A bejelentések bizonyítéka … Utalás egy színjátékra …

BD – 1949.10.17.
4760. – A bejelentések bizonyítéka … Utalás egy színjátékra …

 

Az idő majd meghozza nektek a bizonyítékot, hogy hihettek szavaimban, amik az eljövendőt hirdetik, és hogy ezek alapján azt is elfogadhatjátok igazságként, amit tanítok nektek szavam közlése által. Ezen túl azt is igazolni fogja a szavam, hogy ott keresendő a tévedés, ahol ki kellene állni az igazságért, mert nyilvánvaló lesz, hogy jelet adok nektek … Tevékenységem megjelenés olyannyira világosan lesz, hogy kétségbe se lehet vonni, amit elutasítok és amit megáldok. Teljesen láthatóan fogom megvédeni az Enyéimet, miközben a Hozzám ellenséges beállítottságúakat megrontom.

 

Már csak egy rövid idő fog fennállni, míg megéltek egy színjátékot, ami bizonyítani fog Engem és a tevékenységemet, mert ez majd mindenki figyelmét Én reám fogra terelni, mivel a világ szemei oda figyelnek, ahol Én fogok beszélni az emberek rettenésére és az Enyéim látható védelmére. Meg fogjátok élni, hogy lelepleződik egy tévedés, hogy összeomlik egy trón, mely biztosnak tűnt. Előre bejelentettem nektek, de ti nem akarjátok elhinni Nekem … és így titeket is meglepetéssel ér, és ezután csak arra figyeljetek, amit hallani fogtok, mert az magyarázatot fog adni nektek sok mindenről.

 

Szólni akarok azon emberekhez, akik másképp nem okulnak belőle, közölni akarom velük az akaratomat, habár szenvedéssel teli módon, mert erősen meg fogja rázni őket hitükben, de a lelküknek ez igen is jó lehet, mivel eljuthatnak ezáltal az igazsághoz, amire szükségük van lelkük megéréséhez. Pompa és csillogás azonban nem hozza meg nekik az igazságot, pompa és csillogás elmúlik, mert amit küldeni fogok az embereknek, az elpusztítja a külsőt, és csak aki a magot birtokolja, attól semmi sem rabolhatja el a hitét. Ő látni fogja, ahogy minden külső összebomlik, de szívében csak is Engem fog hívni, és ahogy megáldom a jó szándékát mindazoknak, akik Bennem az Atyájukat látják és ezért csak az Én akaratomat teljesítik … Ámen

 

Isteni kinyilatkoztatás Bertha Dudde által

„Kezdetben volt a Szó …. Egy dicsőítő ének a Menny és a Föld Teremtőjének ….

Ti mindannyian az Ő teremtményei vagytok, akik egyvalamikor elvesződtek ….

És Ő nem fog nyugodni mindaddig, míg vissza nem nyerte minden egyes bárányát …“