Szokatlan jelenségek …

BD – 1958.11.12.
7206. – Szokatlan jelenségek …

 

Aki gondolatokban földönkívüli területekre lép, azt földönkívüli erők is fogják befolyásolni, mivel állandóan ilyen erők veszik körül. Ez azonban egy szellemi befolyásolás, mert az ember akarata által létrejön a kapcsolat e-földi és földöntúli világok között. Nektek embereknek itt most különbséget kell tennetek: az Én velem felvett kapcsolat között imában … és a szellemi világokkal létrehozott kapcsolat között azon akarat által, hogy megtudjatok valamit ezen szellemi erőktől, tehát hogy megnyíljatok azon szellemi világok befolyására.

 

Egyetlen egy efféle kapcsolat létrehozás sem marad használatlanul, teljesen mindegy, hogy Én vagy szellemi erők válaszolnak rá, mert a létrejött kapcsolatok a Földről a szellemi világ irányába igenis fontosak az ember lelkének fejlődésének tekintetében. Mivel a magában szellemileg vak ember legyen látó, és a szellemi szemeket csak a fény beáramlásával lehet megnyitni, ami vagy közvetlen Belőlem vagy akár szellemi fénylények által áramolnak az emberek felé. Így hát minden kapcsolat, ami a Földről kiindulván létrejön a szellemi világgal, örömmel fogadtatott a fénylények oldaláról, akik tudnak az emberek állapotáról a sötétségben és nagyon is szívesen fényt szeretnének eljuttatni hozzájuk az Én akaratom szerint …

 

Az Én akaratom azonban meghatározza számukra, hogy annyit osszanak szét, ami az emberek számára elviselhető. És az Én akaratom az is, ami megakadályozza őket abban, hogy a túlságosan világos fénytől kár keletkezhessen bennük, mint pl. a szemek vakítása és a felismerésre való képtelenné tétel. De az ellenfelem éppen vakító fényeket vet be, mert csökkenteni szeretné az emberek látóerejét. mert teljességében képtelenné szeretné tenni a szemet, hogy az felismerhesse a Belőlem eredő lágy fényt, ami jótékony hatással bír és tisztán és világosan felmutatja a Hozzám vezető utat. Ezért is az az ő törekvése, hogy minél több vakító fényt felvillantson az emberek összezavarására … Az a törekvése, hogy hogy elvezesse az embereket oda, ahol látszólag felismeréseket nyerhet el, ahol az ember tudást vél elérni és mégis teljesen megtévesztő szellemi javakban részesül …

 

Ellenfelemnek sok ilyen eszköze van, melyeket felhasznál az emberek gondolkodásának fokozott összezavarására. Gyakran oly vakító fényeket gyújt, hogy a legsötétebb éj veszi körül az embereket, akik sokáig néztek bele ezen fénybe, ami viszont nem nyújt nekik tartós fényt, hanem hirtelenjében a legmélyebb sötétségbe taszítja őket. És számtalan erő támogatja őt a sötétségből, miképp bekapcsolódnak és állítólagos fénylényként lépnek fel … miképp ráveszik az embereket az előbbiekben közölt kapcsolatokra a szellemi világgal hamis gondolatközvetítésekkel, melyek valamelyest hízelegnek az embereknek vagy előnyt ígérnek nekik, úgy hogy foglalkoznak azon gondolatokkal és ezzel egy olyan területre térnek, ahol azok a sötét erők uralkodnak.

 

Már az ilyesféle tudás megszerzésére irányuló szándék, a helyes forrás felkeresése nélkül, veszélyes területre csalogathatja az embereket, ahonnan csak nehezen fognak tudni kilépni … Már az akarat, kilépni a keretekből, szokatlanságot megélni és szokatlanságokkal tündökölni, ráviszi az embereket ezen veszélyes talajra, ahol a sötét erők erőszakot alkalmaznak velük szemben és ugye vakítják a szemüket. És a végre nézve még nagyobb veszély áll fenn, mert a világegyetem teli van méregköpő szellemekkel, akik hű szolgái ellenfelemnek, az emberek megrontásában.

 

Hatalmas a befolyása neki, mert nem védekezik az ember, de ura lehetne felette, hacsak átadná magát Én nekem Jézus Krisztusban, Aki Én vagyok és legyőztem őt kereszthalálommal. Az ember viszont az Enyém helyett más erőket hív fel a világegyetemben, és meghallgatásra kerül ezen erők által, melyek kiszolgálják … gyakran olyan módon, ami még nagyobb sötétséget hoz fényesség helyett. Egyre jobban eltávolodik az igazságtól, engedi magát rabul ejteni tévés képek által, érzékcsalódások által, melyeket az ellenfelem hoz létre … Lehetőséget ad éretlen szellemeknek kinyilvánulásra, és tiszta igazságként fogadja azok kinyilvánításait.

 

Ellenfelem által legszégyenletesebb módon tévútra lesz vezetve és magát mindig csak fényben állónak véli … De nem akarja elfogadni az igazságot, ami abból áll, hogy nem múlhat el az Én szavam, hogy beteljesedik és hogy az Én szavam bejelentett egy véget már ezen korszak elejétől fogva … És ez a vég el fog jönni, és senki sem lesz képes feltartani … És aki védelmet keres, az csakis Nálam fogja megtalálni, de mindhiába fog segítségért kiáltani, aki azon erőkhöz fordul, melyek védelmet ígérnek neki, amit nem tudnak megadni …Mert ezen erőknek csak az a célja, hogy megrontsanak titeket, hogy visszatartsák tőletek az igazságot és hogy ne találjatok a fényhez … És ha hallgattok ezekre, akkor ti is elfogtok veszni és örök időkig a hatalmukban maradtok …

Ámen

 

Isteni kinyilatkoztatás Bertha Dudde által

„Kezdetben volt a Szó …. Egy dicsőítő ének a Menny és a Föld Teremtőjének ….

Ti mindannyian az Ő teremtményei vagytok, akik egyvalamikor elvesződtek ….

És Ő nem fog nyugodni mindaddig, míg vissza nem nyerte minden egyes bárányát …“