Az igazság szellemének hangja … Jézus Krisztus tanítása … Belső hang …

BD – 1949.11.07.
4775. – Az igazság szellemének hangja … Jézus Krisztus tanítása … Belső hang …

 

Amit közöl veletek a Szellem hangja, az elismerendő szellemi igazságnak, mert a szellem nem téved, hanem Isten részeként tud mindenről és a lélekkel is közli, amit hasznosként tudnia kell. Ha engeditek megszólalni bennetek a Szellem hangját, úgy akkor magát Isten halljátok, de ezt meg kell előznie, hogy kívánjátok meghallani az Istent. Egyedül az Isten iránti vágyódás dönt arról, hogy meghallhatjátok-e a hangját. De az Isten szereti gyermekeit és az Ő gyermeke az, aki kívánkozik Ő utána, így hát azoknak is meg fog nyilvánulni, akik hallani akarják. Na most egy ember, aki komolyan veszi az igazságot, az valóban nemhiába kéri az Istent … Az ő számára megnyilvánul az Isten, de különféleképpen, mert gyakran hiányzik az embereknek a tudás és a hit afelől, hogy maga az Isten szól az emberekhez.

 

És ezért nem fülelnek befelé az Ő hangjára, és így az Isten más módon juttatja el hozzájuk a szavát, hogy az ember részesüljön az igazságban, ami állandó jellegű az Ő szavában. De csakis az Ő szavában keressétek ti emberek az igazságot. Amit Jézus földi jelenléte idejében tanított, arra figyeljetek és fogadjátok el Isten szavának, mert Jézuson keresztül Isten hangja szólt, Ő benne Isten Szelleme hatott, és ezért mindaz amit tanított, a legtisztább igazság volt. Épp ezért tartsátok magatokat mindig is az Ő szent szavához, vegyétek fel azt szívetekben mint Isten szavát, melyen keresztül el akar vezetni titeket az igazságba, ha komolyan kéritek Tőle az igazságot.

 

Megadja nektek, mindig azon módon közvetíti felétek, ahogyan arra befogadóképesek vagytok … de folyvást fülelhettek a bennetek lévő isteni hangra is, és ha gyakoroljátok ezt beléje vetett szilárd hittel, hogy szeretetében kinyilatkozik nektek gyermekeinek, akkor észlelni fogjátok magatokban hamarosan az Ő gyengéd és halk hangját. Rajta fogjátok kapni magatokat, hogy csendes párbeszédet folytattok mennyei Atyátokkal, és ekkor az Ő szavaként tekintsétek ezt, az Ő hangjaként, ami mondja nektek a szeretet és bölcsesség szavait. És ezen szavakban mindig is hihettek, mert az igazság iránti akarat és vágy és az Isten iránti igyekezet biztosítja számotokra az Ő szellemének működését, és magától Istentől fogadjátok aztán az igazságot, ki az örök igazság … Ámen

 

Isteni kinyilatkoztatás Bertha Dudde által

„Kezdetben volt a Szó …. Egy dicsőítő ének a Menny és a Föld Teremtőjének ….

Ti mindannyian az Ő teremtményei vagytok, akik egyvalamikor elvesződtek ….

És Ő nem fog nyugodni mindaddig, míg vissza nem nyerte minden egyes bárányát …“