A végidő jelei …

BD – 1949.09.10.
4735. – A végidő jelei …

 

Figyeljetek oda az idő jeleire. Nézzetek körül a szellem szemeivel, és fel fogjátok ismerni, mely órában éltek, fel fogjátok ismerni, hogy közeleg az éj és már csak kevés perc maradt a fényből, míg beköszönt az éj. Minden közelgő összebomlásra utal, a szeretet kihűl az emberek között, és csak kevesen szolgálnak felebarátjuknak önérdek nélkül. Figyeljétek meg, milyen ritkán lelhető fel az igazság az emberek között, mennyire vakon járkálnak azon sors tudta nélkül, mely felé haladnak, ha nem változnak meg.

 

Ismerjétek fel mindezen jelek által, hogy sok ember éltórája lejárt, ismerjétek fel, hogy közel a vég. Nem tudok nektek más időbetájolást adni a végről, magatoknak kell szemmel követnetek a körülöttetek zajló tevékenykedést és hajszát, hogy megtudjátok, mikor hajlik végére a nap. Felhívom rá a figyelmeteket, mert nem akarom, hogy meglepetéssel érjen titeket és áldozatául essetek az utolsó időnek, mert meg kell mondani nektek, hogy nem szabad hagynotok megtéveszteni magatokat egyesek látszólagos életviteljavulása által; meg kell mondani nektek, hogy világi tekintetben nem áll fenn indok változásra, hogy hirtelen viszont ilyen fog létrejönni és akkor eljött az Én beavatkozásom órája, amit állandóan bejelentettem.

 

Figyeljetek oda mindenre, ami történik körülöttetek, és annál hamarabb felismeritek, mely időben éltek. Csak nehogy elveszítsétek a Belém és szeretetembe vetett hitet, mert minden, amit teszek és engedek, annak a ti lélekbeli fejlődésetek a célja, tűnjön az mégoly szörnyűségesnek is és nem birtok benne felismerni Engem. Az Enyéim biztonságban vélhetik magukat védelmem alatt, bizalommal várhatják a segítségemet minden földi és szellemi bajban; az Enyéimnek semmitől sem kell félniük, jöjjön bármi, ha szemüket felemelik Én hozzám, tehát állandó jelleggel kapcsolatban maradnak Velem gondolatban és tettük által.

 

És ha akkor tudjátok, hogy már nincs sok idő, míg a Föld egy nagy átalakuláson megy keresztül, akkor készüljetek fel rá; ne figyeljetek a világra, hanem lelki életetekre legyetek a legnagyobb figyelemmel, adjátok meg lelketeknek az alkalmat érlelődésre, amiben körbe néztek, és ahol ínséget láttok, ott segítve beavatkoztok, felvilágosítjátok az embertársaitokat is az idő komolyáról és hirdetitek nekik a szeretetet, mert csak a szeretet ad nekik erőt az élet elviselésére, ami még előttük áll. És mutassátok meg nekik példák által a szeretetbeli élet kihatásait, ti magatok is legyetek hitben erősek és szeretetben cselekvőek, és növekedni fog az erőtök, és mindennel meg fogtok tudni birkózni, amit reátok terhelnek. Még a legsúlyosabb időkön is túljuttok, mert Én megsegítelek titeket … És ki fogtok tartani a végsőkig … Ámen

 

Isteni kinyilatkoztatás Bertha Dudde által

„Kezdetben volt a Szó …. Egy dicsőítő ének a Menny és a Föld Teremtőjének ….

Ti mindannyian az Ő teremtményei vagytok, akik egyvalamikor elvesződtek ….

És Ő nem fog nyugodni mindaddig, míg vissza nem nyerte minden egyes bárányát …“