Ezen időkorszak jelentősége … Krisztus földi megtestesülése …

BD – 1949.11.06.
4774. – Ezen időkorszak jelentősége … Krisztus földi megtestesülése …

 

Véget ér most egy időszak, melynek legnagyobb jelentősége van, ami a bűnözönnel vette kezdetét és úgymond egyedi. Mert ezen korszakban maga az Isten szállt le a Földre, hogy felmutasson az embereknek egy járható utat, mert kudarcot vallottak, mert nem volt tudatos számukra emberként földi útjuk jelentősége és ez céltalanná tette őket, ami nagyon is sikeres lehetett … mert nem használták földi életüket lelkük felfelé ívelő fejlődésére. Az Isten maga megtestesült emberként a Földön ezen időkorszakban, húst öltött Magára és emberként élt az emberek között.

 

Ami addig az embereknek nem sikerült, az Ő neki sikerült, mégpedig hogy emberként megvált minden emberitől és Isten felé igyekezett szabad akaratból. Hamis feltevés, hogy a Jézusban, mint emberben lévő isteni megvédte volna Őt emberi gyengéktől és emberi érzelmektől; pont ellentétben, különösképp meg kellett küzdenie ellene és mégis győzelmet aratott, mert erőt adott Neki a szeretet és mivel különösképpen erős volt az akarata a szeretet által.

 

Tehát bizonyítékkal szolgált az embereknek, hogy lehetséges a szeretet által egy Istenhez hasonló lénnyé kifejlődni, ami minden egyes ember feladata, szóval ami a földi élet tulajdonképpeni célja és értelme. Emberként hozta meg a bizonyítékot és az Istenség összekapcsolódott Vele, mert Jézus emberként átalakult szeretetté. Ezen esemény isteni határozatra ebben az időkorszakban történt meg, és részt vett benne az egész világmindenség … Az Isten e földi emberré válása előtt és után az emberek részesei a Megváltási Művelet irgalmainak, amit Jézus emberként teljesített minden lény számára az egész örökkévalóságban.

 

És mégis csak végére megy ezen időkorszak is, mert az emberiség teljességében semmibe veszi Krisztus Megváltó Műveletét és ezzel nem vesz igénybe semmiféle segítséget sem a földi élet céljának teljesítésére. Nem létezik már több eszköz ezen emberiség részére, mert visszautasítják a legjobb eszközt, azaz figyelembe sem veszik. Így hát végére jár egy időkorszak, mely messzemenően jelentős és mégsem nyer felismerést a jelentőségében. De a Megváltó Művelet megmarad, a Megváltó Művelet kegyelmei emellett nem lesznek hatástalanok az örökkévalóságban; Krisztus tanítása, Istennek tiszta szava, múlhatatlan lesz ás át lesz víve az új időkorszakba, és habár a régi Föld elmúlik olyan tekintetben, hogy újra lesz alkotva az egész földfelszín és semmi sem fog fennmaradni a régi Föld teremtéseiből.

 

Jézus Krisztus Isten Fiaként és a világ Megváltójaként a szellemi felfelé ívelő fejlődés megtestesítője marad, újra tanítva lesz az Ő isteni szava, ismertetve lesz az új Föld embereivel fény-teljes szellemi világ által való személyes érintkezésben, mint ahogy magával az Istennel, Aki Atyaként azon gyermekei között tartózkodik, akik megjárták Krisztus útját és maguk is szeretetté váltak. Isten mint az Örök Szeretet érintkezni fog ő velük, mint Atya a gyermekeivel. És az új Föld ezen emberei számára vette meg az Üdvösséget Jézus Krisztus saját vérével, kereszthalálával … Ámen

 

Isteni kinyilatkoztatás Bertha Dudde által

„Kezdetben volt a Szó …. Egy dicsőítő ének a Menny és a Föld Teremtőjének ….

Ti mindannyian az Ő teremtményei vagytok, akik egyvalamikor elvesződtek ….

És Ő nem fog nyugodni mindaddig, míg vissza nem nyerte minden egyes bárányát …“