra csak az ember szeretetbeli foka dönt, a segítési akarata felebarátja mellőli kiállásra arról, hogy javulnak-e ill. milyen mértékben javulnak az életkörülményei, mert segíteni fogok mindazoknak, akik magukénak tekintik embertársaik vészhelyzetét is …

De sokaknak nehezen kell küzdeniük, ha a saját erőjükbe vetik bizalmukat … vagy láthatólagos támogatást kapnak lentről, ha nagy szigorúsággal járnak el embertársaik kárára. Olyan nagy lesz a földi ínség, mint a zűrzavar is, ami az elképzelhetetlen pusztítás által keletkezik … És számtalan ember feladja hitét egy Istenben és Atyában, mivel érzékenyen lettek érve … De az ő hitük csak forma volt, nem állt helyt egy komoly próbának … És emiatt előre közlöm veletek ezt a történést, hogy helyt álljatok ti emberek, hogy tudjátok, hogy ez az Én tervem, hogy Úr vagyok a természet erői felett és ebből fakadóan Számomra könnyű újra megsegíteni az embereket, akik segítséget kérnek Tőlem …

Nem kellene Nekem erről előre hírt adnom nektek, akár hirtelenjében is beavatkozhatnék és meglephetném az embereket. Akkor viszont egy ember sem hinne Bennem. De Én azt akarom, hogy felismerjetek Engem és fel tudtok ismerni, ha minden úgy jön, ahogy az közölve lett. S akkor tudni fogjátok, hogy semmi sem történhet meg a Földön az Én akaratom nélkül, és kedvezőbbé tehetitek az akaratomat, miképp teljes hitben odaadjátok magatokat Nekem és kéritek a védelmemet … Tehát ezért juttatom el hozzátok a tudást a bekövetkezendőről, ezért avatlak be titeket az Üdvösségi Műveletembe, és ezért szólítalak fel állandóan titeket, szolgálóimat, hogy tudásotokat adjátok át embertársaitoknak is, mert a Hozzám való kötődés lesz a ti legbiztosabb védelmetek, jöjjön bármi …

És aztán fel fog tűnni az is, aki az Én ellenfelem lesz a végső időben, aki magához fogja rántani a gyeplőt, mert megkönnyíti ezt számára a nagy ínség, és aki aztán rendeleteket hoz, melyek világosan kimutatják a Sátánhoz való tartozását. És sok rajongót talál majd és gátlás nélkül vezeti a kormányzást, még a gyenge hitűeket is el akarja Tőlem szakítani, azonban ellenállásba ütközik majd az Enyéim felől, mert nagy erővel ruházom fel majd az Enyéimet, és minél nagyobbnak tűnik a vészhelyzet, annál erősebbek lesznek az Enyéim és annál erősebben érzik a jelenlétemet és félelem és félénkség nélkül fogják kimondani, amit az Én Szellemem megparancsol nekik …

De mindennek meg kell történnie a vég előtt, ahogyan megjövendölt, mert minden egyes lélekért meg lesz küzdve és ez a mégoly nagy ínség is elvezet Hozzám lelkeket, melyek a végső órában még hívnak Utánam és emiatt elkerülik a száműzés sorsát …

Ámen

 

„Kezdetben volt a Szó …. Egy dicsőítő ének a Menny és a Föld Teremtőjének ….

Ti mindannyian az Ő teremtményei vagytok, akik egyvalamikor elvesződtek ….

És Ő nem fog nyugodni mindaddig, míg vissza nem nyerte minden egyes bárányát …“