Kidöntöm trónjukból a hatalmasokat

Mondom nektek, földi eljövetelemmel Jézus Krisztusban beharangoztatott a korszakváltás és az ezt követő kétezer évben a szeretet egyszerű parancsolata, melyet Én hoztam nektek, fokozatos növekedésre és fejlődésre volt hivatott. Így ez jó, és áldott korszakváltás lett volna, igen, egy korszakváltás paradicsomi szférába.

Ez volt az akaratom – de a tiétek ellenszegült az Enyémnek. És megint csak hagytátok elszédíteni és elcsábítani magatokat az ellenfelem által. Újra győzedelmeskedett felettetek az ellenfelem csábítási művészete és Nekem tehetetlenül végig kellett ezt néznem, mert a szabad akaratotokkal szemben tehetetlen vagyok – amit ajándékba kaptatok Tőlem, s melyetnem szabad megsértenem és semmire nem kényszeríthetlek titeket, mert Számomra az szent.

És ezzel nem tudta kezébe venni a szeretet a jogart. Ezért nem uralkodott el világotokban a béke és az egyensúly. Emiatt – néhány kivétellel – nem az alázatos és békés kormányzókülnek a világi trónokon, kiknek képletesen titeket kellene szolgálniuk, hanem az önhittek és magukat erősnek hívők, akik erős kézzel uralkodnak felettetek.

Ebből kifolyólag az eljövetelem előtti idő – az emberiségtörténet első korszakának – és a második korszak – az emberiségtörténet második korszakának – jellemzője is a gyűlölet és háború maradt.

Így hát nem következhetett be a jóba áthaladó gyengéd korszakváltás. A korszakváltás viszont a tervem része és el kell jönnie. Az évszázadok hulladékai szeméthegyekké nőttek, melyeken a szenvedés és igazságtalanság keresztjei állnak – de le kell győzni a szellemi és anyagi hulladékot. Ennek következménye, hogy olyannyira összesűrűsödött a korszakváltás időtere és olyannyira felhalmozódott a múlt hulladéka, hogy immár nem mehet végbe a korszakváltás gyengéd módon. Elterjedt a hitetlenség, szinte már senki sem hisz Bennem. Alig ismer Engem egy gyermek. A szellemi világ megtagadásra kerül és a következő nemzedékek Istenbe vetett hit nélkül nőnek fel. Az anyag az ő istenük. Így hát véget kell vetni a hitetlenség magasrepülésének, ami nagy robajjal fog mélybe zuhanni.

Akik visszautasítottak Engem a gazdagság és hatalom okozta elvakultság miatt, azok fel fogják ismerni, ki tartja kezében valóban a jogart.

Nevelési intézkedéseim egyszerűek, de hatásosak. Engedem, hogy a saját, szeretetet nélkülöző cselekvéseitek visszahatása legyen a korbácsotok. Ekképp ti büntetitek önmagatokat. Ti ítélkeztek önmagatok felett! Nem Én bíráskodok felettetek, hanem a saját lelkiismeretek! Én az ügyvédetek vagyok és mellettetek állok, ha megkértek rá. Mindig is megvédtelek benneteket a legnagyobb katasztrófák elől. Csak kár azért, aki nem akar Engem megismerni.

Mindig is szeretetemmel közelítek felétek és nem foglak megbüntetni. Segítek a gyengéken, akik segítséget kérnek Tőlem, hogy cipeljem a keresztjüket.

Az önhitteknek és hitetleneknek nincs szükségük a segítségemre, és ezekből egyre többen vannak. Gőgségükben azt hiszik, képesek segíteni önmagukon. Hát tegyék.

Ha végig kell néznem, ahogy gyermekeitek egyre inkábbönhittségre, hitetlenségre és gőgségre nevelkednek, sír a szeretet-szívem.

Emiatt ezt már nem nézhetem tovább és engednem kell, ami már nem elkerülhető. Ez nem  büntetésem, hanem szeretetem. Ezzel megpróbálom menteni, ami még menthető.

A hatalmasok és nagyok, a magukat erősnek és hatalmasnak hívők, megfogják tapasztalni a határukat, mert hanyagul törődtek Velem, a teremtésemmel, úgymint a rájuk bízott néppel. Így engednem kell, amit az ellenfelem lakájaielőkészítettek. Aki magas trónon ül, mélyre fog zuhanni. Aki uralkodik, szolgálni fog.

A hatalmas nagyföldbirtokosok, akik magukhoz ragadták a Földet – amit minden embernek odaajándékoztam -, akik kizsákmányolást végeznek, önérdekből kirabolják, meggazdagodnak belőle, mind ezek érezni fogják, mennyi bajt okoztak hatalom- és pénzvágyukkal.

A pénzügyi gazdaság főnökei, az ipar és fogyasztói gazdaság főnökei, úgymint a tudományok és egyházak nagyjai, igen, mindez zsaroló, hazugság ivadék, ami a trónokon uralkodik meg fog bukni és szolgálni fognak, vagy elmerülnek szegénységben és szenvedésben.

Már most segítek cipelni a meggyötörtek keresztjét, hogy enyhítsem terhüket, hogy mentsem, ami menthető. Ilyen nagy a szeretetem.

De a korszakváltás eljön és jönnie kell.

A kicsik és jelentéktelenek, akik saját bőrükön tapasztalják a szenvedést és a szegénységet, ők azok, kiket a nagyok föléemelek. És ezek nem fognak uralkodni a népek felett, hanem szolgálni fognak nekik szeretetben. Igen, az egyik a másikat fogja szolgálni, nem lesz többé nagy és kicsi, nem lesz többé különbség. És ekkor beköltözik a valós béke.

Ebben a békében felismeri az ember az Isteni Akaratomat, mert azok lesznek sikeresek cselekvéseikben, akik alázatban szolgálnak.

Így mindenkit összegyűjtök, akik osztoznak elvemben és szellememben – amit már most megteszek a Hozzám vonzódókkal. Szívüket megvilágítom akképp, hogy hallani fogják a hangomat és követni szívüket. És siker fogja koronázni cselekvésüket. Érlődni fognak szellemben és cselekvésük egy új birodalmat fog felépíteni, melyben csodás gyümölcsök érnek be. Ők mind Engem akarnak majd szolgálni és az Én szellememben tevékenykedni. Így jön létre egy új paradicsom.

Ezen új állapotnak el kell jönnie, mert nem tudom már végig nézni az ellenfelem – a pokoli ivadék – garázdálkodását. A bennetek lévő szeretet-szellem fogja kezébe venni a jogart, és mindenki szerényen és alázatosan szolgálja a másikat, ahogy Én szolgálok nektek.

Ha a földi hatalmasok elbuknak, akkor eljött az időpont, hogy felváltsa az anyagi birodalmat a szellemi birodalom és ezen időpont előttetek áll. Ámen

-do- 2019.10.07.