Visszavettem felőletek áldó és védő kezeimet

Az újságírás bevett gyakorlatairól, a szervátültetésről és az iparról szóló tudósítások a világhálón nyugtalanítanak téged és azt kérded, mennyire tudsz még bízni az újságírásban, az orvostudományban, a politikában és a gazdaságban, és mi a helyzet az ember méltóságával, amit az alaptörvény biztosítszámotokra. Hatalmas a gazdaság és az ipar, a kormányok viszont tehetetlenek lettek velük szemben.

Mindenütt felismerheted a hazugságot, csalást, megvesztegetést és szörnyűséget, úgymint az etika és erkölcs felbomlását, és ezen jelek egyre csak elszaporodnak – az egyén önzősége éppúgy virágzik, mint a társadalomé. Hogyan lehetséges, hogy a technikai lehetőségek és tehetőségek korszakában -vélitek ti- az emberek egyre jobban egy szellemi és földi zűrzavarba kerülnek? Gondolj rá, kik azok az emberek, akik felelősek ezért a zűrzavarért és lásd, kinek hódolnak?!

A felelősek nincsenek többé tekintettel a földi rombolásra és pusztításra. Igen, részben tudatosan okozzák mindezt haszonhúzásból. Pénz iránti elvakultságban élnek.

Az emberiség egyrészt kéjes életvitelt folytat, itt az ember látni és megélni akar még oly sok „szépet“, másrészt háborog és lázad az uralkodók tevékenységei ellen, mert félti a jövőjét. Ez viszont csak a jéghegy csúcsa, amit láttok. Megrengenek a világi rendek és gyorsan fokozódik a félelem és ez határozza meg a folyamatot.

 S mi ennek az oka? Legtöbben nem hisznek többet Bennem, vagy hagyományból hisznek s így nincs kötődésük Hozzám, más istenekben hisznek vagy teremtenek maguknak újat – az igaz hit, amit a szeretet hordoz, alig fellelhető.

Emellett nem akarnak az emberek felelősséget vállalni, pl. a gyerekeikért. Legszívesebben egyből születés után átadnák gyermeküket az állam gondoskodásába, hogy maguk szabadon tevékenykedhessenek, pl. szakmai előre jutásukért. Lelkiismeretfurdalásukat gyermekeikkel szembensemmirevaló ajándékokkal próbálják csillapítani.

Az állam gondoskodása viszont parancsuralmi, mivel minden fentről irányított kultuszminiszter, igazgató, tanár vagy nevelő – s mindez a gyermek hátán. És a kisgyermek számára oly fontos szülői szeretet hoppon marad. Hát hogyan képződjön és fejlődjön ki a gyermekekben melegszívűség és szeretet? Hogyan viszonyuljanak a gyermekek szüleikhez, főleg elöregedett korukban?

Ez csupán egyetlen gond, és azon gondok, miket te látsz, egyre csak szaporodnak.

Ezen körülmények között attól is tartasz, hogy röviddel a korszakváltás előtt álltok, vagy már közepette vagytok, amire az egyre gyakoribb katasztrófák engednek utalni.

Igen, a korszakváltás már kezdetét vette, az evilági szinteken éppúgy, mint a túlvilági szinteken – mindkét szint érintett.

Az alacsonyabb túlvilági szinteken zajló egymásba tűzések és harcok lelketeket és szellemeteket is érinti. Számuk rohamosan nő a hitetlenség és a fentebb említett életmód miatt. Sötét lelkekről van szó, akik titeket is befolyásolnak és támadnak. A mélybe akarnak húzni benneteket. Társulnak hozzájuk olyan lelkek is, akik lapos hitük vagy hitetlenségük miatt nem tudják, hogy meghaltak – bolyonganak és még ráhatnak a ti szintetekre. A Földhöz kötődöttek és nem tudnak tőle oly könnyen szabadulni. Így számotokra láthatatlanul, veletek együtt élnek és befolyásolnak titeket.

Ahol viszont hatalomvágy, büszkeség és önteltség uralkodik, ott könnyű dolguk van a befolyásolásra a titeket elcsábító lelkeknek. Nem hisztek az efféle „szélhámosságban” és nem vagytok képesek a védekezésre sem. De, ahol senki sem védekezik, ott szívesen kavarnak a lelkek, ott megtámadnaktiteket és befolyásolnak, ami köztetek uralomvágyban, önfejűségben, kapzsiságban, önzőségben nyilvánul meg, és a veszekedés később harci tettlegességbe torkollik.

Nos, a korszakváltás időpontját nem mondhatom el nektek, mert túlságosan szenvedne alatta a szabad akaratotok. Néhány dolgot róla viszont már meséltem nektek másutt. A korszakváltás időpontja nincs behatárolva egy bizonyos dátumra, hanem több ismérvtől is függőben van, amit teljesítenek kell. Ez azt jelenti, nem Én határozom meg, hanem ti magatok. Az ismérvek egyrészt a Belém vetett hitetek, másrészt a Szeretet-Törvényem teljesítése. Ha szellemi kapcsolatban éltek Velem, és szeretetben és békében felebarátaitokkal, úgy a fordulópontot még mindig el tudjátokhalasztani, illetve legyengíteni. Ha viszont az ellenfelemnek hódoltok, tehát az anyagiságnak, úgymint az önzőségnek és teljes mértékeiben élvezitek a jólétet, akkor felgyorsítjátok az időpont eljövetelét és a fordulat hevességét.

 A szellemi leépülés egyre erősebben hat ki a természetre is, melyet már alig tiszteltek. A természet válaszlépéseitéletmódotokra már annál inkább érzitek és ez még fokozódni fog, de ahelyett, hogy abbahagynátok és rövidebbre lépnétek, éltek mint hernyó a szalonnában és úgy vélitek, bármeddig folytathatjátok. De itt természetes határokba ütköztök, amit már el is értetek.

Az általatok végzett kizsákmányolás miatt már nem életképes a természet, számotokra élvezetes halálra ítéltétek és kíméletlenül kizsákmányoljátok jólétetek érdekében, és eközben nem akarjátok észrevenni az ezzel járó hátrányokat számotokra és a következő nemzedékek számára, ezért éreznetek kell. Gondoljatok rá, csak ez az egy Földetek van, viszont úgy éltek, mintha több lenne belőle. De Én azt kérdem tőletek: Hogyan bántok vele? Szeretnetek kellene a felebarátaitokat. A természet teremtményei is a ti felebarátaitok, csupán más ruházatban.

Az önmagát elajándékozó szívbéli szeretet önző szeretettécsonkult. Alig veszitek figyelembe embertársaitokat, elsétáltok mellettük, mintha halott anyag lennének. Csak magatokkal foglalkoztok.

Mivel nagyvárosban élsz, még emlékszel olyan időkre, ahogy az emberek tömege elhaladt melletted egy közkedvelt bevásárló utcán és rád sem nézett senki. Ezt többször sajnáltad. Most kérded: Mi távolított el titeket embereket egymástól ily ennyire?

Nos, hat nemzedéken keresztül egy hamis elméletet tanítottak nektek a „fajok keletkezéséről” és ti ellenkezés és tiltakozás nélkül hittetek benne. Ez kizárta a létezésemet és ez jól jött nektek. Még elismert tudósoknak sem tűnt fel az ellentmondás ill. nem akarták felismerni. Ebben tiszta munkát végzett az ellenfelem, miben homokot szórt a szemükbe, Nekem meg végig kellett néznem és közben hallgatnom, csakhogy ne sértsem meg az ő és a ti szabad akaratotokat. De szépen lassan és óvatosan az Én módomon rávezettem az igazságra a tudományt, ami mellett már nem tud elmenni – szabadakaratuk és hitetlenségük korlátozása nélkül.

A hat nemzedék időszaka sok kárt okozott, mert erősen károsult a Belém vetett hit ezen hamis elmélet által, és emiatt szenvedett az önzetlen szeretet is. A tudomány úgy vélte pártatlannak kell lennie és ilyenek szerintük csakis hitetlen tudósok lehetnek.

Az utóbbi nemzedékek szinte mindegyike hitetlenségben nő föl, aminek az árát még megfizetitek, mert elhidegül bennük a szívbéli szeretet. Mindez erősen megnöveli a nemzedékek közt tátongó szakadékot. Ekkor majd panaszkodni fognak az öregek gyermekeikre.

Nem annak kellene lennie a kérdéseteknek, hogy „mikor“, hanem „hogyan“ fog kinézni a korszakváltás, mivel ez egyedül is csak tőletek függ. Ti határozzátok meg az átmenetet, hogy gyengéd lesz-e vagy zűrzavarban végződik. Ez nem az Én isteni beavatkozásom, hogy büntesselek benneteket, hanem mindez a ti gondolkodástól mentes visszaélésetek kihatásai, amit végeztek, s amit Én nem nézhetek végig örökké. S ezért visszavettem felőletek az áldó és védő kezeimet.

Sok minden történhetne másképp, ha felismerésre térnétek és a helyes következményeket vonnátok le belőle önmagatok számára, s így önszántatokból beharangoztathatnátok a szellemi fordulatot, miáltal önmagatokban beharangoztatjátok a fordulatot. A felismerésre térés viszont azt jelenti, el kell ismernetek Istennek, Teremtőnek és a titeket szerető Atyátoknak, emellett a Teremtést és felebarátaitokat el kell fogadnotok testvéreiteknek a megfelelő bánásmóddal.

 Most tudod, mit üt az óra!

Nektek, Hozzám hűeknek viszont azt mondom, ne féljetek, mert az oltalmam alatt álltok. Akárhogy is hat ki rátok a korszakváltás, ez tőletek függ, és ezért még tenni tudtok. De semmi esetre ne féljetek. A félelem és a rémület az ellenfél eszköze, aki be is veti őket. Csakis negatív erőket keltenek bennetek, hogy aztán vakká és engedelmessé tegyen titeket.

Akár milyennek is tűnjön az idő számotokra, bízzatok Bennem. Az Isteni Szellemem, a Szent Szellem reátok ereszkedik és bevonul a szívetekbe, melyek nyitottak ill. azok lesznek Előttem tetteitek által. Legelőször átalakít benneteket, megújít és békével árasztja el bensőtöket. Utána már másokra is hatással lesz általatok, és egyre inkább átviszi őket egy szellemi pirkadatba, mert még sok lelket meg kell menteni.

Olyan időben éltek, melyben az Én Szeretet-Szavammalkeveset tudtok elérni, mert az általánosság az ellenfelem felé fordult és csak azt fogadja el, ami „megalapozott oldalról“ jön, vizsgálat nélkül.

 Így könnyű dolga van a sötétségnek megtéveszteni benneteket. Elhalmoz benneteket képekkel és tájékoztatásokkal, mit meg sem akartok tekinteni, mert nem felel meg az értékelképzeléseteknek. Megrázkódtatást akar okozni, tehetetlenséget és dühöt kelteni bennetek. A sötét erők azok, melyek megtévesztenek és félrevezetnek titeket.

 Mutassátok meg az ellenfélnek, hogy a képek és tájékoztatások bár nyugtalanítanak titeket, sőt undorítanak, de felnyitják a szemeteket, hogy oda is fényt és áldást küldhessetek, ahol még sötétség uralkodik.

Mindenhova küldjetek jóságos gondolatokat, ahol szükség és viszálykodás van és terjesszétek a fényt e módon. Áldjátok meg az embereket, akik a sötétségben tartózkodnak és borítsátok be őket jóságos gondolataitok fényével.

Hatalommal rendelkeztek, ha félelem nélkül, de szeretetben élitek meg a sötétséget – szeretetben, amely elöl ő menekül, szeretetben, teli fénnyel és irgalmas jósággal. Fényetekkel felfeditek az ellenfél hamis játékát, amit csak azért folytathat, mert legtöbben elfogadják a hamis játékát. Keltsétek lángra szívetekben az Isteni Szikrám tűzét és bízzatok szeretetem erejében. Azáltal, hogy Hozzám fordultok, növekszik bennetek a szeretet okos bölcsessége, ami szintén növekedésbe hozza lelketekben a szeretet tűzét. A bölcsesség az, ami megkülönbözteti az önzetlen szeretetet az önzőségtől.

Ez a bölcs, önzetlen szeretet futótűzként fog terjedni és arra fog késztetni Engem, hogy hasson felettetek a kegyelmem. Ezt a szeretetet immár gyakorolhatjátok egymás közt és sok áldásban lesz részetek Általam.

Ti, akik követitek a Szeretet-Szavamat és éltek is utána, ti vagytok a Korszakváltás tanítványai, akik önszántukból követtétek a hívásomat át a Földön és jelentkeztetek erre a küldetésre.

Visszavettem az emberiséget megáldó és megvédő kezeimet, hogy sorsotokra hagyjalak titeket. Szeretetem viszont örökkön nálatok marad, nem ismer bosszút és ítélkezést. Így mindig nyitva hagyok egy hátsó kaput az elkóborolt bárányoknak. Ti vagytok a hátsó kapuk, Hozzám hű munkásaim. Rajtatok keresztül és általatok tudom kiönteni az áldásomat azok felé, akiket az Én nevemben megáldotok. Így áldást jelentetek a jelen idő emberiségének. Ámen 

-do- 2019.01.24.

 

Beszéd a korszakváltás tanítványaihoz

Előkészítelek benneteket a korszakváltás utáni időre. Ezzel azt mondom, még nem vagytok érettek a korszakváltás utáni időre és előkészítelek benneteket rá. Megteremtem a feltételét, miképp Békémet adom nektek, mely fellángoltatja bennetek a fényemet, amint meggyújtjátok azt. Hitetektől és bizalmatoktól függ, mily módon vehetlek igénybe és használhatlak fel titeket. Az emberek céltalanul bolyonganak majd a korszakváltás idején és segítségre lesz szükségük, felvevőképesek lesznek a történések miatt.

Ezért fontos feladatot vállaltatok, még pedig, hogy szolgáltok Nekem és felebarátaitoknak. Legyen az Új Föld kezdettől fogva a szolgálás birodalma. Erre szükségem van rátok, és általatok világítson a békém a rajtaszorulóknak. (do2019.02.07.)